Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: DREPT ADMINISTRATIV II - Sem 2 - 2010-2011 (4050)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (22 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cum este definit contractul de achizitie publica?
 • a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret
 • b. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute
 • c. contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani.
2 ) (226 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In Franta, in momentul de fata, contenciosul administrativ este realizat
   prin intermediul:
 • a. organelor administratiei publice
 • b. Consiliului de Stat si instantelor administrative inferioare
 • c. instantelor de contencios administrativ, care au in frunte Curtea Administrativa Suprema a Frantei.
3 ) (131 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Sunt exceptate de la respectarea termenului de 6 luni prevazut de art. 11
   alin. (1) din legea contenciosului administrativ:
 • a. actiunile privind actele administrative cu caracter normativ;
 • b. actiunile introduse impotriva actelor administrativ-jurisdictionale
 • c. actiunile formulate de Prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public si Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
4 ) (192 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ministerul public poate sesiza instanta de contencios administrativ:
 • a. cand apreciaza ca incalcarile drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor se datoreaza existentei unor acte administrative unilaterale individuale ale autoritatilor publice emise cu exces de putere;
 • b. la cererea partii interesate
 • c. cand partea vatamata este un minor
5 ) (75 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Serviciul public se diferentiaza de serviciul de utilitate publica prin una
   din urmatoarele caracteristici care ii sunt specifice:
 • a. este realizat de o structura organizatorica de drept privat, cum este cazul societatilor comerciale care asigura serviciul public de salubrizare
 • b. nu este supus tutelei administrative
 • c. este supus reglementarilor si controlul statului cu privire la formarea si utilizarea resurselor financiare
6 ) (66 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Prin serviciu public se intelege:
 • a. activitate cu caracter de recomandare
 • b. restructurarea economico-administrativa
 • c. organizatia de stat sau a colectivitatii locale, infiintata de autoritatile competente, cu scopul de a asigura satisfacerea unor cerinte ale membrilor societatii, in regim de drept administrativ sau civil, in procesul de executare a legii
7 ) (185 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Potrivit Legii contenciosului administrativ, fapta de a nu executa o
   hotarare definitiva si irevocabila a unei instante de contencios administrativ:
 • a. poate constitui infractiune
 • b. constituie contraventie;
 • c. constituie abatere disciplinara
8 ) (81 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Sunt principii de organizare si functionare a serviciilor publice:
 • a. principiul inamovibilitatii
 • b. principiul independentei
 • c. principiul eficientei si eficacitatii
9 ) (85 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Sunt servicii publice:
 • a. salubrizarea incintelor
 • b. administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale
 • c. transportul local in regim de taxi
10 ) (212 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cand persoana vatamata a cerut anularea actului administrativ, fara a
   cere in acelasi timp si despagubiri, termenul de prescriptie pentru cererea de
   despagubire curge:
 • a. de la data emiterii actului administrativ
 • b. de la data cand aceasta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca intinderea pagubei
 • c. de la data cand hotararea judecatoreasca de anulare a actului administrativ devenit irevocabila
11 ) (57 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Serviciul public reprezinta, potrivit opiniilor exprimate in literatura de
   specialitate:
 • a. chintesenta administratiei publice
 • b. vietii sociale
 • c. fundamentul dreptului privat
12 ) (186 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Neexecutarea unei hotarari definitive si irevocabile a unei instante de
   contencios administrativ are drept consecinte:
 • a. se sanctioneaza numai cu amenda
 • b. se sanctioneaza contraventional
 • c. se poate pedepsi cu inchisoare
13 ) (209 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Daca reclamantul a optat pentru instanta de la domiciliul paratului se
   poate invoca exceptia necompetentei teritoriale:
 • a. numai pana la primul termen de judecata
 • b. nu se poate invoca exceptia necompetentei teritoriale
 • c. pana la terminarea dezbaterilor
14 ) (42 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Intre cine se incheie contractul de lucrari publice?
 • a. acest contract se incheie intre doua autoritati publice si se acorda, de regula, prin negociere directa
 • b. acest contract se incheie intre o autoritate publica si o persoana de drept privat si se acorda, de regula, prin concurs de oferte
 • c. acest contract se incheie intre o autoritate publica si o persoana de drept privat si se acorda, de regula, prin licitatie organizata de autoritatea publica.
15 ) (237 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cand temeiul cererii de suspendare il formeaza prevederile art.14 din
   Legea nr.554/2004, instanta va putea dispune suspendarea actului administrativ
   pana la:
 • a. solutionarea recursului gratios;
 • b. pana la sesizarea instantei de contencios administrativ
 • c. pana la pronuntarea instantei de fond asupra actiunii privind anularea actului administrativ.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: