Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: DREPT ADMINISTRATIV I - Sem 1 - 2010-2011 (9980)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (20 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Sunt elemente constitutive ale personalitatii juridice a organelor administratiei publice:
 • a. existenta unui colectiv cu o organizare de sine statatoare, ceea ce inseamna o structura interna, organe de conducere, competenta acestora, modul de reorganizare, etc., care sa-i permita sa participe la raporturile juridice ;
 • b. un patrimoniu propriu, constand in capitalul social initial, deosebit de cel al altor persoane juridice, precum si de cel al persoanelor ce formeaza colectivul a carui expresie este persoana juridica;
 • c. un anumit scop, in acord cu interesele generale ale partidului de guvernamant, in raport cu care se defineste capacitatea sa juridica.
2 ) (138 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Intre altele, sunt atributii ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale si urmatoarele:
 • a. asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respective consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;
 • b. urmareste modul de realizare a veniturilor bugetare si propune consiliului judetean adoptarea masurilor necesare pentru incasarea acestora la termen;
 • c. prezinta consiliului judetean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de indeplinire a atributiilor sale si a hotararilor consiliului judetean.
3 ) (58 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Intre altele, sunt atributii ale consiliului judetean si urmatoarele:
 • a. stabilirea, cu avizul autoritatilor administratiei publice locale comunale si orasenesti, a proiectele de dezvoltare urbanistica generala a unitatilor administrativ-teritoriale componente;
 • b. adoptarea de hotarari privind avizarea infiintarii de societatile comerciale in raza teritoriala a unitatii administrativ-teritoriale;
 • c. adoptarea de hotarari privind privatizarea societati comerciale pe care le-a infiintat si la care exercita toate drepturile aferente actiunilor detinute.
4 ) (178 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Sunt fapte care constituie abateri disciplinare:
 • a. Neglijenta in rezolvarea lucrarilor;
 • b. Intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
 • c. Nerespectarea programului de lucru.
5 ) (175 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Incetarea raportului de serviciu are loc prin demisia functionarului public:
 • a. In situatia in care a fost notificata in scris persoanei care are competenta legala de numire in functia publica;
 • b. In situatia in care functionarul nu si-a respectat obligatiile stabilite prin contract;
 • c. La expirarea termenului stabilit de conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
6 ) (84 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Organizarea si dezvoltarea carierei in functia publica se realizeaza si pe baza unuia din principiile urmatoare:
 • a. principiul concurentei loiale;
 • b. principiul egalitatii de sanse;
 • c. principiul motivarii deciziilor luate.
7 ) (92 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Raportul de serviciu al functionarului public inceteaza de drept in una din urmatoarele situatii:
 • a. la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public;
 • b. ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functia de demnitate publica, de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva;
 • c. la data expirarii termenului pe care a fost exercitata, cu caracter permanent, functia publica.
8 ) (121 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Referendumul pentru incetarea mandatului primarului se organizeaza la cererea:
 • a. prefectului;
 • b. consilierilor locali;
 • c. a 25 din locuitorii cu drept de vot.
9 ) (16 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Competenta organelor administratiei publice este acel element definitoriu care le da dreptul sa actioneze:
 • a. acel element definitoriu, care le da dreptul de a actiona in regim de autoritate suprema in domeniul specific de activitate;
 • b. acel element definitoriu, care le da dreptul de a actiona in regim de drept administrativ, pe baza si in executarea legii;
 • c. acel element definitoriu, care le da dreptul de a actiona in regim de drept public, raportat exclusiv la necesitatea satisfacerii depline a interesului public general.
10 ) (154 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Actele emise de catre prefect, care vatama drepturile sau interesele legitime ale persoanelor, pot fi atacate :
 • a. la primul ministru al Guvernului Romaniei;
 • b. in fata instantelor de contencios administrativ;
 • c. in fata instantelor de drept comun.
11 ) (109 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Prefectul conduce una din urmatoarele unitati administrativ - teritoriale:
 • a. orasul;
 • b. judetul;
 • c. municipiul.
12 ) (19 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Capacitatea de drept administrativ reprezinta:
 • a. aptitudinea organelor administratiei publice de a actiona pe baza si in executarea legii;
 • b. competenta de a face acte administrative;
 • c. dreptul pe care il au organele administratiei publice de a participa la raporturile de drept administrativ.
13 ) (165 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Delegarea reprezinta:
 • a. Delegarea reprezinta o schimbare temporara a locului de exercitare a functiei, de regula intr-o alta localitate si la o alta autoritate sau institutie publica;
 • b. O masura care nu se realizeaza in interesul autoritatii sau institutiei publice care deleaga, ci al functionarului public delegat;
 • c. O masura definitiva dispusa de conducerea autoritatii sau institutiei publice.
14 ) (114 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   In exercitarea atributiilor ce-i revin, Consiliul local adopta:
 • a. ordine;
 • b. dispozitii;
 • c. hotarari.
15 ) (61 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Intre altele, calitatea de primar sau viceprimar este incompatibila cu una dintre urmatoarele functii:
 • a. functia de consilier local;
 • b. functia de cadru didactic;
 • c. orice functie in cadrul unei asociatii neguvernamentale.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: