Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: ELEMENTE DE DREPT PENAL SPECIAL - Sem 1 - 2010-2011 (4953)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (28 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Atunci când vãtãmarea corporalã are loc asupra unui membru de familie:
 • a. actiunea penalã se pune în miscare numai la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate
 • b. actiunea penalã se pune în miscare si din oficiu
 • c. actiunea penalã se pune în miscare numai din oficiu
2 ) (43 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Vãtãmarea corporalã din culpa, printr-o unica actiune, a doua persoane atrage raspunderea faptuitorului pentru:
 • a. o singurã infractiune de vãtãmare corporalã, în forma continuata
 • b. o singurã infractiune de vãtãmare corporalã, în forma agravata
 • c. doua infractiuni de vãtãmare corporalã din culpa, în concurs
3 ) (99 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Denuntarea de către mituitor a faptei mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat pentru acea infractiune constituie:
 • a. o cauză specială de nepedepsire
 • b. o cauză ce înlătură caracterul penal al faptei
 • c. o cauză de reducere a pedepsei
4 ) (57 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Retinerea unei scrisori adresate altuia constituie infractiunea de:
 • a. sustragere sau distrugere de înscrisuri – art.242 C.pen.
 • b. violarea secretului corespondentei – art.195 C.pen.
 • c. retinere sau distrugere de înscrisuri – art.272 C.pen.
5 ) (58 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Infractiunea de furt poate avea ca obiect material:
 • a. bunuri care nu apartin nimanui (res nullius)
 • b. bunuri abandonate (res derelictae)
 • c. bunuri mobile corporale
6 ) (53 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Subiect activ al infractiunii de tãinuire poate fi:
 • a. orice persoana care raspunde penal
 • b. orice persoana care raspunde penal, cu exceptia participantilor la infractiunea principala
 • c. numai persoana care primeste un bun provenit din alta infractiune
7 ) (2 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Infractiunea de trãdare prin ajutarea inamicului se sãvârseste:
 • a. numai în timp de rãzboi
 • b. numai în timp de pace
 • c. atat în timp de rãzboi cat si în timp de pace
8 ) (64 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Autor al infractiunii de gestiune frauduloasã poate fi:
 • a. orice persoanã care rãspunde penal
 • b. orice persoanã al cãrei patrimoniu este prejudiciat
 • c. persoana cãreia i s-au încredintat spre conservare sau administrare bunuri apartinand victimei
9 ) (62 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Însusirea unui bun mobil al altuia, detinut cu orice titlu, constituie infractiunea de:
 • a. furt
 • b. însusirea bunului gãsit
 • c. abuz de încredere
10 ) (35 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   În varianta agravata prevazuta în art.185 alin.3 C.pen. (cand fapta a avut ca urmare vatamarea corporala grava sau moartea femeii însarcinate), infractiunea de provocare ilegalã a avortului se comite:
 • a. din culpa
 • b. cu intentie
 • c. cu intentie depasita (praeterintentie)
11 ) (26 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Constituie infractiunea de lovire sau alte violente fapta prin care se cauzeaza victimei o vãtãmare ce necesitã pentru vindecare îngrijiri medicale de:
 • a. mai mult de 20 de zile
 • b. cel mult 20 de zile
 • c. cel mult 60 de zile
12 ) (101 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Există infractiunea de primire de foloase necuvenite (art. 256 C. pen.) atunci când:
 • a. bunurile au fost primite de functionar, înainte de îndeplinirea unui act la care era obligat în virtutea functiei sale
 • b. bunurile au fost primite de functionar, după ce a îndeplinit un act în virtutea functiei sale
 • c. bunurile au fost primite de functionar, după ce a îndeplinit un act contrar îndatoririlor sale de serviciu
13 ) (34 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Întreruperea cursului sarcinii constituie infractiunea de provocare ilegala a avortului, daca:
 • a. s-a comis de cãtre femeia însarcinata
 • b. s-a comis de catre medic, într-un cabinet medical autorizat în acest scop
 • c. s-a comis de catre o persoanã care nu are calitatea de medic de specialitate
14 ) (70 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Elementul material al infractiunii de delapidare se realizeaza în urmatoarele modalitati alternative:
 • a. însusirea, folosirea, traficarea
 • b. însusirea, dispunerea pe nedrept, folosirea
 • c. traficarea, folosirea, dobandirea
15 ) (123 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Evadarea este o infractiune:
 • a. continuă
 • b. continuată
 • c. instantanee

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: