Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: INTRODUCERE IN ECONOMIE SI POLITICI ECONOMICE - Sem 1 - 2010-2011 (2291)

1 ) (13 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Între metodele si procedeele folosite in stiinta economica, majoritatea specialistilor includ:
   1. inductia si deductia;
   2. abstractia;
   3. analiza si sinteza;
   4. dializa;
   5. modelarea economico - matematica;
   6. metoda istorica;
   7. metoda logica;
   8. metoda statica si cea dinamica;
   9. experimentul;
   10. metafizica.
   Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
 • a. 2,3,4,5,6,7,8,9;
 • b. 1,2,3,4,5,6,7,8;
 • c. 3,4,5,6,7,8,9,10;
 • d. 1,2,3,5,6,7,8,9;
 • e. 1,2,4,6,7,8,9,10.
2 ) (17 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Economia de piata moderna are ca trasaturi (caracteristici) principale:
   1. pluralismul formelor de proprietate;
   2. functionarea si dezvoltarea economiei au loc in conditiile in care piata indeplineste un deosebit rol in reglarea activitatii, a comportamentului agentilor economici, in alocarea si utilizarea resurselor;
   3. motivatia activitatii agentilor economici;
   4. concurenta;
   5. preturile se formeaza liber;
   6. existenta unei structuri economice supra-statale care asigura controlul pietei;
   7. statul democratic se manifesta ca agent economic, actionand in directia corectarii imperfectiunilor pietei.
   Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
 • a. 2,3,4,5,6,7;
 • b. 1,3,4,5,6,7;
 • c. 1,2,3,4,5,7;
 • d. 1,2,3,4,6,7;
 • e. 1,2,3,4,5,6.
3 ) (195 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Echilibrul economic static reflecta starea ……………………a economiei, considerata drept punct de referinta.
   Alegeti varianta corecta.
 • a. statica;
 • b. in dinamica;
 • c. momentana;
 • d. intermediara;
 • e. de blocare financiara.
4 ) (118 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   O particularitate a produsului global brut (PGB), este aceea ca el implica ……..…………
   Alegeti varianta corecta.
 • a. numai inregistrari de materiale, fapt care ii confera o valoare cognitiva crescuta;
 • b. respectarea cerintelor administratorilor societatilor comerciale privind raportarea incasarilor efectuate;
 • c. inregistrari aproximative a incasarilor efectuate pe o perioada de un an;
 • d. inregistrari duble sau multiple, fapt care ii confera o valoare cognitiva redusa;
 • e. inregistrari simple, fapt care ii confera o valoare cognitiva crescuta.
5 ) (6 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Nevoile reprezinta un sistem cu numeroase subsisteme componente, care se modifica in principal prin actiunea urmatoarelor legi :
   1. interactiunea trebuintelor;
   2. elasticitatea trebuintelor;
   3. substituirea trebuintelor;
   4. cresterea si diversificarea trebuintelor;
   5. eliminarea trebuintelor.
   Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
 • a. 2,3,4,5;
 • b. 2,4,5,6;
 • c. 1,2,3,4;
 • d. 1,2,3,5;
 • e. 1,3,4,5.
6 ) (196 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Echilibrul economic dinamic reflecta tendinta obiectiva de adaptare in ……………..a ofertei la exigentele cererii, de realizare a concordantei, de fiecare data, la un nivel superior.
   Alegeti varianta corecta.
 • a. dinamica;
 • b. secret;
 • c. momente scurte;
 • d. perioade lungi si static;
 • e. timp scurt.
7 ) (149 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Produsul national net (PNN) exprima……………………………, a bunurilor si serviciilor finale obtinute de agentii economici autohtoni, care actioneaza in interiorul tarii si in afara acesteia, obtinuta in decursul unei anumite perioade de timp, exprimata in preturile pietei.
   Alegeti varianta corecta.
 • a. valoarea planificata;
 • b. marimea valorii adaugate nete;
 • c. valoarea calculata;
 • d. marimea valorii brute;
 • e. marimea valorii adaugate brute.
8 ) (43 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Utilitatea reprezinta capacitatea unui bun de a satisface o nevoie-dorinta, capacitate data de …………………………
   Alegeti varianta corecta din expresiile de mai jos:
 • a. cerintele producatorilor;
 • b. prognoza pietei;
 • c. valoarea sa in aur;
 • d. valoarea sa in Euro;
 • e. proprietatile, insusirile si caracteristicile bunului respectiv
9 ) (125 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Alegeti varianta corecta.
   Marimea produsului intern net (PIN) se stabileste ca:
 • a. diferenta dintre produsul global brut (PGB) si consumul intermediar (CI): PIN = PGB - CI;
 • b. adunarea la produsul intern brut (PIB) a consumului de capital fix (amortizarea Am), adica PIN = PIB - Am;
 • c. suma intre produsul global brut (PGB) si consumul intermediar (CI): PIN = PGB + CI;
 • d. suma intre produsul global brut (PGB) si produsul national net (PNN): PIN = PGB + PNB;
 • e. scadere din PIB a consumului de capital fix (amortizarea Am), adica PIN = PIB - Am.
10 ) (112 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Principalii indicatori macroeconomici sunt:
   1. produsul global brut;
   2. produsul intern brut;
   3. produsul indirect;
   4. produsul intern net;
   5. produsul national brut;
   6. produsul national net.
   7. produsul total.
   Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
 • a. 1,2,3,4,5;
 • b. 2,3,4,5,6;
 • c. 2,3,5,6,7;
 • d. 1,2,4,5,6;
 • e. 1,3,4,5,6.
11 ) (40 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  
   Bunurile economice sunt:
   Alegeti varianta corecta
 • a. acele elemente care provin din gospodaria oamenilor;
 • b. acele elemente care provin din mediul artificial;
 • c. acele elemente care sunt fabricate de om;
 • d. acele elemente care sunt produse prin efortul omului, necesitand o prelucrare mai mult sau mai putin elaborata;
 • e. acele elemente care provin din natura, iar accesul la ele este limitat.
12 ) (92 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  
   Titlurile de valoare sunt:
   Alegeti varianta corecta.
 • a. conventii intre producatori si consumatori;
 • b. inscrisuri de valoare pe piata de capital;
 • c. inscrisuri anuale intre producatori;
 • d. inscrisuri, emise in baza unor legi, care dau posesorilor dreptul de a incasa, anual, un venit variabil sau fix;
 • e. inscrisuri, emise in baza unor legi, care dau producatorilor dreptul de a-si vinde produsele pe piata.
13 ) (80 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
  
   Factorii de care depinde cererea de munca sunt:
   1. nivelul salariului;
   2. costul marginal al muncii;
   3. dezvoltarea si aparitia de noi activitati;
   4. substituirea in anumite proportii a factorului munca la nivel de ramura, subramura sau pe ansamblul economiei cu factorul capital;
   5. starea economiei;
   6. conjunctura economica si sociala pe plan intern si international;
   7. dorinta de munca a oamenilor;
   8. dorinta de viata a oamenilor.
   Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
 • a. 1,2,5,6,7,8;
 • b. 2,3,4,5,6,8;
 • c. 2,3,5,6,7,8;
 • d. 1,3,4,6,7,8;
 • e. 1,2,3,4,5,6
14 ) (185 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Tipul extensiv de crestere economica se caracterizeaza prin contributia preponderenta a laturilor …………ale factorilor directi la formarea sporului produsului national brut (PNB).
   Alegeti varianta corecta.
 • a. colaterale;
 • b. cantitative;
 • c. calitative;
 • d. subtile;
 • e. directe.
15 ) (119 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Alegeti varianta corecta.
   Produsul intern brut (PIB) exprima:
 • a. valoarea adaugata bruta a bunurilor si serviciilor ajunse in ultimul stadiu al circuitului economic care au fost produse in interiorul unei tari de catre agentii economici autohtoni si straini, intr-o anumita perioada de timp, de regula, un an;
 • b. valoarea adaugata bruta a bunurilor si serviciilor ajunse in ultimul stadiu al circuitului economic care au fost produse in interiorul unei tari de catre agentii economici autohtoni;
 • c. valoarea adaugata neta a bunurilor si serviciilor ajunse in ultimul stadiu al circuitului economic care au fost produse in interiorul unei tari de catre agentii economici autohtoni
 • d. valoarea adaugata bruta care a fost produsa de catre agentii economici autohtoni;
 • e. valoarea adaugata neta care au fost produsa in interiorul unei tari de catre agentii straini, intr-o anumita perioada de timp.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: