Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: DREPTUL FINANTELOR PUBLICE-200- - Sem 2 - 2010-2011 (3072)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (140 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Contul general anual de execuţie a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi celelalte conturi anuale de execuţie se aprobă prin lege după verificarea acestora de către:
 • a. Ministerul Finanţelor Publice;
 • b. ordonatorii principali de credite;
 • c. Curtea de conturi;
2 ) (198 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Fondul de rezerva bugetara locala se utilizeaza pentru:
 • a. acordarea unor ajutoare de catre unitatile administrativ teritoriale in situatii de extrema dificultate;
 • b. ajutoare catre salariatii proprii;
 • c. ajutoare pentru handicapati.
3 ) (137 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate legal reprezintă obligaţia:
 • a. ordonatorilor de credite;
 • b. Guvernului;
 • c. Ministerului Finanţelor Publice;
4 ) (143 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Împrumutul public trebuie autorizat în prealabil de către Parlament, de unde rezultă:
 • a. caracterul gratuit al împrumutului public;
 • b. caracterul rambursabil al acestuia;
 • c. caracterul legal al acestuia.
5 ) (162 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In perioada domniei lui A.I.Cuza (1859-1866) au fost puse bazele:
 • a. organizarii financiare moderne;
 • b. impozitelor pe repartitie;
 • c. impozitului pe pamant.
6 ) (90 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Piaţa capitalului este o piaţă specifică, al cărei obiect îl formează:
 • a. titlurile de valoare (acţiuni, obligaţiuni, titluri de stat);
 • b. plasamentele economiilor populaţiei;
 • c. disponibilităţile băneşti;
7 ) (101 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   În domeniul privat, normele juridice privind finanţele publice acţionează pentru:
 • a. stabilirea şi încasarea veniturilor publice de la toţi contribuabilii;
 • b. formarea fondurilor necesare pentru finanţarea acţiunilor de interes general al societăţii;
 • c. administrarea fondurilor necesare pentru finanţarea acţiunilor de interes general al societăţii;
8 ) (35 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   În ce scopuri se contractează împrumuturile de stat?
 • a. susţinerea balanţei de plăţi şi a rezervei valutare;
 • b. stimularea sectoarelor productive din economie;
 • c. sprijinirea unor agenţi economici;
9 ) (133 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Deschiderea creditelor bugetare şi alimentarea cu fonduri a conturilor bancare deschise pentru ordonatorii principali de credite este o atribuţie ce revine:
 • a. Ministerului Finanţelor Publice;
 • b. ordonatorilor secundari de credite;
 • c. Guvernului;
10 ) (14 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Natura juridică a bugetului de stat poate fi, conform teoriilor emise de literatura de specialitate :
 • a. natura de sursă de venituri;
 • b. natură de act juridic civil;
 • c. natura de lege.
11 ) (125 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Virările de credite bugetare de la capitolele care au fost majorate din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului:
 • a. sunt interzise de lege;
 • b. sunt permise de lege;
 • c. sunt permise de lege în anumite condiţii;
12 ) (71 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   În procesul repartiţiei şi circulaţiei produsului social apar relaţii băneşti care conduc la constituirea de fonduri pentru:
 • a. satisfacerea unor nevoi generale ale societăţii sau pentru obţinerea sau repartizarea de profit;
 • b. investiţii în domeniul finanţelor private;
 • c. realizarea transferului unei părţi din produsul social în formă bănească;
13 ) (102 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cele trei elemente specifice ale bugetului public sunt:
 • a. act administrativ, act de autorizare, lege;
 • b. act de previziuni, act de autorizare, act anual;
 • c. act de previziuni, act-condiţiune de natură administrativă, act administrativ;
14 ) (5 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce elemente se au în vedere la elaborarea proiectelor de legi bugetare anuale de către Guvern ?
 • a. programele întocmite de ordonatorii secundari de credite bugetare ;
 • b. prognozele indicatorilor macroeconomici şi sociali numai pentru anul pentru care se elaborează bugetul public ;
 • c. memorandumuri de finanţare externă ;
15 ) (21 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   În totalul veniturilor bugetului de stat al României ponderea cea mai mare o au :
 • a. împrumuturile de stat interne;
 • b. veniturile din impozite şi taxe;
 • c. transferurile primite din străinătate;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: