Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: Drept Civil I - Sem 1 - 2009-2010 (3931)

1 ) (108 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cum se împart bunurile, dupa modul de percepere?
 • a. fungibile si nefungibile
 • b. consumptibile si neconsumptibile
 • c. corporale si necorporale
2 ) (208 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care este sanctiunea pentru nerespectarea formei actului juridic civil cerute ad probationem?
 • a. atrage nulitatea relativa a actului juridic;
 • b. atrage nulitatea partiala a actului juridic;
 • c. nu afecteaza valabilitatea actului juridic;
3 ) (221 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care este regimul juridic aplicabil în cazul repunerii in termenul de prescriptie extinctiva de drept comun?
 • a. trebuie ceruta numai de cel impotriva caruia s-a implinit prescriptia;
 • b. poate fi dispusa din oficiu de organul de jurisdictie;
 • c. opereaza de drept si automat
4 ) (94 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce fel de obligatie este aceea care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la obtinerea acelui rezultat?
 • a. de diligenta
 • b. de rezultat
 • c. determinata
5 ) (129 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   În ce situatii se suspendã cursul prescriptiei ?
 • a. in raporturile dintre soti
 • b. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata
 • c. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia
6 ) (31 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce reprezintã regula potrivit careia actul civil produce efecte numai fata de autorul ori autorii lui fara a putea sa profite sau sa dauneze altor persoane ?
 • a. principiul egalitatii
 • b. principiul fortei obligatorii
 • c. principiului realativitatii
7 ) (83 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Dupã cum prin folosire li se consumã sau nu substanta ce fel de bunuri sunt fructele de pe arbori, neculese inca?
 • a. naturale
 • b. consumptibile
 • c. individual determinate
8 ) (184 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Când este vorba de un viciu de consimtamant la încheierea unui act juridic civil?
 • a. când lipseste discernamantul;
 • b. când manifestarea de vointa este prea vaga;
 • c. când partea a avut, la incheierea actului juridic, o falsa reprezentare a calitatilor substantiale ale obiectului acestuia.
9 ) (55 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt cerintele generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic civil?
 • a. sa fie in circuitul civil
 • b. existenta autorizatiei administrative sau judiciare
 • c. sa fie imoral
10 ) (150 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce fel de act este asigurarea de viata?
 • a. comutativ
 • b. nenumit
 • c. de administrare
11 ) (163 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cum se clasificã bunurile dupã cum pot fi inlocuite sau nu in executarea unei obligatii, fara a afecta valabilitatea platii ?
 • a. divizibile si indivizibile;
 • b. frugifere si nefrugifere;
 • c. fungibile si nefungibile.
12 ) (192 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce fel de nulitate atrag de regula, viciile de consimtamant?
 • a. atrag nulitatea absoluta;
 • b. atrag nulitatea relativa;
 • c. nu afecteaza valabilitatea actului juridic;
13 ) (87 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   În cadrul raporturilor obligationale, prin ce operatiune juridicã poate avea loc schimbarea subiectului pasiv ?
 • a. novatie prin schimbare de creditor
 • b. stipulatia pentru altul
 • c. cesiunea de creanta
14 ) (33 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce este acea persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar nu ca element al unui patrimoniu ?
 • a. tert
 • b. succesor universal
 • c. succesor cu titlu particular
15 ) (32 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce este persoana care, desi nu a participat la incheierea unui act juridic, este insa indrituita sau tinuta, dupa caz, fie sa profite, fie sa suporte efectele acelui act, datorita legaturii sau relatiei sale juridice cu una dintre partile lui ?
 • a. avand-cauza
 • b. tert
 • c. parte

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: