Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: Drept administrativ sem II - varianta partial confirmata la partiale - Sem 2 - 2010-2011 (2957)
Test adaugat de :lucian

1 ) (47 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  De catre cine se face, potrivit legii, rechizitionarea bunurilor?
 • a. Rechizitionarea bunurilor se face de catre Guvern, in toate situatiile.
 • b. Rechizitionarea bunurilor se face de catre centrele militare, in caz de mobilizare sau de razboi.
 • c. Rechizitionarea bunurilor se face de catre Ministrul Internelor impreuna cu prefectii, pentru prevenirea, localizarea si inlaturarea urmarilor unor dezastre.
2 ) (83 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Precizati in functie de ce a definit Codul civil, dreptul de proprietate.
 • a. In functie de atributele juridice care formeaza continutul acestui drept.
 • b. In functie de anumite modalitati juridice prin care se dobandeste acest drept.
 • c. In functie de caracteristicile esentiale ale acestui drept.
3 ) (60 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Ce fel de persoana este statul, potrivit art.25 din Decretul nr.31/1954?
 • a. Statul este persoana juridica.
 • b. Statul este persoana fizica.
 • c. Statul este persoana fizica de drept privat.
4 ) (137 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Aratati ce conditii trebuie indeplinite de procedura de atribuire a dialogului competitiv care poate fi aplicata de autoritatea contractanta.
 • a. Este o singura conditie si anume: contractul nu este considerat ca fiind de o complexitate deosebita.
 • b. Este o singura conditie si anume: aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza.
 • c. Sunt doua conditii si anume: contractul in cauza este considerat a fi de complexitate deosebita si aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza.
5 ) (190 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Ce reprezinta licitatia, ca procedura de atribuire a contractului de concesiune?
 • a. Reprezinta procedura la care persoana fizica sau juridica interesata are dreptul de a depune oferta.
 • b. Reprezinta procedura prin care concedentul negociaza clauzele contractuale, inclusiv redeventa.
 • c. Reprezinta instrumentul juridic prin intermediul caruia i se atribuie unei persoane fizica sau juridice, un contract de concesiune.
6 ) (104 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Din ce etapa a procedurii exproprierii face parte initierea declararii utilitatii publice?
 • a. Aceasta face parte din etapa masurilor premergatoare exproprierii.
 • b. Aceasta face parte din etapa declararii propriu-zise a utilitatii publice.
 • c. Aceasta face parte din etapa declararii utilitatii publice.
7 ) (125 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Precizati modalitatile prin care autoritatile si institutiile publice dobandesc bunuri aflate in circuitul civil.
 • a. Prin achizitii publice.
 • b. Prin contract de vanzare-cumparare autentificat in fata unui notar.
 • c. Prin orice inscris care sa reflecte consimtamantul partilor aflate in respectivul raport juridic.
8 ) (103 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Precizati care sunt fazele procedurii exproprierii.
 • a. Faza administrativa si faza judiciara.
 • b. Faza comuna si faza administrativa.
 • c. Faza judiciara si faza comuna.
9 ) (199 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Cum se cheama suma de bani datorata drept contraprestatie, de catre locatar, in contractul de inchiriere a bunurilor proprietate publica?
 • a. Chirie.
 • b. Imprumut.
 • c. Redeventa.
10 ) (112 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  In conditiile carei legi, actul administrativ de retrocedare va putea fi contestat de catre cei interesati?
 • a. In conditiile legii nr.33/1994.
 • b. In conditiile legii nr.554/2004.
 • c. In conditiile legii nr.18/1991, republicata.
11 ) (185 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Ce fel de bunuri poate avea ca obiect contractul de concesiune?
 • a. Bunuri proprietate publica.
 • b. Bunuri proprietate privata.
 • c. Bunuri proprietate publica si privata.
12 ) (193 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cine are calitatea de concesionar, in cazul contractului de concesiune?
 • a. Aceasta calitate o poate avea numai consiliile judetene si consiliile locale.
 • b. Orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina.
 • c. Aceasta calitate o pot avea numai ministerele si institutiile publice.
13 ) (183 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Prin ce metoda inceteaza dreptul de administrare?
 • a. Prin revocarea sa de catre autoritatea care l-a constituit.
 • b. Prin suspendarea sa de catre autoritatea care l-a constituit.
 • c. Prin irevocabilitatea sa de catre autoritatea care l-a constituit.
14 ) (171 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  In ce act se va stabili obiectul de activitate a regiei autonome?
 • a. In actul de infiintare.
 • b. In regulamentul de functionare a regiei autonome.
 • c. In statutul intocmit.
15 ) (31 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Precizati ce contine dreptul de proprietate publica.
 • a. Dreptul de proprietate publica contine aceleasi atribute ca si dreptul de proprietate privata, cu exceptia dreptului de dispozitie, intrucat bunurile proprietate publica sunt inalienabile.
 • b. cuprinde trei prerogative: posesia, folosinta si dispozitia.
 • c. cuprinde trei atribute: jus possidendi, jus utendi si jus fruendi.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: