Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: DREPTUL MUNCII SI SECURITATII SOCIALE - Sem 1 - 2010-2011 (4042)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (108 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cui revine dreptul de a stabili organizarea si functionarea unitatii ?
 • a. federatiei patronale;
 • b. angajatorului;
 • c. consiliului de administratie al unitatii.
2 ) (144 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care este soarta contractului individual de munca daca se constata nulitatea absoluta a acestuia?
 • a. acesta se suspenda pana la remedierea cauzelor;
 • b. inceteaza prin acordul partilor;
 • c. inceteaza de drept.
3 ) (171 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna anual, pentru salariatii din regiile autonome cu specific deosebit?
 • a. hotarare a guvernului (250/1992, republicata in 1995);
 • b. negociere;
 • c. regulamente.
4 ) (204 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cine are intre atributiile principale "Urmarirea respectarii drepturilor salariatilor" ?
 • a. reprezentantii salariatilor;
 • b. reprezentantii angajatorilor;
 • c. reprezentantii organizatiilor patronale.
5 ) (218 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care este consecinta daca unitatea refuza nejustificat semnarea contractului colectiv de munca, desi negocierile au fost definitivate?
 • a. un conflict de interese;
 • b. un conflict de drepturi;
 • c. un litigiu de munca.
6 ) (206 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cine are intre atributiile principale "Sesizarea inspectoratului de munca cu privire la nerespectarea dispozitiilor legale si a contractului colectiv de munca aplicabil" ?
 • a. reprezentantii salariatilor;
 • b. reprezentantii angajatorilor;
 • c. reprezentantii organizatiilor patronale.
7 ) (89 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce fel de raspundere atrage nerespectarea obligatiilor asumate prin clauza de confidentialitate de catre salariat ?
 • a. raspunderea disciplinara;
 • b. raspunderea patrimoniala;
 • c. raspunderea disciplinara si patrimoniala.
8 ) (149 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care este soarta contractului individual de munca daca salariatul nu corespunde profesional locului de munca?
 • a. inceteaza din motive imputabile salariatului;
 • b. va fi sanctionat cu nulitatea absoluta;
 • c. va fi sanctionat cu nulitatea relativa.
9 ) (147 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care este soarta contractului individual de munca in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile ?
 • a. inceteaza din initiativa angajatorului;
 • b. inceteaza de drept;
 • c. inceteaza din initiativa salariatului.
10 ) (70 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt cele doua contracte ce se pot incheia in cazul muncii prin agent de munca temporara ?
 • a. un contract individual de munca si un contract de punere la dispozitie;
 • b. un contract individual de munca si un contract de comodat;
 • c. un contract individual de munca si un contract de inchiriere.
11 ) (102 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In ce se pot asocia salariatii pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor lor profesionale ?
 • a. organizatii sindicale;
 • b. asociatii patronale;
 • c. asociatii familiale.
12 ) (76 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care este durata zilnica a timpului de munca pentru personalul care lucreaza in activitati de radiologie, medicina nucleara, igiena radiatiilor nucleare ?
 • a. 8 ore;
 • b. 7 ore;
 • c. 6 ore.
13 ) (1 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce este formarea profesionala ?
 • a. activitatea desfasurata de o persoana inainte de incadrarea sa in munca, in scopul de a dobandi cunostinte de cultura generala si de specialitate, necesare pentru exercitarea unei profesii sau meserii;
 • b. activitatea prestata de o persoana in timpul programului de lucru, necesara pentru exercitarea respectivei profesii sau meserii;
 • c. activitatea prestata de salariat in timpul programului de lucru, in scopul exercitarii profesiei sau meseriei.
14 ) (156 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Angajatorul care a dispus concedieri colective, pentru ce perioada nu poate face noi incadrari pe locurile de munca ale salariatilor concediati?
 • a. 9 luni de la data concedierii acestora;
 • b. 6 luni de la data concedierii acestora;
 • c. 12 luni de la data concedierii acestora.
15 ) (35 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce fel de obligatie iti asuma prin contractul individual de munca, atat salariatul cat si angajatorul ?
 • a. obligatia de a face;
 • b. obligatia de a nu face;
 • c. obligatia de a face sau a nu face.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: