Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: DREPT ROMAN 2 - INSTITUTII DE DREPT ROMAN - Sem 1 - 2010-2011 (798)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (42 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Din punct de vedere la sanctiunii, legile se clasificau astfel:
 • a. acte normative care sanctionau cu nulitatea orice act relaizat cu nerespecatrea prevederilor sale;
 • b. legi imperfecte;
 • c. ambele.
2 ) (45 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Edictul magistratilor era compus din urmatoarele parti :
 • a. edictum vetus si edictum novum;
 • b. edicta perpetua si edicta repentina;
 • c. ambele ;
3 ) (99 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  La ce se referea puterea maritală?
 • a. puterea sotului asupra sotiei;
 • b. puterea care se exercita asupra descendentilor;
 • c. ambele;
4 ) (86 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Cum pot fi contractele după modul de formare ?
 • a. solemne si nesolemne;
 • b. unilaterale si bilaterale;
 • c. reale si formale.
5 ) (11 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care dintre următoarele legisactiuni constituie legisactiune de judecată?
 • a. sacramentum
 • b. pignoris capio
 • c. manus iniectio
6 ) (15 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Care dintre următoarele servituti constituie servituti personale:
 • a. servitus onoris freudi
 • b. cloaca
 • c. habitatio
7 ) (75 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  In ce consta ius fruendi ?
 • a. dreptul de a dispune de un lucru ;
 • b. dreptul de a folosi un lucru, cum ar fi, de exemplu, a cultiva un teren ;
 • c. dreptul de a percepe fructele produse de acel lucru.
8 ) (5 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care dintre următoarele forme de căsătorie, era considerată o căsătorie inferioară:
 • a. căsătoria cu manus;
 • b. concubinatul;
 • c. căsătoria fără manus.
9 ) (66 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  În ceea ce priveste dreptul de proprietate, in ce au fost transformate pamanturile
cucerite de armata romana ?
 • a. ager publicus (proprietatea statului roman);
 • b. proprietatea peregrina ;
 • c. proprietate provinciala, exercitata de locuitorii liberi care aveau drept de posesiune si de uzufruct;
10 ) (65 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  In ce constau efectele căsătoriei asupra bunurilor
 • a. la căsătoria cu manus actionează regimul comunitătii de bunuri;
 • b. in căsătoria fără manus sotii trăiau în regimul separatiei de bunuri;
 • c. ambele ;
11 ) (101 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Cui ii era atribuit termenul de persoană sui iuris ?
 • a. desemna acel cetătean care avea calitatea de pater familias;
 • b. desemna pe cel care se afla sub puterea lui pater familias;
 • c. desemna prima clasa de mostenitori.
12 ) (41 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Litis contestatio in cadrul procedurii formulare consta in :
 • a. remiterea unei copii de pe formula;
 • b. contestarea sentintei ;
 • c. imposibilitatea de executare.
13 ) (48 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Ce reprezinta delictele ?
 • a. fapte dăunătoare intereselor societătii romane;
 • b. fapte pedepsite prin dispozitiunile juridice ale statului;
 • c. ambele.
14 ) (90 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Una dintre exceptiile privind regula incetarii capacitatii juridice in dreptul roman era:
 • a. succesiunea vacantă sustine persoana defunctului” – hereditas iacens sustinet personam defuncti;
 • b. copilul născut după moartea tatălui avea dreptul la succesiune;
 • c. ambele;
15 ) (84 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Ce reprezenta Dominium în cadrul familiei romane ?
 • a. una dintre puterile lui pater familias asupra bunurilor;
 • b. puterea exercitată de stăpân – dominus asupra tuturor celorlalte bunuri existente în cadrul familiei romane;
 • c. ambele.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: