Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: INTRODUCERE IN DREPT EUROPEAN - Sem 2 - 2009-2010 (6281)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (30 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt cele trei mari domenii de drepturi fundamentale protejate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene?
 • a. drepturile civile, drepturile economice si respectiv drepturile politice si sociale,
 • b. dreptul fundamental la viata, dreptul la protejarea imaginii si la protectia datelor cu character personal.
 • c. drepturile civile, drepturile penale si drepturile economice.
2 ) (124 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cine stabileste orientarile si prioritatile politice generale ale Uniunii Europene ?
 • a. Comisia
 • b. Consiliul
 • c. Consiliul european
3 ) (132 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care este esenţa Tratatului de la Lisabona ?
 • a. este un tratat international convenit si ratificat de state membre suverane care sunt de acord sa renunte la o parte din suveranitatea lor in favoarea cooperarii supranationale
 • b. nu simplifica distributia competentelor intre Uniune si statele membre neprecizand atributiile fiecarei parti implicate
 • c. nu recunoaste drepturile fundamentale prin neincluderea unei trimiteri la Carta drepturilor fundamentale
4 ) (117 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   În ce domenii, Uniunea este competenta sa desfasoare actiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a actiunii statelor membre ?
 • a. protectia si imbunatatirea sanatatii umane; industria; cultura; turismul;educatia, formarea profesionala, tineretul si sportul; protectia civila; cooperarea administrativa
 • b. protectia consumatorului; transporturile;retelele transeuropene;) energia;
 • c. incheierea unui acord international in cazul in care aceasta incheiere este prevazuta de un act legislativ al Uniunii, ori este necesara pentru a permite Uniunii sa isi exercite competenta interna, sau in masura in care aceasta ar putea aduce atingere normelor comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora.
5 ) (56 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cat dureaza mandatul avocatilor generali din cadrul Curtii Europene de Justitie?
 • a. 4 ani;
 • b. 6 ani;
 • c. avocatii generali sunt numiti pentru o perioada nedeterminata.
6 ) (83 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce principiu de funcţionare are la bază Comisia europeana?
 • a. principiul colegialitatii;
 • b. principiul egalitatii;
 • c. principiul subsidiaritatii;
7 ) (99 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Principiile fundamentale ale Dreptului Comunitar European sunt:
 • a. Principiul nediscriminarii si principiul subsidiaritatii
 • b. Principiul dreptului la aparare, principiul proportionalitatii si principiul prioritatii
 • c. Principiul prioritatii, principiul efectului direct, principiul subsidiaritatii si principiul proportionalitatii
8 ) (34 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cine va administra acordurile bilaterale privind pescuitul incheiate de Romania inainte de aderare :
 • a. vor fi adminstrate de Uniune;
 • b. vor fi abrogate;
 • c. vor fi adminstrate in continuare de tara noastra.
9 ) (52 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   De cine sunt numiti judecatorii care urmeaza sa faca parte din Curtea Europeana de Justitie?
 • a. de Parlamentul European;
 • b. de Consiliul European;
 • c. de statele membre al Uniunii Europene.
10 ) (114 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce principiu reglementează exercitarea competentelor Uniunii ?
 • a. principiile subsidiaritatii si proportionalitatii
 • b. principiul egalitatii
 • c. principiul prioritatii si principiul loialitatii
11 ) (29 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce asigură caracterele fundamentale ale ordinii juridice comunitare:
 • a. este o ordine juridica autonoma;
 • b. este o ordine juridica integrata in dreptul statelor membre;
 • c. este o ordine juridica dependenta
12 ) (93 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce semnifica CEEA?
 • a. Comunitatea Europeana a Energiei si Agriculturii
 • b. Comunitatea Europeana a Energiei Atomice
 • c. Comunitatea Economica Europeana si Administrativa
13 ) (47 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt instantele de judecata la nivel unional?
 • a. Curtea de Conturi si Curtea de Apel;
 • b. Curtea Europeana de Justitie, Tribunalul de Prima Instanta si Tribunalul Functiei Publice;
 • c. Inalta Curte de Casatie si Justiti, Curtea de Conturi si Tribunalul de Prima Instanta.
14 ) (72 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt drepturile cetateanului european, conform Tratatului de la Maastricht?
 • a. dreptul de petitie in fata Parlamentului European;
 • b. dreptul de petitie in fata Comisiei Europene;
 • c. dreptul de petitie in fata Consiliului European.
15 ) (37 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Când a depus România instrumentul de ratificare a Tratatului de aderare la Uniunea Europeana :
 • a. 2006;
 • b. 2007;
 • c. 27 mai 2005.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: