Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: Dreptul muncii si securitatii sociale - Sem 2 - 2013-2014 (653)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (117 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
     Ce se poate intampla cu postul persoanei ce indeplineste o functie de conducere in sindicat, fiind salarizata de catre sindicatul respectiv?
 • a. nu poate fi angajata o alta persoana;
 • b. poate fi angajata cu contract individual de munca pe durata determinata o alta persoana;
 • c. angajarea este conditionata de acordul titularului postului.
2 ) (126 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Ce se poate intampla cu contractul individual de munca pe durata cercetarii disciplinare prealabile ?
 • a. poate fi suspendat din initiativa salariatului;
 • b. se suspenda de drept;
 • c. poate fi suspendat din initiativa angajatorului.
3 ) (24 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Cand poate avea loc participarea la formarea profesionala ?
 • a. doar la initiativa angajatorului;
 • b. doar la initiativa angajatului;
 • c. la initiativa angajatorului sau la cea a salariatului.
4 ) (181 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
     Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru munca prestata in orele suplimentare?
 • a. 75% din salariul de baza;
 • b. 10% din salariul negociat;
 • c. 10% din salariul de merit.
5 ) (11 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Ce fel de pregatire asigura prima etapa a sistemului de formare profesionala initiala (etapa tehnologica) ?
 • a. pregatire partiala;
 • b. pregatire generala(diploma de bacalaureat);
 • c. pregatire pe piata muncii.
6 ) (161 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Cand poate fi dispusa concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala ?
 • a. daca o comisie de specialitate a stabilit inaptitudinea fizica a salariatului;
 • b. dupa evaluarea prealabila a salariatului;
 • c. dupa nota explicativa semnata de salariat.
7 ) (122 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Ce se intampla cu plata indemnizatiei pentru cresterea copilului daca copilul este abandonat?
 • a. inceteaza;
 • b. va continua;
 • c. se suspenda incepand cu luna urmatoare.
8 ) (108 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Cui revine dreptul de a stabili organizarea si functionarea unitatii ?
 • a. federatiei patronale;
 • b. angajatorului;
 • c. consiliului de administratie al unitatii.
9 ) (146 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    La data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata, ce se va intampla cu acesta?
 • a. inceteaza de drept;
 • b. se transforma in contract pe durata nedeterminata;
 • c. inceteaza prin decizia angajatorului.
10 ) (75 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Care este durata zilnica a timpului de munca pentru personalul care lucreaza in sali de disectie, morgi si anatomie patologica ?
 • a. 8 ore;
 • b. 7 ore;
 • c. 6 ore.
11 ) (107 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Cui revine dreptul de a constata savarsirea abaterilor disciplinare si de a aplica sanctiunile corespunzatoare ?
 • a. sindicatului reprezentativ;
 • b. angajatorului;
 • c. consiliului de administratie al unitatii.
12 ) (155 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel putin 30 salariati atunci cand are incadrati cati salariati?
 • a. intre 10 si 20 de salariati;
 • b. intre 20 si 100 de salariati;
 • c. cel putin 300 de salariati.
13 ) (22 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Care este criteriul, potrivit dispozitiilor Codului Muncii, dupa care este instituita obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programele de formare profesionala pentru toti salariatii, cel putin o data la trei ani ?
 • a. sub 21 de salariati;
 • b. cel putin 21 de salariati;
 • c. sub 20 de salariati.
14 ) (200 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    In atributiile cui intra „Votarea bugetului Organizatiei Internationale a Muncii” ?
 • a. Consiliului de Administratie al Organizatiei Internationale a Muncii;
 • b. Conferintei Internationale a Muncii (Adunarea Generala) din cadrul Organizatiei Internationale a Muncii;
 • c. Biroului International al Muncii.
15 ) (65 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Perioada de proba curge din prima zi a:
 • a. expirarii contractului individual de munca;
 • b. executarii contractului individual de munca;
 • c. incetarii contractului individual de munca.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: