Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: ADMINISTRATIE PUBLICA COMPARATA - Sem 2 - 2010-2011 (951)
Test adaugat de :AURA73

1 ) (29 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Se practică o diversitate de metode şi modalităţi de formare a funcţionarilor publici, printre care:
  a.) apariţia unui univers profesional, aşa cum este cazul Franţei, unde legea dă posibilitatea agenţilor să meargă la diverse stagii în întreprinderi sau în organizaţii internaţionale pentru o perioadă de şase luni maximum.
  b.) organizarea sejururilor în instituţiile europene;
  c.) schimbul de experienţă între participanţii care provin din orizonturi de activitate diferite, care le permite acestora să realizeze comparaţii şi să repereze practici diferite, chiar inovante în materie de management public;
 • a. a+b
 • b. b+c
 • c. a+c
2 ) (34 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Administraţia înseamnă a conduce cu oameni o acţiune determinată în favoarea:
 • a. statului
 • b. altor oameni
 • c. institutiilor
3 ) (32 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   În Irlanda, Franţa şi Suedia formarea continuă a functionarilor publici este
 • a. obligatorie
 • b. facultativă
4 ) (53 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Investitura Guvernului, este determinată de regimul constituţional existent, în acest sens putem distinge:
  a.) regim parlamentar
  b.) monarhie constituţională
  c.) regim semiprezidenţial.
 • a. a+b+c
 • b. a+b
 • c. a+c
5 ) (35 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Strategiile de formare a funcţionarilor publici sunt elemente cu o importanţă sporită, care diferă de la o ţară la alta în funcţie de:
 • a. bugetul disponibil
 • b. apartenenta la Uniunea Europeana
 • c. voinţa politică
6 ) (50 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Schimbările intervenite în Europa după 1989 şi noile aderări la C.E.E., au impus revizuirea cadrului legal instituit în 1957 şi semnarea unui nou tratat la Roma în decembrie .........
 • a. 1995
 • b. 1991
 • c. 2001
7 ) (26 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   …………………….. este utilizată în numeroase ţări dotate cu sistemul carierei pe toată perioada stagiului funcţionarului recrutat.
 • a. Formarea continuă
 • b. Formarea pentru adaptarea la locul de muncă
 • c. Formarea iniţială generală
8 ) (11 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   ………………… este structura în care fiecare ministru are competenţa de a trata una sau mai multe probleme comune tuturor sectoarelor de activitate ale statului.
 • a. Structurarea demografica
 • b. Structurarea verticală
 • c. Structurarea orizontală
9 ) (46 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Sarcinile locale sunt îndeplinite, atât de instituţiile subordonate ierarhic organelor centrale sau de administraţii specializate, cât şi de organe...........................
 • a. descentralizate autonome
 • b. deconcentrate
 • c. ale administratiei europene
10 ) (31 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   . ………………………furnizează, printre altele, ocazia de a consolida şi de a întări procesul naţional de elaborare a politicilor europene şi de coordonare a diverselor politici afectate de integrarea europeană
 • a. Formarea europeană naţională
 • b. Formarea europeană sectorială
 • c. Formarea europeană regională
11 ) (39 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Principalele module indispensabile procesului de formare a functionarilor publici sunt urmãtoarele:
  a.) finantele publice si bugetele locale
  b.) urbanismul si amenajarea teritoriului
  c.) serviciile publice
 • a. a+b
 • b. b+c
 • c. a+b+c
12 ) (9 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   În ceea ce priveşte modul cum este consacrat rolul politic al Guvernului, se pot întâlni:
 • a. Constituţii care dau dreptul Guvernului de a stabili exclusiv liniile politice naţionale pe plan intern şi extern, iar execuţia este supusă controlului parlamentar (ex. Franţa, Grecia etc.);
 • b. Constituţii care dau dreptul Guvernului numai de a conduce politica generală a ţării, în limita unor linii stabilite de Parlament, de regulă, cu prilejul votului de investitură (ex. Finlanda, Portugalia, Spania) sau (după caz), de şeful statului (ex. Germania).
13 ) (2 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   ……………………………….. este compus din reprezentanţii guvernelor statelor membre având atribuţii de: co-legiuitor (alături de Parlament), politică externă şi de securitate comună, politică bugetară se întruneşte pe domenii (agricultură, concurenţă, pescuit).
 • a. Consiliul de Miniştri
 • b. Consiliul European
 • c. Parlamentul European
14 ) (52 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Parlamentul European este compus din ....... euro-deputaţi aleşi prin vot universal având atribuţii de: co-legiuitor (alături de Consiliul de Miniştri), bugetare, de control politic al Comisiei Europene.
 • a. 850
 • b. 750
 • c. 950
15 ) (30 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Se practică o diversitate de metode şi modalităţi de formare a funcţionarilor publici, printre care:
  a.) întoarcerea la studiile de caz practice, la jocurile de rol care ancorează formarea în realitatea practică a diferitelor meserii din cadrul funcţiei publice;
  b.) dezvoltarea subiectelor de gândire referitoare la mizele actuale ale serviciului public;
  c.) prezentări ale personalităţilor care provin exclusiv din sectorul public şi care furnizează ilustraţii imediate ale experienţelor lor.
 • a. a+b
 • b. a+c
 • c. b+c
 • d. a+b+c

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: