Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: ADMINISTRATIE PUBLICA COMPARATA - Sem 2 - 2010-2011 (950)
Test adaugat de :AURA73

1 ) (45 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Societatea informaţională a devenit una din priorităţile ..............................., vorbindu-se din ce în ce mai des de o e-adminstraţie (administraţie electronică), de unde rezultă şi necesitatea reformei în domeniul formării funcţionarilor publici, astfel încat aceştia să facă faţă noilor provocări profesionale.
 • a. ONU
 • b. SUA
 • c. Uniunii Europene
2 ) (38 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Principalele module indispensabile procesului de formare a functionarilor publici sunt urmãtoarele:
  a.) dreptul administrativ
  b.) managementul general
  c.) resursele umane în administraþia publicã
  d.) tehnicile de comunicare
 • a. a+b+d
 • b. a+b+c+d
 • c. c+d
3 ) (2 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   ……………………………….. este compus din reprezentanţii guvernelor statelor membre având atribuţii de: co-legiuitor (alături de Parlament), politică externă şi de securitate comună, politică bugetară se întruneşte pe domenii (agricultură, concurenţă, pescuit).
 • a. Consiliul de Miniştri
 • b. Consiliul European
 • c. Parlamentul European
4 ) (30 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Se practică o diversitate de metode şi modalităţi de formare a funcţionarilor publici, printre care:
  a.) întoarcerea la studiile de caz practice, la jocurile de rol care ancorează formarea în realitatea practică a diferitelor meserii din cadrul funcţiei publice;
  b.) dezvoltarea subiectelor de gândire referitoare la mizele actuale ale serviciului public;
  c.) prezentări ale personalităţilor care provin exclusiv din sectorul public şi care furnizează ilustraţii imediate ale experienţelor lor.
 • a. a+b
 • b. a+c
 • c. b+c
 • d. a+b+c
5 ) (1 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Structura administraţiei centrale în ţările vest-europene cuprinde trei categorii de organe:
  a) ministere, care sunt organizate numai în subordinea Guvernului
  b) autorităţi administrative dependente faţă de Guvern
  c) alte organe centrale care pot fi organizate, fie în subordinea Guvernului, fie în subordinea unui minister
 • a. b+c
 • b. a+b
 • c. a+b+c
 • d. a+c
6 ) (13 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   …………………….. este ales pe o perioadă de patru ani prin vot universal, egal, direct şi secret.
 • a. Bundesrat-ul
 • b. Bundestag-ul
7 ) (42 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Şcolile naţionale dispun de o cunoaştere puternică a publicului pe care trebuie să-l formeze în propria lor ţară şi de un mediu ...................................... naţional, pe care nici un alt prestator de servicii de formare nu le poate egala.
 • a. economico-administrativ
 • b. politico-administrativ
 • c. social
8 ) (26 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   …………………….. este utilizată în numeroase ţări dotate cu sistemul carierei pe toată perioada stagiului funcţionarului recrutat.
 • a. Formarea continuă
 • b. Formarea pentru adaptarea la locul de muncă
 • c. Formarea iniţială generală
9 ) (33 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Formele şi domeniile de acţiune ale administraţiei publice sunt extrem de variate, de unde se poate deduce că acest caracter multilateral şi specializat al activităţii la care se face referire determina implicit specializarea ...................... în administraţia publică.
 • a. funcţiilor
 • b. posturilor
 • c. compartimentelor
10 ) (21 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Profesorul …………. susţine că dreptul administrativ apare,într-o primă abordare ,ca ramură a dreptului public care reglementează administraţia.
 • a. Andre de Laubadere
 • b. Jean Rivero
 • c. G.Jeze
11 ) (7 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Elementul fundamental al aparatului administrativ central este ………….., indiferent dacă avem de-a face cu state centralizate (Franţa, Marea Britanie, Luxembourg, Irlanda, Grecia) sau federaţii (Germania).
 • a. Guvernul
 • b. Preşedinţia
 • c. Parlamentul
12 ) (40 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Principalele module indispensabile procesului de formare a functionarilor publici sunt urmãtoarele:
  a.) serviciile publice; economia de piata
  b.) protectia mediului
  c.) analiza si studiul sistemelor economice din tãri democratice.
 • a. a+b
 • b. b+c
 • c. a+b+c
13 ) (15 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   În……………………….Primul-Ministru are misiunea de a fixa numărul de membri ai cabinetului şi de a facilita accesul miniştrilor cei mai importanţi, pentru a mări eficienţa activităţii. În felul acesta, se asigură respectarea principiului lui J. Prophet conform căreia Cabinetul trebuie să fie atât de restrâns pentru a acţiona, dar atât de numeros pentru a domina partidul şi a controla Camera Comunelor prin propria influenţă .
 • a. Franţa
 • b. Spania
 • c. Marea Britanie
14 ) (18 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Sistemul guvernamental …………….. are un caracter particular. Numărul ministerelor este redus (11), iar personalul angajat nu depăşeşte 1500 membri.
 • a. finlandez
 • b. suedez
 • c. danez
15 ) (50 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Schimbările intervenite în Europa după 1989 şi noile aderări la C.E.E., au impus revizuirea cadrului legal instituit în 1957 şi semnarea unui nou tratat la Roma în decembrie .........
 • a. 1995
 • b. 1991
 • c. 2001

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: