Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: Dreptul muncii si securitatii sociale - Sem 2 - 2013-2014 (650)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (195 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    In atributiile cui intra „Finantarea unor cursuri de pregatire profesionala cu participare internationala” ?
 • a. Consiliului Europei;
 • b. Uniunii Europene;
 • c. Organizatiei Internationale a Muncii.
2 ) (61 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni), poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi:
 • a. 5 zile lucratoare;
 • b. 15 zile lucratoare;
 • c. 30 de zile lucratoare.
3 ) (188 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    De la ce data produce efecte decizia de sanctionare disciplinara ?
 • a. emiterii;]
 • b. expedierii;
 • c. comunicarii.
4 ) (239 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii pare si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:
 • a. numai accidentele de munca;
 • b. accidentelor de munca, bolilor profesionale si tuberculozei;
 • c. accidentelor de munca, bolilor profesionale, tuberculozei, bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.
5 ) (193 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    In atributiile cui intra „Pregatirea de personal in diferite domenii” ?
 • a. Consiliului Europei;
 • b. Uniunii Europene;
 • c. Organizatiei Internationale a Muncii.
6 ) (250 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    De catre cine poate fi facuta cererea pentru stabilirea alocatiei de stat ?
 • a. copilul care a implinit varsta de 16 ani;
 • b. parintii, tutorii sau copilul care a implinit varsta de 14 ani cu incuviintarea reprezentantului sau legal;
 • c. numai parintii sau tutorii.
7 ) (55 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Ce este perioada de proba ?
 • a. intervalul de timp in care se verifica aptitudinile si pregatirea profesionala a salariatului;
 • b. intervalul de timp in care se verifica aptitudinile si pregatirea psihologica a salariatului;
 • c. intervalul de timp in care se verifica aptitudinile si pregatirea sociala a salariatului.
8 ) (224 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Cine desemneaza mediatorul in fiecare an?
 • a. confederatiile sindicale;
 • b. confederatiile patronale;
 • c. ministrul muncii cu acordul Consiliului Economic si Social.
9 ) (56 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Care este perioada de proba, pentru functiile de executie ?
 • a. cel mult 30 de zile calendaristice;
 • b. cel mult 90 de zile calendaristice;
 • c. cel mult 5 zile lucratoare.
10 ) (178 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Care este durata concediului pentru formare profesionala, platit de angajator la care are dreptul salariatul?
 • a. 10 zile lucratoare sau 80 de ore;
 • b. 10 zile calendaristice sau 80 de ore;
 • c. 10 zile lucratoare sau 70 de ore.
11 ) (208 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Ce fel de contract este contractul colectiv de munca, dupa criteriul continutului ?
 • a. contract sinalagmatic;
 • b. contract oneros;
 • c. contract solemn.
12 ) (22 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Care este criteriul, potrivit dispozitiilor Codului Muncii, dupa care este instituita obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programele de formare profesionala pentru toti salariatii, cel putin o data la trei ani ?
 • a. sub 21 de salariati;
 • b. cel putin 21 de salariati;
 • c. sub 20 de salariati.
13 ) (92 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
     Care este obligatia corelativa a angajatorului care corespunde dreptului la securitate si sanatate in munca al salariatului ?
 • a. asigurare a sanatatii si securitatii in munca a salariatilor;
 • b. asigurare a climatului social de munca a salariatilor;
 • c. asigurare a salariului salariatilor.
14 ) (35 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Ce fel de obligatie iti asuma prin contractul individual de munca, atat salariatul cat si angajatorul ?
 • a. obligatia de „a face”;
 • b. obligatia de „a nu face”;
 • c. obligatia de „a face” sau „a nu face”.
15 ) (190 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    In ce termen poate fi contestata decizia de sanctionare disciplinara ?
 • a. 5 zile calendaristice de la data comunicarii;
 • b. 10 zile calendaristice de la data comunicarii;
 • c. 30 zile calendaristice de la data comunicarii;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: