Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: DREPT ROMAN - Sem 2 - 2010-2011 (649)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (78 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Ce desemnau romanii prin termenul heredium ?
 • a. un drept preferential al autorului comun ;
 • b. pământul din cetate atribuit romanilor chiar de la fondarea cetătii;
 • c. mod de a transmite proprietatea la romani.
2 ) (5 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care dintre următoarele forme de căsătorie, era considerată o căsătorie inferioară:
 • a. căsătoria cu manus;
 • b. concubinatul;
 • c. căsătoria fără manus.
3 ) (79 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Prin ce modalitati se iesea de sub puterea părintească:
 • a. moartea lui pater familias si pierderea unui element al capacitătii;
 • b. moartea fiului de familie si emanciparea;
 • c. ambele;
4 ) (15 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Care dintre următoarele servituti constituie servituti personale:
 • a. servitus onoris freudi
 • b. cloaca
 • c. habitatio
5 ) (25 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care dintre următoarele moduri de stingere a obligatiilor sunt voluntare ?
 • a. plata
 • b. confuziunea
 • c. moartea
6 ) (13 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care dintre următoarele elemente enumerate mai jos constituie conditie a uzucapiunii:
 • a. termenul
 • b. iusta causa
 • c. thesaurus
7 ) (49 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Izvoarele formale ale dr. roman erau :
 • a. edictele magistratilor;
 • b. senatusconsultele ;
 • c. ambele.
8 ) (41 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Litis contestatio in cadrul procedurii formulare consta in :
 • a. remiterea unei copii de pe formula;
 • b. contestarea sentintei ;
 • c. imposibilitatea de executare.
9 ) (34 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Din punct de vedere cronologic, istoria statului roman a cunoscut urmatoarele perioade:
 • a. perioada statala si perioada nestatala;
 • b. perioada regalitatii, perioada republicii si a monarhiei;
 • c. perioada dominatului si a principatului .
10 ) (51 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  În perioada Republicii Romane pretorul (praetor) era ales de comitia centuriata
dispunand de imperium si potestas. De ce domeniu se ocupa el cu prioritate?
 • a. organizarea justitiei;
 • b. intocmirea listelor electorale;
 • c. aprovizionarea oraselor.
11 ) (6 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Dintre conditiile căsătoriei enumerate mai jos, precizati care sunt conditii de formă:
 • a. confarreatio;
 • b. consimtământul;
 • c. vârsta.
12 ) (88 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Cum pot fi contractele după sanctiune ?
 • a. formale si neformale;
 • b. contractele sunt de drept strict si de bună credintă
 • c. numite si nenumite.
13 ) (55 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  În Roma imperiala, unele din lucrarile jurisconsultilor se intitulau Institutiones. Ce
erau acestea?
 • a. culegeri de spete imaginare destinate studiului didactic
 • b. lucrari cu caracter enciclopedic cuprinzand dreptul civil si pretorian
 • c. manuale elementare de drept in cuprinsul carora sunt expuse institutiile dreptului civil si pretorian
14 ) (45 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Edictul magistratilor era compus din urmatoarele parti :
 • a. edictum vetus si edictum novum;
 • b. edicta perpetua si edicta repentina;
 • c. ambele ;
15 ) (96 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  În dreptul roman, cuvântul familia avea mai multe acceptiuni, respectiv :
 • a. totalitatea sclavilor aflati în proprietatea cuiva;
 • b. fie un grup de persoane aflate sub aceeasi putere;
 • c. ambele;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: