Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: ADMINISTRATIE PUBLICA COMPARATA - Sem 2 - 2010-2011 (951)
Test adaugat de :AURA73

1 ) (48 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Evoluţia sistemelor administrative a fost marcată de tendinţe de integrare, care au condus la crearea unor entităţi şi structuri supranaţionale în cadrul cărora coabitează state unitare şi state organizate sub formă de...........................
 • a. confederaţii
 • b. regiuni
 • c. federaţii
2 ) (27 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   …………………………………………… vizează pregătirea agentului public cu tehnicile specifice funcţiei sale. Acest tip de formare este conceput să asigure frecvent o pregătire specifică pentru un post de lucru şi poate rezulta din strategii, perioade de şcolarizare în şcoli specializate.
 • a. Formarea continuă
 • b. Formarea pentru adaptarea la locul de muncă
 • c. Formarea prealabilă recrutării
3 ) (34 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Administraţia înseamnă a conduce cu oameni o acţiune determinată în favoarea:
 • a. statului
 • b. altor oameni
 • c. institutiilor
4 ) (6 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   ……………………. definea integrarea economică ca o centralizare, la nivel supranaţional, a unui număr de instrumente ale economiei politice, de preferinţă ale celor care au efecte externe considerabile.
 • a. M. Byé
 • b. G.Haberler
 • c. Jan Tinbergen
5 ) (3 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Tratatul de la Maastricht a fost semnat în:
 • a. decembrie 1991
 • b. martie 1991
 • c. februarie 1991
6 ) (23 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Factorii care influenţează sistemul de formare a funcţionarilor publici sunt:
  a) structura de stat;
  b) regimul personalului funcţiei publice
  c) statutul personalului;
  d) condiţiile de acces la funcţia publică.
 • a. a+b+c
 • b. d+c+a
 • c. a+d
 • d. a+b+c+d
7 ) (30 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Se practică o diversitate de metode şi modalităţi de formare a funcţionarilor publici, printre care:
  a.) întoarcerea la studiile de caz practice, la jocurile de rol care ancorează formarea în realitatea practică a diferitelor meserii din cadrul funcţiei publice;
  b.) dezvoltarea subiectelor de gândire referitoare la mizele actuale ale serviciului public;
  c.) prezentări ale personalităţilor care provin exclusiv din sectorul public şi care furnizează ilustraţii imediate ale experienţelor lor.
 • a. a+b
 • b. a+c
 • c. b+c
 • d. a+b+c
8 ) (14 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Mandatul preşedintelui federal este de 5 ani cu posibilitatea realegerii sale:
 • a. singură dată
 • b. de doua ori
 • c. de trei ori
9 ) (28 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Obiective generale ale procesului de formare a funcţionarilor publici sunt:
  a.) contribuţia la aplicarea reformei şi modernizarea administraţiei
  b.) dezvoltarea cunoştinţelor despre afaceri europene
  c.) dezvoltarea cunoştinţelor despre politici sociale
 • a. a+b
 • b. a+c
 • c. b+c
 • d. a+b+c
10 ) (13 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   …………………….. este ales pe o perioadă de patru ani prin vot universal, egal, direct şi secret.
 • a. Bundesrat-ul
 • b. Bundestag-ul
11 ) (16 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   …………….. este, de peste cinzeci de ani, ţara cu cele mai numeroase remanieri structurale.
 • a. Franţa
 • b. Marea Britanie
 • c. Spania
12 ) (36 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Formarea continuă:
 • a. este un concept abstract
 • b. intodeauna facultativă
 • c. poate condiţiona o promovare
13 ) (43 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Principalul obiectiv al oricărei instituţii de formare va fi acela de a forma funcţionarii instituţiilor comunitare şi funcţionarii naţionali care lucrează cu probleme legate de dimensiunea europeană, cu scopul de a realiza o cooperare mai eficientă în domeniul managementului integrării europene, în cazul statelor deja membre ale Uniunii Europene, precum şi în domeniul managementului comunitar pentru statele care se află în curs de aderare la Uniunea Europeană.
 • a. Afirmatia de mai sus este falsa
 • b. Afirmatia de mai sus este adevarata
 • c. Afirmatia de mai sus este partial adevarata
 • d. Afirmatia de mai sus este partial falsa
14 ) (38 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Principalele module indispensabile procesului de formare a functionarilor publici sunt urmãtoarele:
  a.) dreptul administrativ
  b.) managementul general
  c.) resursele umane în administraþia publicã
  d.) tehnicile de comunicare
 • a. a+b+d
 • b. a+b+c+d
 • c. c+d
15 ) (18 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Sistemul guvernamental …………….. are un caracter particular. Numărul ministerelor este redus (11), iar personalul angajat nu depăşeşte 1500 membri.
 • a. finlandez
 • b. suedez
 • c. danez

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: