Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: INTRODUCERE IN DREPT EUROPEAN - Sem 2 - 2009-2010 (6269)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (55 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt modalitatile in care inceteaza, in mod individual, mandatul unui judecator al Curtii Europene de Justitie?
 • a. prin reinnoire periodica, prin demisie sau in caz de deces;
 • b. numai prin demisie;
 • c. numai prin deces.
2 ) (58 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care este data de incepere a anului jurisdictional comunitar?
 • a. 6 octombrie;
 • b. 9 mai;
 • c. 1 ianuarie.
3 ) (116 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   În care din principalele domenii se aplică competentele partajate intre Uniune si statele membre ?
 • a. politica comerciala comuna, conservarea resurselor biologice ale marii in cadrul politicii comune privind pescuitul, cooperarea administrativa
 • b. mediul, transporturile, coeziunea economica, sociala si teritoriala, energia
 • c. stabilirea normelor privind concurenta necesare functionarii pietei interne, industria
4 ) (3 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce caracter are regulamentul ca izvor de drept ?
 • a. obligatoriu pentru toate statele membre;
 • b. se adreseaza numai anumitor state;
 • c. este lasat la aprecierea Curtii Europene de Justitie.
5 ) (41 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Când a devenit efectiv Romania stat membru al Uniunii Europene ?
 • a. 1 ianuarie 2004;
 • b. 1 ianuarie 2007;
 • c. 1 ianuarie 2008.
6 ) (45 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt mecanismele juridice de protectie a drepturilor cetatenilor europeni?
 • a. Curtea Europeana de Justitie, Tribunalul de Prima Instanta si Curtea Europeana a Drepturilor Omului;
 • b. Curtea de Conturi si Curtea Europeana a Drepturilor Omului;
 • c. Judecatoria, Curtea de Apel si Curtea Europeana de Justitie.
7 ) (132 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care este esenţa Tratatului de la Lisabona ?
 • a. este un tratat international convenit si ratificat de state membre suverane care sunt de acord sa renunte la o parte din suveranitatea lor in favoarea cooperarii supranationale
 • b. nu simplifica distributia competentelor intre Uniune si statele membre neprecizand atributiile fiecarei parti implicate
 • c. nu recunoaste drepturile fundamentale prin neincluderea unei trimiteri la Carta drepturilor fundamentale
8 ) (84 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Pentru cine are caracter obligatoriu ansamblul de reguli juridice al Uniunii Europene ?
 • a. institutiile comunitare;
 • b. persoanele juridice;
 • c. institutiile comunitare, statele membre si persoanele fizice.
9 ) (20 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care din urmatoarele caracteristici nu apartine directivei?
 • a. Are efect asupra tuturor statelor membre
 • b. Reprezinta un sistem de legiferare indirect
 • c. Stabileste formele si metodele prin care se atinge rezultatul
10 ) (30 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt cele trei mari domenii de drepturi fundamentale protejate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene?
 • a. drepturile civile, drepturile economice si respectiv drepturile politice si sociale,
 • b. dreptul fundamental la viata, dreptul la protejarea imaginii si la protectia datelor cu character personal.
 • c. drepturile civile, drepturile penale si drepturile economice.
11 ) (93 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce semnifica CEEA?
 • a. Comunitatea Europeana a Energiei si Agriculturii
 • b. Comunitatea Europeana a Energiei Atomice
 • c. Comunitatea Economica Europeana si Administrativa
12 ) (128 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Prin ce Tratat a fost introdusa functia de Presedinte al Consiliului European ?
 • a. Amsterdam,
 • b. Actul Unic European,
 • c. Lisabona
13 ) (69 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce simbolizeaza, la modul ideal, cetatenia europeana?
 • a. comuniunea de scopuri si de mijloace care exista intre popoarele statelor membre ale Uniunii Europene;
 • b. cetatenia tuturor persoanelor care locuiesc pe teritoriul Europei;
 • c. cetatenia nationala la nivel european.
14 ) (136 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Potrivit Tratatului de la Lisabona, ce poziţie se conferă Parlamentului European ?
 • a. se va afla pe o pozitie de egalitate cu Consiliul
 • b. va avea cel mult 700 de membri
 • c. nu va mai avea noi atributii
15 ) (138 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Pentru cine devine obligatorie o directiva ?
 • a. are aplicabilitate generala
 • b. este obligatorie in toate elementele sale
 • c. obliga toate statele membre destinatare numai in ceea ce priveste rezultatul de atins

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: