Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: Drept Civil I - Sem 1 - 2009-2010 (3932)

1 ) (182 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Când falsa reprezentare a realitãtii la incheierea actului juridic atrage nulitatea relativa a acestuia ?
 • a. când falsa reprezentare cade asupra calitatilor substantiale ale obiectului acelui act juridic
 • b. când falsa reprezentare priveste natura actului juridic;
 • c. când falsa reprezentare priveste identitatea fizica a obiectului acelui act juridic;
2 ) (41 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care este exceptia reala de la principiul relativitatii efectelor actului juridic ?
 • a. reprezentarea
 • b. actiunea directa
 • c. stipulatia pentru altul
3 ) (2 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care este regimul juridic al nulitatii relative spre deosebire de nulitatea absoluta?
 • a. desfiinteaza in parte efectele actului juridic civil
 • b. opereazã de plin drept
 • c. este prescriptibila pe cale de actiune
4 ) (6 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt cazurile de nulitate absoluta?
 • a. leziunea
 • b. lipsa consimtamantului datorata erorii-obstacol
 • c. nerespectarea dreptului de preemptiune
5 ) (45 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic lovit de nulitate?
 • a. poate interveni indiferent de intinderea nulitatii
 • b. presupune renuntarea partii interesate la dreptul de a solicita anularea actului
 • c. nu opereaza in cazul in care actul nu este desfiintat
6 ) (35 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce este persoana juridica dobanditoare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice divizate?
 • a. succesor cu titlu universal
 • b. succesor universal
 • c. succesor cu titlu particular
7 ) (235 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cum poate fi interpretarea legii ?
   a. legala;
   b. concreta;
   c. oficialã;
 • a. a
 • b. b
 • c. c
8 ) (135 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care actiuni nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctiv?
 • a. actiunea in nulitate absoluta
 • b. .actiunea in stabilirea paternitatii
 • c. actiunea in tagada paternitatii
9 ) (115 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cum este acel bun care poate produce periodic fara consumarea substantei sale alte bunuri ori produse numite fructe ?
 • a. consumptibil
 • b. fungibil
 • c. frugifer
10 ) (208 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care este sanctiunea pentru nerespectarea formei actului juridic civil cerute ad probationem?
 • a. atrage nulitatea relativa a actului juridic;
 • b. atrage nulitatea partiala a actului juridic;
 • c. nu afecteaza valabilitatea actului juridic;
11 ) (146 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cum sunt actele juridice civile care pot fi anulate pentru leziune?
 • a. cu titlu gratuit
 • b. acte de dispozitie
 • c. actele incheiate de minorul intre 14-18 ani singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal
12 ) (78 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cum sunt fondurile de pamant si cladirile ca bunuri imobile?
 • a. prin obiectul la care se aplica
 • b. prin destinatie
 • c. prin natura lor
13 ) (70 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care este regimul juridic al nulitatii absolute?
 • a. opereazã de drept, in principiu
 • b. este expres prevazuta de lege
 • c. este aparenta
14 ) (193 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   În ce constã obiectul actului juridic civil ?
 • a. în clauzele stabilite de parti;
 • b. în conduita partilor;
 • c. în drepturile si obligatiile partilor;
15 ) (130 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt cauzele de suspendare a cursului prescriptiei?
 • a. intre ocrotitor si ocrotit, cat timp socotelile nu au fost date si aprobate
 • b. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata
 • c. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: