Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: ELEMENTE DE TEORIA STATULUI SI DREPTULUI (var1) - Sem 1 - 2010-2011 (2371)

1 ) (144 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Raspunderea pentru fapta altuia:
 • a. este o institutie de drept civil
 • b. este o institutie de drept penal
 • c. nu exista astfel de raspundere juridica
2 ) (131 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Ce fel de raport juridic este raspunderea?
 • a. de conformare
 • b. de constrangere
 • c. de putere
3 ) (96 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care este structura logicã a normei juridice ?
 • a. Titlu, capitol, alineat, paragraf;
 • b. Ipoteza, dispozitia, sanctiunea;
 • c. Titlul, formula introductivã, preambul, partea dispozitivã, formula de atestare a autenticitãtii;
4 ) (221 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Generalitatea normei juridice se analizeaza:
 • a. fata de subiecti si in raport cu ocazia
 • b. fata de comportamentul deviant a subiectului de drept
 • c. functie de particularitatile cauzei deduse judecatii
5 ) (201 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Dupa criteriul structurii interne, normele juridice se clasifica in:
 • a. norme juridice generale, speciale, de exceptie
 • b. norme juridice de drept penal, de drept civil, de drept administrativ, de drept procesual penal, etc.
 • c. norme juridice complete, incomplete
6 ) (161 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care este momentul la care devin obligatorii actele de aplicare a dreptului?
 • a. la data publicarii in Monitorul Oficial
 • b. la data prevazuta in text
 • c. din momentul comunicarii lor partilor interesate
7 ) (107 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt principiile generale ale dreptului ?
 • a. Principiul asigurãrii bazelor legale de functionare a statului, principiul libertãtii, principiul egalitãtii, principiul responsabilitãtii, principiul dreptãtii, principiul echitãtii si justitiei;
 • b. Principiul fundamentãrii stiintifice a activitãtii de elaborare a normelor juridice, principiul echilibrului;
 • c. Principiul accesibilitãtii si a economiei de mijloace, principiul corelãrii; principiul umanismului
8 ) (156 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Actele juridice pot fi:
 • a. prohibitive
 • b. permisive
 • c. unilaterale de vointa, bilaterale, oneroase, gratuite
9 ) (180 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Fundamentarea stiintifica a unui proiect legislativ este :
 • a. o faza a aplicarii dreptului
 • b. un principiu general al dreptului
 • c. un principiu al legiferarii
10 ) (126 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care sunt conditiile rãspunderii juridice ?
 • a. Capacitatea juridicã generalã si capacitatea juridicã specialã;
 • b. Norma juridicã, subiectele de drept, faptele juridice;
 • c. Conduita ilicitã, vinovãtia, legãtura de cauzalitate
11 ) (130 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Termenul de raspundere si termenul de responsabilitate sunt:
 • a. complementari in intelesul si continutul lor
 • b. se exclud reciproc
 • c. nu au nicio legatura
12 ) (5 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Ramurile de drept care intra in componenta dreptului privat:
 • a. reglementeaza relatiile sociale, patrimoniale si nepatrimoniale la care participa intotdeauna ca parte si statul;
 • b. reglementeaza relatiile sociale, patrimoniale si nepatrimoniale la care participa particularii;
 • c. pot fi, printre altele: dreptul civil, dreptul comercial, dreptul administrativ
13 ) (97 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Ce cuprinde dispozitia unei norme juridice ?
 • a. Mãsurile ce sunt instituite cu privire la derularea raporturilor juridice nãscute în temeiul actului normativ anterior;
 • b. Conduita ce trebuie urmatã în cazul ipotezei formulate.
 • c. Scopul reglementãrii, mentinerea conditiilor legale pe baza cãrora a fost emis actul normativ
14 ) (46 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt evenimentele legislative:
 • a. initierea proiectului de lege, dezvoltarea proiectului de lege, adoptarea proiectului de lege, promulgarea legii, publicarea legii;
 • b. modificarea, completarea, republicarea, suspendarea, abrogarea, rectificarea actelor normative;
 • c. stabilirea stãrii de fapt, alegerea normei, interpretarea normei, elaborarea actului de aplicare;
15 ) (159 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Actele de aplicare a dreptului sunt:
 • a. acte individuale, secrete, strict determinate
 • b. acte cu caracter general, impersonal, tipic
 • c. acte cu caracter volitional, istoric, social

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: