Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: Drept Administrativ - Sem 1 - 2010-2011 (1825)

1 ) (127 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Functia de membru al Guvernului nu încetează:
 • a. în urma demisiei;
 • b. in urma pierderii drepturilor electorale;
 • c. la cererea primului ministru.
2 ) (46 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Intre altele, sunt atributii ale prefectului si urmatoarele:
 • a. verificarea legalitătii actelor administrative de gestiune si a celorlalte acte adoptate sau emise de autoritătile administratiei publice locale si judetene;
 • b. stabilirea, cu avizul autoritătilor administratiei publice locale si judetene, a prioritătilor de dezvoltare teritorială;
 • c. exercitare controlului de tutelă administrativă.
3 ) (64 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Intre altele, sunt atributii ale primarului si urmatoarele:
 • a. aprobarea bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar;
 • b. exercitarea functiei de ordonator secundar de credite, pe baza si în executarea bugetului aprobat de consiliul judetean;
 • c. luarea de măsuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentă.
4 ) (7 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Relatia dintre stiinta administratiei si stiinta dreptului administrativ se caracterizează prin următoarele aspecte:
 • a. dreptul administrativ nu are un obiect de cercetare distinct fată de stiinta administratiei;
 • b. stiinta administratiei se preocupă la modul general si de dreptul aplicabil administratiei publice, folosind rezultatele obtinute de stiintele juridice;
 • c. între dreptul administrativ si stiinta administratiei există o relatie similară celei existente între dreptul public si dreptul privat, între administratia publică si administratia privată.
5 ) (56 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Din punct de vedere al numarului de voturi, hotărârile consiliului local se adopta astfel:
 • a. se adoptă cu votul majoritătii membrilor consiliului;
 • b. prin care se stabilesc taxe si impozite locale se adoptă cu votul majoritătii consilierilor în functie;
 • c. trebuie să fie semnate de presedintele de sedintă si contrasemnate pentru legalitate de primarul localitătii.
6 ) (158 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Categoria înalţilor funcţionari publici cuprinde persoanele care sunt numite în una dintre următoarele
   funcţii publice:
 • a. prefectii şi subprefectii din judeţe, municipiul Bucureşti şi sectoarele sale;
 • b. inspector guvernamental;
 • c. secretar general şi secretar general adjunct, din ministere şi din alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale.
7 ) (78 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Nu pot beneficia de statute speciale proprii functionarii care îsi desfăsoară activitatea în
   cadrul următoarelor structuri:
 • a. aparatul de lucru al Guvernului;
 • b. structurile de specialitate ale Parlamentului României;
 • c. structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ.
8 ) (151 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Între prefecti, pe de o parte, si consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si presedintii
   acestora, pe de altă parte :
 • a. există raporturi de supraordonare si, respectiv, subordonare;
 • b. există raporturi de coordonare si colaborare;
 • c. există raporturi de tutelă administrativă.
9 ) (125 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de:
 • a. prefect;
 • b. Ministerul Administratiei si Internelor;
 • c. Consiliul local.
10 ) (99 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Din punct de vedere al competentei teritoriale pot exista urmatoarele categorii de organe si institutii:
 • a. organe de specialitate ale administratiei publice;
 • b. administratia ministerială deconcentrată în teritoriu;
 • c. institutii administrative autonome.
11 ) (130 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Candidatul pentru functia de prim - ministru este desemnat de către:
 • a. partidul sau formatiunea politică ce a câstigat alegerile;
 • b. Presedintele României;
 • c. Parlament, la propunerea Presedintelui Romaniei.
12 ) (102 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Caracteristic decretelor emise de Presedintelui României, este faptul ca:
 • a. sunt acte juridice cu caracter general;
 • b. nu pot fi supuse controlului de legalitate prin actiune la instanta de contencios administrativ;
 • c. sunt inexistente fără publicarea în Monitorul Oficial al României.
13 ) (136 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Prefectul este numit de:
 • a. Consiliul judetean;
 • b. Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
 • c. Guvern.
14 ) (74 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   În raport cu nivelul studiilor necesare ocupării lor, functiile publice se împart în trei clase:
 • a. clasa I, care cuprinde functiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
 • b. clasa a II-a, care cuprinde functiile publice pentru a căror ocupare se cer studii liceale, absolvite cu diplomă de licentă;
 • c. clasa a III-a, care cuprinde functiile publice pentru a căror ocupare se cer studii medii, absolvite cu diplomă.
15 ) (49 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Consiliile locale si judetene sunt acele autoritati:
 • a. autorităti reprezentative ale administratiei publice locale;
 • b. autorităti deconcentrate cu caracter eligibil, colegial si deliberativ;
 • c. autorităti cu competentă specială în limitele unitătii administrativ-teritoriale.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: