Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: ELEMENTE DE TEORIA STATULUI SI DREPTULUI (var1) - Sem 1 - 2010-2011 (2371)

1 ) (156 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Actele juridice pot fi:
 • a. prohibitive
 • b. permisive
 • c. unilaterale de vointa, bilaterale, oneroase, gratuite
2 ) (188 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Aranjamentul este:
 • a. intelegerea solemna prin care se stabilesc anumite reguli menite a institui pacea si intelegerea internationala
 • b. act suplimentar al unui tratat prin care se stabileste modul de aderare la intelegeri preexistente
 • c. documentul diplomatic prin care se stabilesc masuri de aplicare a tratatelor
3 ) (90 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care este întelesul notiunii de tehnicã juridicã ?
 • a. Totalitatea normelor de tehnicã legislativã si a principiilor elaborãrii care asigurã sistematizarea, unificarea si coordonarea legislatiei, precum si continutul si forma juridicã adecvatã pentru fiecare act normativ;
 • b. Totalitatea mijloacelor, metodelor, procedeelor si tehnicilor utilizate de organele puterii de stat în procesul de initiere, elaborare si adoptare a actelor normative;
 • c. Totalitatea normelor juridice care definesc pãrtile constitutive ale actului normativ, structura sa, forma si modul de sistematizare a continutului acestuia;
4 ) (106 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce sunt principiile dreptului ?
 • a. Realitãti exterioare care exercitã o influentã asupra dreptului, fãcându-l sã aibã o anumitã înfãtisare
 • b. Acele activitãti concrete pe care le executã dreptul pentru a-si realiza scopul sãu fundamental, acela de a regla conduita oamenilor
 • c. Acele idei generale, diriguitoare care stau la baza elaborãrii si aplicãrii dreptului.
5 ) (175 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Nu pot face obiectul initiativei legislative a cetatenilor:
 • a. privatizarea unor obiective strategice
 • b. bunurile din domeniul public
 • c. problemele fiscale, cele cu caracter international, amnistitia si gratierea
6 ) (218 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Ce sunt sanctiunile alternative?
 • a. cele in care organul de aplicare are de ales intre mai multe sanctiuni
 • b. cele in care organul de aplicare trebuie sa aplice doua sau mai multe sanctiuni
 • c. mijloace pasnice bazate pe constrangere ca de exemplu embargoul, boicotul, ruperea relatiilor diplomatice
7 ) (61 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Cum definim interpretarea normei juridice:
 • a. o operatiune logicã care are ca scop lãmurirea si explicarea intelesului normei juridice, oferind solutii pentru situatiile pe care organele de stat le au de rezolvat;
 • b. activitatea de fundamentare stiintificã în vederea creãrii normei juridice;
 • c. este activitatea desfãsuratã de analisti din domeniul dreptului, teoreticieni si practicieni cuprinsã în opere stiintifice.
8 ) (128 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care este componenta realitãtii juridice ?
 • a. Realitatea economicã, realitatea politicã, realitatea ideologicã, culturalã, realitatea demograficã, realitatea religioasã, realitate militarã;
 • b. Constiinta juridicã, dreptul, ordinea de drept;
 • c. Constitutia, legile constitutionale, legile organice, legile ordinare, Decretul, Hotãrârile de Guvern, Ordonantele de Guvern, acte ale administratiei publice centrale si locale;
9 ) (121 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  În ce constã continutul raportului juridic ?
 • a. Norma juridicã, subiectele de drept, faptele juridice;
 • b. Subiectele raportului juridic, obiectul raportului juridic, sanctiunea raportului juridic;
 • c. Drepturile si obligatiile subiectelor într-un raport juridic concret determinat, care sunt prevãzute de norma juridicã;
10 ) (160 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Pot fi codificate:
 • a. actele normative
 • b. actele de aplicare
 • c. actele de sanctionare
11 ) (194 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care sunt principiile ce guverneaza actiunea normelor juridice in spatiu si asupra persoanei?
 • a. principiul legalitatii, principiul responsabilitatii
 • b. principiul umanismului, principiul personalitatii
 • c. principiul teritorialitatii si principiul personalitatii, principiul realitatii
12 ) (95 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Cum actioneazã în timp norma juridicã ?
 • a. Norma juridicã actioneazã în timp conform celor trei regimuri juridice : national, special (de reciprocitate), clauza natiunii celei mai favorizate;
 • b. Norma juridicã actioneazã pe timp nelimitat, cu exceptia legilor temporare;
 • c. Norma juridicã intrã în vigoare, parcurge perioada activã, iese din vigoare.
13 ) (41 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt conceptele de abordare a izvoarelor dreptului:
 • a. conceptia exegeticã, conceptia liberului drept;
 • b. conceptia geneticã, conceptia gnoseologicã;
 • c. conceptia clasicã, conceptia modernã.
14 ) (141 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Inlocuirea raspunderii penale:
 • a. este un act de vointa arbitrar al autoritatii statale
 • b. este un act de vointa al autoritatii statale conditionat de intrunirea unor conditii
 • c. este o sanctiune cumulativa
15 ) (53 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cum se clasificã statele în functie de structura de stat: pag. 92
 • a. state monocratice, state oligarhice, state democratice;
 • b. state unitare sau simple si state federale, compuse sau unionale;
 • c. state capitaliste, state socialiste, state totalitare;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: