Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: DREPT ROMAN - Sem 2 - 2010-2011 (647)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (83 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Care sunt caracteristicile testamentului exceptional ?
 • a. era făcut în conditii deosebite;
 • b. se utiliza când testatorul era în imposibilitate de a vorbi, auzi sau vedea ;
 • c. ambele.
2 ) (27 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care dintre următoarele garantii enumerate mai jos sunt considerate garantii reale ?
 • a. gajul
 • b. sponsio
 • c. fidepomissio
3 ) (84 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Ce reprezenta Dominium în cadrul familiei romane ?
 • a. una dintre puterile lui pater familias asupra bunurilor;
 • b. puterea exercitată de stăpân – dominus asupra tuturor celorlalte bunuri existente în cadrul familiei romane;
 • c. ambele.
4 ) (85 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Cui ii era atribuit termenul de persoană alieni iuris ?
 • a. descendentilor in linie directa;
 • b. aceluia care se afla sub puterea lui pater familias.;
 • c. membrilor aceleiasi ginti;
5 ) (34 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Din punct de vedere cronologic, istoria statului roman a cunoscut urmatoarele perioade:
 • a. perioada statala si perioada nestatala;
 • b. perioada regalitatii, perioada republicii si a monarhiei;
 • c. perioada dominatului si a principatului .
6 ) (9 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  În care dintre următoarele tipuri de succesiuni, testatorul, potrivit principiului libertătii
de a testa, putea institui sau dezmosteni pe descendentii săi, după cum credea de
cuviintă, cu conditia să respecte formele solemne:
 • a. succesiunea legală
 • b. succesiunea deferită contra testamentului
 • c. succesiunea testamentară
7 ) (97 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  In ce se concretiza puterea lui pater familias asupra persoanelor ?
 • a. patria potestas, puterea maritală,mancipio;
 • b. ius comercii, ius conubii si ius militiae;
 • c. ambele;
8 ) (28 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  In Legea celor XII Table regasim impartirea actiunilor in:
 • a. actiuni private si actiuni populare;
 • b. actiuni directe si actiuni utile ;
 • c. actiuni reale si actiuni personale;
9 ) (38 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Litis contestatio in procedura legisactiunilor insemna:
 • a. sentinta de condamnare;
 • b. un litigiu contestat ;
 • c. luarea de martori.
10 ) (10 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte reale:
 • a. vânzarea
 • b. locatiunea
 • c. gajul
11 ) (66 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  În ceea ce priveste dreptul de proprietate, in ce au fost transformate pamanturile
cucerite de armata romana ?
 • a. ager publicus (proprietatea statului roman);
 • b. proprietatea peregrina ;
 • c. proprietate provinciala, exercitata de locuitorii liberi care aveau drept de posesiune si de uzufruct;
12 ) (37 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Epocile dreptului roman se delimiteaza astfel:
 • a. epoca veche, epoca clasica si epoca postclasica;
 • b. epoca preclasica , epoca clasica si epoca moderna;
 • c. epoca republicii si epoca monarhiei .
13 ) (56 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Din opera legislativa a lui Iustinian se detaseaza Codul (Codex). Ce cuprindea acesta?
 • a. toate constitutiile imperiale adoptate in perioada delimitata de epoca lui Hadrian si anul 534 d. Chr., atat in materia dreptului public cat si a dreptului privat
 • b. culegeri de fragmente extrase din operele jurist consultilor, adaptate la realitatile vremii
 • c. constitutiile publicate dupa anul 534 d. Chr
14 ) (77 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Ce reprezenta mancipatiunea ?
 • a. cel mai vechi mod de dobândire a proprietătii;
 • b. o categorie de testament din eopca imperiala;
 • c. o forma de improprietarire a plebeilor.
15 ) (21 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte nenumite ?
 • a. societas
 • b. do ut des
 • c. mutuum

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: