Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: DREPT ADMINISTRATIV I - Sem 1 - 2010-2011 (10215)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (71 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Sunt trasaturi caracteristice ale functiei publice, intre altele, si urmatoarele:
 • a. este o situatie juridica reglementata legal, in sensul ca drepturile si obligatiile care formeaza continutul acesteia sunt prestabilite prin norme juridice si prin actele de numire in functie emise de catre organele administratiei publice;
 • b. reprezinta un ansamblu complex de drepturi si obligatii conferite titularului ei, care capata un adevarat statut propriu si participa la realizarea competentei intregului sistem al administratiei publice;
 • c. are caracter continuu in sensul ca existenta drepturilor si obligatiilor care formeaza continutul sau dureaza atata timp cat dureaza competenta organului administratiei publice pe care functionarul public o realizeaza, fara intermitente.
2 ) (125 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de:
 • a. prefect;
 • b. Ministerul Administratiei si Internelor;
 • c. Consiliul local.
3 ) (146 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Precizati in ce categorie intra atributia de a numi Guvernul pe baza votului de incredere acordat de
   catre Parlament:
 • a. in cazuri exceptionale;
 • b. in domeniul politicii externe;
 • c. in raporturile cu Guvernul.
4 ) (52 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Consiliile locale si consiliile judetene se aleg astfel:
 • a. prin vot universal, egal, indirect, secret si liber exprimat;
 • b. pe baza scrutinului uninominal;
 • c. potrivit principiului reprezentarii proportionale.
5 ) (60 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Intre altele, Consiliul judetean se dizolva de drept in una dintre urmatoarele situatii:
 • a. nu se intruneste timp de 3 luni consecutive;
 • b. nu a adoptat, in 2 sedinte ordinare, nici o hotarare;
 • c. numarul consilierilor se reduce sub doua treimi si nu se poate completa prin supleanti.
6 ) (124 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Primarul indeplineste, intre altele, si urmatoarele atributii:
 • a. ordonator principal de credite;
 • b. ofiter de stare civila si incheie contul exercitiului bugetar;
 • c. aproba proiectul bugetului local.
7 ) (13 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cea mai des intalnita categorie de raporturi juridice de drept administrativ este:
 • a. categoria raporturilor juridice de subordonare ierarhica;
 • b. categoria raporturilor juridice de participare si colaborare a organelor administratiei publice;
 • c. categoria raporturilor juridice de subordonare a particularilor fata de organele administratiei publice.
8 ) (162 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Nu constituie drepturi pe care le au functionarii publici:
 • a. Dreptul functionarului public de a fi informat cu privire la deciziile care il vizeaza in mod direct;
 • b. Dreptul la uniforma gratuita al functionarilor publici obligati sa poarte uniforma in timpul serviciului;
 • c. Dreptul de asociere sindicala pe care il au inaltii functionari publici, precum si functionarii publici de conducere.
9 ) (169 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Suspendarea din functia publica nu poate surveni, cand functionarul public :
 • a. Se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, pentru o perioada mai mica de o luna;
 • b. Este arestat preventiv;
 • c. Este disparut, iar disparitia a fost constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila.
10 ) (152 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Prefectul, care are calitatea de inalt functionar public, este numit de catre Guvern :
 • a. la propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
 • b. la propunerea primului ministru al Guvernului Romaniei;
 • c. la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
11 ) (14 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Performantele organelor administratiei publice sunt in directa legatura cu:
 • a. calitatea oamenilor care formeaza personalul acestora;
 • b. competenta si atributiile specifice care le sunt conferite de lege si de actul normativ subsecvent de organizare si functionare;
 • c. capitalul social initial, constituit din resursele materiale si financiare puse la dispozitie de catre stat.
12 ) (89 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Detasarea functionarului public se dispune:
 • a. in interesul autoritatii sau institutiei publice care dispune detasarea;
 • b. pentru o perioada de cel mult 6 luni;
 • c. pentru o perioada de 12 luni.
13 ) (160 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Sunt principii care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica:
 • a. principiul competentei, potrivit caruia confirmarea cunostintelor si aptitudinilor necesare exercitarii unei functii publice se face prin concurs sau examen;
 • b. principiul motivarii potrivit caruia, in vederea dezvoltarii carierei, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa sprijine initiativele privind dezvoltarea profesionala individuala a celor care sunt loiali conducerii acestora;
 • c. principiul competitiei, potrivit caruia confirmarea cunostintelor si aptitudinilor necesare exercitarii unei functii publice se face prin concurs sau examen.
14 ) (181 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Sunt principii ale raspunderii disciplinare:
 • a. Principiul prezumtiei de nevinovatie, in sensul ca autoritatea sau institutia publica areposibilitatea sa efectueze o cercetare administrativa prealabila;
 • b. Principiul legalitatii, in sensul ca raspunderea disciplinara va opera numai in cazurile prevazute in mod expres de lege;
 • c. Principiul proportionalitatii raspunderii, potrivit caruia, individualizarea sanctiunii disciplinare nu este lasata la aprecierea Comisiei de disciplina.
15 ) (69 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Secretarul comunei, orasului sau municipiului are, intre altele, ca atributii principale si pe urmatoarele:
 • a. legalizarea semnaturii primarului de pe hotararile consiliului local;
 • b. avizarea dispozitiilor primarului pentru legalitate;
 • c. pregatirea lucrarilor consiliului local supuse aprobarii consiliului judetean.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: