Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: ELEMENTE DE TEORIA STATULUI SI DREPTULUI (var1) - Sem 1 - 2010-2011 (2371)

1 ) (187 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Compromisul este:
 • a. intelegerea solemna prin care se stabilesc anumite reguli menite a institui pacea si intelegerea internationala
 • b. intelegerea prin care doua sau mai multe state isi stabilesc pozitia sau punctul de vedere fata de anumite probleme
 • c. intelegerea dintre state menita sa supuna anumite diferende (litigii) analizei unei anumite instante sau arbitrajului international
2 ) (190 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Regimul juridic national consta in:
 • a. acordarea strainilor care se afla pe teritoriul tarii noastre a acelorasi drepturi pe care le au romanii cand se afla pe teritoriul celeilalte/celorlalte tari, parte/parti in tratat bi sau multilateral
 • b. recunoasterea strainilor a acelorasi drepturi de care se bucura cetatenii statului pe teritoriul carora se afla strainii
 • c. acordarea strainilor a unui tratament la fel de avantajos ca acela conferit cetetenilor unui stat tert considerat ca favorizat
3 ) (194 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care sunt principiile ce guverneaza actiunea normelor juridice in spatiu si asupra persoanei?
 • a. principiul legalitatii, principiul responsabilitatii
 • b. principiul umanismului, principiul personalitatii
 • c. principiul teritorialitatii si principiul personalitatii, principiul realitatii
4 ) (31 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Interpretarea normelor juridice:
 • a. constituie o etapa a aplicarii dreptului;
 • b. poate fi realizata de cetateanul asupra caruia se va rasfrange, in temeiul egalitatii in fata legii.
 • c. este unul din principiile legiferarii
5 ) (122 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Ce este obiectul raportului juridic ?
 • a. Conduita ce se realizeazã de cãtre subiectii raportului juridic ca urmare a exercitãrii drepturilor si îndeplinirii obligatiilor pe care le identificãm în continutul raportului juridic
 • b. Totalitatea drepturilor si obligatiilor subiectelor într-un raport juridic concret determinat care sunt prevãzute de norma juridicã;
 • c. Acea împrejurare, eveniment sau stare de fapt realã, care creeazã, modificã sau stinge un raport juridic;
6 ) (151 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care sunt elementele constitutive ale personalitatii juridice?
 • a. capcaitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu
 • b. consiliul de conducere, adunarea generala
 • c. organizarea de sine statatoare, patrimoniul, scopul
7 ) (101 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt laturile componente ale formei de stat ?
 • a. Forma de guvernãmânt, structura de stat, regimul politic;
 • b. Teritoriul, populatia, puterea publicã;
 • c. State unitare, state federative
8 ) (166 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce cuprind dispozitiile de fond?
 • a. masurile instituite cu privire la derularea raporturilor juridice nascute in temeiul vechii reglementari care urmeaza a fi inlocuita cu noul act normativ
 • b. masurile necesare pentru punerea in aplicare a actului normativ, data intrarii in vigoare, implicatiile asupra acelor acte normative
 • c. reglementarea propriu-zisa a relatiilor sociale ce fac obiectul actului normativ
9 ) (167 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Ce cuprind dispozitiile tranzitorii?
 • a. masurile instituite cu privire la derularea raporturilor juridice nascute in temeiul vechii reglementari care urmeaza a fi inlocuita cu noul act normativ
 • b. masurile necesare pentru punerea in aplicare a actului normativ, data intrarii in vigoare, implicatiile asupra acelor acte normative
 • c. reglementarea propriu-zisa a relatiilor sociale ce fac obiectul actului normativ
10 ) (212 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce sunt normel juridice de exceptie?
 • a. cele care se aplica unei categorii restranse de relatii sociale si deroga de la dreptul comun
 • b. cele care au o sfera larga de aplicabilitate intr-un domeniu sau o ramura de drept
 • c. cele care completeaza normele generale sau speciale fara a fi considerate ca aducand vreo atingere ordinii de drept
11 ) (143 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Guvernul raspunde politic:
 • a. numai in fata Parlamentului
 • b. numai in fata Presedintelui tarii
 • c. numai in fata Consiliului Superior al Magistraturii
12 ) (117 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt modurile interpretãrii normelor juridice ?
 • a. Interpretare determinatã, relativ determinatã;
 • b. Interpretare oficialã, neoficialã;
 • c. Interpretare doctrinarã, judecãtoreascã, administrativã.
13 ) (28 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Incorporarea:
 • a. poate fi oficiala sau neoficiala;
 • b. directa, indirecta
 • c. explicita, implicita
14 ) (181 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Tehnica legislativa:
 • a. este un segment al tehnicii juridice
 • b. este un segment al aplicarii dreptului
 • c. este identica cu tehnica realizarii dreptului
15 ) (110 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Cum definim statul ?
 • a. Gruparea unor sisteme juridice nationale în raport cu trãsãturile comune ale acestora;
 • b. Statul este un sistem de institutii care au prerogativa de a aplica dreptul;
 • c. Statul este principala institutie politicã a societãtii care prin prerogativa ce o are de a elabora si aplica dreptul, asigurã organizarea si conducerea societãtii;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: