Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: DREPT ADMINISTRATIV II - Sem 2 - 2010-2011 (3998)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (197 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Contenciosul subiectiv se refera la:
 • a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea
 • b. posibilitatea judecatorului investit si competent sa constate existenta si intinderea unor drepturi subiective al caror titular este reclamantul
 • c. posibilitatea judecatorului investit si competent sa solutioneze cauza de a dispune anularea sau modificarea actului administrativ
2 ) (7 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce dobandeste cu titlu definitiv sau temporar o persoana juridica denumita
   autoritate contractanta in cadrul unui contract de achizitie publica?
 • a. produse, lucrari sau servicii
 • b. imobile proprietate publica
 • c. valori mobiliare apartinand unor persoane fizice
3 ) (63 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Sunt sarcini de prestatie de interes local ce revin administratiei publice:
 • a. serviciul de paza si protectie
 • b. serviciile de asistenta sociala
 • c. serviciile de reeducare
4 ) (137 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Conditiile de exercitare a actiunii pentru despagubiri, pe cale separata
   sunt:
 • a. actiunea sa fie introdusa in termen de 1 an de la data la care persoana vatamata a cunoscut sau trebuia sa cunoasca intinderea pagube
 • b. instanta de fond sa fi omis sa se pronunte cu privire la cererea accesorie privind despagubirile;
 • c. cand cererea de acordare a despagubirilor a fost respinsa ca neintemeiata de catre instanta investita cu solutionarea actiunii in anularea actului administrative.
5 ) (28 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cine are competenta sa verifice utilizarea grantului, potrivit proiectului
   aprobat?
 • a. Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
 • b. Statul
 • c. Parlamentul.
6 ) (174 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Plangerea prealabila are urmatoarele caracteristici:
 • a. ca regula generala, are un caracter obligatoriu
 • b. se poate realiza concomitent cu promovarea actinunii in contencios administrativ
 • c. este obligatorie in cazul tuturor actiunilor adresate instantelor de contencios administrativ.
7 ) (189 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Prin ridicarea exceptiei de nelegalitate se poate invoca:
 • a. numai nelegalitatea unui act administrativ normativ;
 • b. numai nelegalitatea unui act administrativ individual
 • c. ori nelegalitatea unui act administrativ normativ sau individual
8 ) (155 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Principiile recomandate de Comitetul Ministrilor guvernelor statelor
   membre ale Consiliului Europei in ceea ce priveste garantia impotriva eventualelor efecte daunatoare ale executarii actului administrativ sunt:
 • a. posibilitatea acordata reclamantului de a solicita autoritatii jurisdictionale, inainte ca aceasta sa se pronunte, de a cere masuri de protectie provizorie impotriva actului administrativ;
 • b. masurile de protectie provizorie pot consta in retragerea actului administrativ;
 • c. procedura urmata in fata autoritatii jurisdictionale sa fie parcursa intr-un termen rezonabil.
9 ) (83 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Sunt servicii publice:
 • a. producerea energiei eoliene in sistem centralizat
 • b. furnizarea energiei termice in sistem centralizat
 • c. reducerea zgomotului
10 ) (136 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In cazul litigiilor avand ca obiect contracte administrative, instanta poate
   pronunta urmatoarele solutii:
 • a. obliga autoritatea publica sa desfiinteze contractul
 • b. suplineste consimtamantul unei parti cand interesul public o cere;
 • c. stabileste un termen de incetare a contractului
11 ) (232 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Obiect al litigiului de contencios administrativ pot fi:
 • a. contractele administrative incheiate intre particulari
 • b. actele administrativ-jurisdictionale, care pot fi atacate direct la instanta de contencios administrativ in termen de 15 zile de la comunicare
 • c. ordonantele si ordonantele de urgenta adoptate de Guvern potrivit art.115 din Constitutie, republicata
12 ) (50 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Explicati de ce contractele administrative sunt contracte de adeziune.
 • a. deoarece clauzele sunt stabilite in mod unilateral de catre autoritatea administrativa prin caietul de sarcini, in baza prevederilor legale
 • b. deoarece clauzele sunt stabilite in mod bilateral, atat de catre autoritatea administrativa, cat si de catre cealalta parte a contractului
 • c. contractele administrative nu sunt considerate ca fiind contracte de adeziune, ci doar simple contracte civile.
13 ) (106 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Sunt exceptate de la controlul judecatoresc al instantei de contencios:
 • a. actele administrative care fac obiectul unei jurisdictii administrative speciale
 • b. actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se prevede, prin lege organica, o alta procedura judiciara;
 • c. actele administrative emise, cu exces de putere, pentru aplicarea starii de asediu.
14 ) (194 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Functionarul public care a elaborat, a emis sau a incheiat actul
   administrativ, sau dupa caz se face vinovat de refuzul de a a rezolva o cerere are
   urmatoarele posibilitati:
 • a. il poate chema in garantie pe functionarul sau ierarhic de la care a primit ordinul ;
 • b. va chema in garantie autoritatea publica in cadrul careia este angajat ;
 • c. nu are calitate procesuala pentru a formula o astfel de cerere
15 ) (201 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Notiunea de plangere prealabila desemneaza:
 • a. cererea formulata in fata instantei de contencios administrativ
 • b. cererea prin care persoana vatamata intr-un drept al sau solicita acordarea de despagubiri;
 • c. cererea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, in sensul revocarii sau modificarii acestuia

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: