Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: DREPTUL MUNCII SI SECURITATII SOCIALE - Sem 1 - 2010-2011 (3943)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (224 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cine desemneaza mediatorul in fiecare an?
 • a. confederatiile sindicale;
 • b. confederatiile patronale;
 • c. ministrul muncii cu acordul Consiliului Economic si Social.
2 ) (51 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Prin ce trebuie sa fie atestata starea de sanatatea a salariatului, ca si conditie prealabila incheierii contractului individual de munca ?
 • a. certificat medical;
 • b. carnet de sanatate;
 • c. adeverinta medicala.
3 ) (49 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Codul Muncii stabileste in mod expres ca este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, incheierea unui contract individual de munca in scopul prestarii:
 • a. prestarea unei munci sau a unei activitati morale sau licite;
 • b. prestarea unei munci sau a unei activitati imorale sau ilicite;
 • c. prestarea unei munci sau a unei activitati pe timp de noapte.
4 ) (74 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este durata normala a timpului de munca pentru tinerii in varsta de pana la 18 ani ?
 • a. 8 ore pe zi, 40 de ore pe saptamana;
 • b. 6 ore pe zi, 30 de ore pe saptamana;
 • c. 6 ore pe zi, 40 de ore pe saptamana.
5 ) (153 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel putin 10 salariati atunci cand are incadrati cati salariati?
 • a. intre 10 si 20 de salariati;
 • b. intre 20 si 100 de salariati;
 • c. cel putin 100 de salariati.
6 ) (112 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce fel de situatie de suspendare a contractului individual de munca este reprezentata de carantina?
 • a. din initiativa salariatei;
 • b. prin acordul partilor;
 • c. de drept.
7 ) (82 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce trebuie sa fie precizata expres in continutul contractului individual de munca incheiat pe durata determinata ?
 • a. durata intervalului de lucru pe timp de noapte;
 • b. durata pentru care acesta se incheie;
 • c. durata pauzelor de masa.
8 ) (68 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   De catre cine este necesara atestarea persoanei respective, pentru calitatea de asistent maternal profesionist ?
 • a. instanta de judecata;
 • b. Comisia pentru protectia muncii;
 • c. Comisia pentru protectia copilului.
9 ) (100 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   La ce fel de interese sunt limitate de lege interesele aparate prin declansarea grevei?
 • a. interese profesionale, familiale, economice;
 • b. interese profesionale, economice sau sociale;
 • c. interese familiale, economice sau sociale.
10 ) (189 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In ce termen trebuie comunicata decizia de sanctionare disciplinara?
 • a. 7 zile de la data emiterii;
 • b. 5 zile de la data emiterii;
 • c. 30 de zile de la data emiterii.
11 ) (37 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Constitutia Romaniei, in consens cu reglementarile internationale, a ridicat varsta minima de incadrare in munca de la 14 ani la ce alta varsta?
 • a. la varsta de 15 ani;
 • b. la varsta de 16 ani;
 • c. la varsta de 18 ani.
12 ) (46 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce constituie salariul ?
 • a. totalitatea drepturilor banesti cuvenite pentru munca prestata;
 • b. totalitatea drepturilor banesti cuvenite pentru concediul de odihna;
 • c. totalitatea drepturilor cuvenite pentru munca prestata.
13 ) (58 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care este perioada de proba, pentru muncitorii necalificati?
 • a. cel mult 30 de zile calendaristice;
 • b. cel mult 90 de zile calendaristice;
 • c. cel mult 5 zile lucratoare.
14 ) (55 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce este perioada de proba ?
 • a. intervalul de timp in care se verifica aptitudinile si pregatirea profesionala a salariatului;
 • b. intervalul de timp in care se verifica aptitudinile si pregatirea psihologica a salariatului;
 • c. intervalul de timp in care se verifica aptitudinile si pregatirea sociala a salariatului.
15 ) (155 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel putin 30 salariati atunci cand are incadrati cati salariati?
 • a. intre 10 si 20 de salariati;
 • b. intre 20 si 100 de salariati;
 • c. cel putin 300 de salariati.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: