Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: DREPTUL MUNCII SI SECURITATII SOCIALE - Sem 1 - 2010-2011 (4032)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (162 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cui are obligatia angajatorul sa comunice notificarea intentiei de concediere colectiva?
 • a. directiei muncii din judet;
 • b. salariatilor ce urmeaza a fi concediati;
 • c. inspectoratului teritorial de munca.
2 ) (49 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Codul Muncii stabileste in mod expres ca este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, incheierea unui contract individual de munca in scopul prestarii:
 • a. prestarea unei munci sau a unei activitati morale sau licite;
 • b. prestarea unei munci sau a unei activitati imorale sau ilicite;
 • c. prestarea unei munci sau a unei activitati pe timp de noapte.
3 ) (37 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Constitutia Romaniei, in consens cu reglementarile internationale, a ridicat varsta minima de incadrare in munca de la 14 ani la ce alta varsta?
 • a. la varsta de 15 ani;
 • b. la varsta de 16 ani;
 • c. la varsta de 18 ani.
4 ) (104 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce fel de instrument este norma de munca ?
 • a. instrument al angajatului in relatiile contractuale cu angajatorul sau;
 • b. instrument al angajatului in relatiile contractuale cu sindicatele;
 • c. instrument al angajatorului in relatiile contractuale cu salariatii sai.
5 ) (205 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cine are intre atributiile principale "Promovarea intereselor salariatilor" ?
 • a. reprezentantii salariatilor;
 • b. reprezentantii angajatorilor;
 • c. reprezentantii organizatiilor patronale.
6 ) (140 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cum va fi contractul, daca la incheierea contractului individual de munca lipseste acordul reprezentantilor legali ai minorului cu varsta intre 15 si 16 ani ?
 • a. revocat;
 • b. suspendat;
 • c. sanctionat cu nulitatea absoluta, remediabila.
7 ) (174 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Durata efectiva a concediului de odihna anual va fi proportionala cu:
 • a. activitatea prestata intr-un an calendaristic;
 • b. activitatea prestata in ultima luna a anului calendaristic;
 • c. activitatea prestata in ultima jumatate a anului calendaristic.
8 ) (82 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce trebuie sa fie precizata expres in continutul contractului individual de munca incheiat pe durata determinata ?
 • a. durata intervalului de lucru pe timp de noapte;
 • b. durata pentru care acesta se incheie;
 • c. durata pauzelor de masa.
9 ) (176 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care este durata concediului suplimentar atribuit salariatilor din regiile autonome cu specific deosebit ?
 • a. 3-5 zile lucratoare;
 • b. 3-7 zile lucratoare;
 • c. 3-10 zile lucratoare.
10 ) (182 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru munca pe timp de noapte, ( contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 ) ?
 • a. 50 ;
 • b. 25 ;
 • c. 100 .
11 ) (237 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este termenul de prescriptie al dreptului la pensie?
 • a. se prescrie in termen de 3 ani de la data cand persoana era indreptatita sa solicite pensie si nu a solicitat-o;
 • b. este imprescriptibil;
 • c. se prescrie in termen de 1 an de la data cand persoana era indreptatita sa solicite pensie si nu a solicitat-o.
12 ) (92 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care este obligatia corelativa a angajatorului care corespunde dreptului la securitate si sanatate in munca al salariatului ?
 • a. asigurare a sanatatii si securitatii in munca a salariatilor;
 • b. asigurare a climatului social de munca a salariatilor;
 • c. asigurare a salariului salariatilor.
13 ) (249 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care categorii de copii au dreptul la alocatie de stat ?
 • a. tinerii care au implinit varsta de 18 ani si care urmeaza cursurile invatamantului liceal, profesional sau universitar;
 • b. copii cetatenilor straini si persoanelor fara cetatenie rezidenti, in Romania, daca locuiesc impreuna cu parintii;
 • c. copii care insotesc parintii aflati la munca in strainatate.
14 ) (121 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce se intampla cu plata indemnizatiei, daca beneficiarul indemnizatiei pentru cresterea copilului decedeaza ?
 • a. se suspenda incepand cu luna urmatoare;
 • b. inceteaza;
 • c. se acorda in continuare.
15 ) (81 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt clauzele obligatorii (ex lege) ale contractului individual de munca care stabilesc drepturi si obligatii ce nu pot fi negociate ?
 • a. identitatea partilor, sediul sau domiciliul angajatorului, indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
 • b. durata contractului, sediul sau domiciliul angajatorului, indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
 • c. identitatea partilor, salariul de baza, indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: