Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: INTRODUCERE IN DREPT EUROPEAN - Sem 2 - 2009-2010 (6281)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (7 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este regula in ceea ce priveste adresabilitatea unui directive ?
 • a. tuturor statelor membre;
 • b. numai anumitor state membre;
 • c. acelora care o accepta.
2 ) (85 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Atributiile Comisiei Europene sunt urmatoarele:
 • a. de asistare;
 • b. de organ executiv al uniunii Europene;
 • c. de gardian al tratatelor, de organ executiv al uniunii Europene si de reprezentare.
3 ) (109 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt principalele obiective ale Uniunii europene cuprinse in Tratatul de la Lisabona ?
 • a. libertatea, egalitatea, respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care apartin minoritatilor
 • b. respectarea demnitatii umane
 • c. sa promoveze pacea, valorile sale si buna-starea popoarelor sale; sa ofere un spatiu de libertate, de securitate si de justitie fara frontiere interioare, in sanul caruia este asigurata libera circulatie a cetatenilor sai, sa stabileasca o piata interioara.
4 ) (67 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Unde isi are sediul Tribunalul de Prima Instanta?
 • a. la Berlin;
 • b. la Strasbourg;
 • c. la Luxembourg.
5 ) (8 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cum este calificat Dreptul Uniunii Europene ?
 • a. o specie suigeneris a dreptului in general;
 • b. o ramura de drept international;
 • c. un summum de drepturi ale statelor membre.
6 ) (160 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce rol revine Consiliului ?
 • a. De indrumator
 • b. De consultatnt
 • c. De for al reprezentantilor statelor membre
7 ) (97 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce teorie au statuat Tratatele institutive privind aplicarea dreptului comunitar ?
 • a. teoria dualista conform careia norma de drept intern se afla in aceeasi sfera cu cea internationala, existand un raport de supra sau subordonare
 • b. dreptul comunitar european, primar sau derivat nu are aplicabilitate imediata
 • c. monismul si impun respectarea sa de catre statele membre; dreptul european aplicandu-se direct pe teritoriul tuturor statelor membre, avand prioritate fata de sistemele juridice si reglementarile existente in statele membre.
8 ) (101 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce presupune principiului proportionalitatii ?
 • a. mijloacele folosite de autoritati trebuie sa fie proportionale cu scopul urmarit
 • b. o instanta nationala are obligatia sa aplice dreptul comunitar si sa-i asigure efectul direct deplin, inlaturand, chiar din oficiu, orice norma contrara interna
 • c. instantele nationale trebuie sa asigure protectia legala la care persoanele au dreptul ca efect direct al dreptului comunitar
9 ) (64 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt competentele Curtii Europene de Justitie?
 • a. vegheaza la corecta utilizare a bugetului Uniunii Europene;
 • b. competentele Curtii Europene de Justitie sunt nelimitate;
 • c. efectueaza un control al legalitatii actelor comunitare, realizat, indeosebi, pe calea recursului in anulare, a exceptiei de nelegalitate si a recursului in carenta.
10 ) (124 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cine stabileste orientarile si prioritatile politice generale ale Uniunii Europene ?
 • a. Comisia
 • b. Consiliul
 • c. Consiliul european
11 ) (59 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt cauzele ce pot fi judecate de Curtea Europeana de Justitie?
 • a. Curtea Europeana de Justitie este competenta sa judece orice fel de cauze;
 • b. recursurile directe si trimiteri prejudiciare, care emana de la jurisdictiile statelor membre;
 • c. Curtea de Justitie Europeana este doar un organ consultativ, nefiind competenta sa judece nici un fel de cauze.
12 ) (18 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   În procesul decizional al institutiilor europene care dintre actele adoptate sunt aplicabile obligatoriu pentru statele membre?
 • a. Recomandarile si avizele
 • b. Directiva
 • c. Actele atipice comunitare
13 ) (103 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce trebuie urmărit în cazul unei incalcari a obligatiei de transpunere a unei directive?
 • a. intre incalcarea obligatiei impuse statului membru si prejudiciul provocat nu trebuie sa existe o cauzalitate
 • b. continutul acestor drepturi nu trebuie sa poata fi stabilit pe baza directivei insasi
 • c. obiectivul respectivei directive trebuie sa fie conferirea de drepturi oricaror persoane si continutul acestor drepturi trebuie sa poata fi stabilit pe baza directivei insasi
14 ) (88 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Rolul Curtii de Conturi Europene este de a :
 • a. controla aspectele financiare ale Uniunii Europene;
 • b. legalitatea operatiunilor bugetului comunitar;
 • c. controla aspectele financiare ale Uniunii Europene, legalitatea operatiunilor bugetului comunitar si corespondenta acestuia cu programul anual de gestionre a sa.
15 ) (117 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   În ce domenii, Uniunea este competenta sa desfasoare actiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a actiunii statelor membre ?
 • a. protectia si imbunatatirea sanatatii umane; industria; cultura; turismul;educatia, formarea profesionala, tineretul si sportul; protectia civila; cooperarea administrativa
 • b. protectia consumatorului; transporturile;retelele transeuropene;) energia;
 • c. incheierea unui acord international in cazul in care aceasta incheiere este prevazuta de un act legislativ al Uniunii, ori este necesara pentru a permite Uniunii sa isi exercite competenta interna, sau in masura in care aceasta ar putea aduce atingere normelor comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: