Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: Drept administrativ sem II - varianta partial confirmata la partiale - Sem 2 - 2010-2011 (2948)
Test adaugat de :lucian

1 ) (192 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Cine are calitatea de concedent, in cazul contractului de concesiune?
 • a. Ministerele, consiliile judetene, consiliile locale.
 • b. Orice persoana fizica, romana sau straina.
 • c. Orice persoana juridica, romana sau straina.
2 ) (103 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Precizati care sunt fazele procedurii exproprierii.
 • a. Faza administrativa si faza judiciara.
 • b. Faza comuna si faza administrativa.
 • c. Faza judiciara si faza comuna.
3 ) (83 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Precizati in functie de ce a definit Codul civil, dreptul de proprietate.
 • a. In functie de atributele juridice care formeaza continutul acestui drept.
 • b. In functie de anumite modalitati juridice prin care se dobandeste acest drept.
 • c. In functie de caracteristicile esentiale ale acestui drept.
4 ) (3 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  In ce fel de sfera se nasc si se modifica relatiile sociale din cadrul dreptului administrativ, ca ramura a dreptului public roman?
 • a. Relatiile sociale din cadrul dreptului administrativ se nasc si se modifica in sfera dreptului financiar.
 • b. Relatiile sociale din cadrul dreptului administrativ se nasc si se modifica in sfera puterii politico-executive.
 • c. Relatiile sociale din cadrul dreptului administrativ se nasc si se modifica in sfera administratiei publice.
5 ) (176 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cum este dreptul de administrare?
 • a. Dreptul de administrare este sesizabil.
 • b. Dreptul de administrare este inalienabil, insesizabil si imprescriptibil.
 • c. Dreptul de administrare este prescriptibil.
6 ) (9 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care constitutii au eliminat din sistemul proprietatii, notiunile de domeniu public, proprietate publica si proprietate privata, acestea fiind inlocuite cu notiunile de proprietate socialista de stat, proprietate socialista cooperatista si, respectiv, proprietate personala?
 • a. Constitutiile comuniste din 1948, 1952 si 1965.
 • b. Constitutiile din 1866 si 1923.
 • c. Constitutiile din 1923 si 1938.
7 ) (142 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Precizati termenul de depunere a contestatiei de la data cand contestatorul a luat cunostinta de actul respectiv, dupa cum valoarea contractului este mai mare sau mai mica de 40.000 euro, in cazul contractului de furnizare si contractului de servicii.
 • a. Termenul este de o saptamana de la data primirii actului constatator.
 • b. Termenul este de 10 zile sau de 5 zile.
 • c. Termenul este de 30 zile de la data comunicarii actului constatator.
8 ) (42 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Ce fel de bunuri pot face obiect al exproprierii pentru cauza de utilitate publica?
 • a. Bunurile care pot face obiect al exproprierii pentru cauza de utilitate publica sunt bunurile imobile.
 • b. Bunurile care pot face obiect al exproprierii pentru cauza de utilitate publica sunt bunurile mobile.
 • c. Bunurile care pot face obiect al exproprierii pentru cauza de utilitate publica sunt bunurile imobile si bunurile imobile.
9 ) (193 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cine are calitatea de concesionar, in cazul contractului de concesiune?
 • a. Aceasta calitate o poate avea numai consiliile judetene si consiliile locale.
 • b. Orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina.
 • c. Aceasta calitate o pot avea numai ministerele si institutiile publice.
10 ) (52 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care este procedura de atribuire a contractului de achizitie publica?
 • a. procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este licitatia inchisa.
 • b. procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este licitatia deschisa.
 • c. procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este negocierea cu o singura sursa.
11 ) (56 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce fel de drept este dreptul de administrare asupra bunurilor proprietate publica?
 • a. Dreptul de administrare asupra bunurilor proprietate publica este un drept real.
 • b. Dreptul de administrare asupra bunurilor proprietate publica este un drept de creanta.
 • c. Dreptul de administrare asupra bunurilor peoprietate publica este un drept real care nu are o durata maxima de existenta.
12 ) (190 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Ce reprezinta licitatia, ca procedura de atribuire a contractului de concesiune?
 • a. Reprezinta procedura la care persoana fizica sau juridica interesata are dreptul de a depune oferta.
 • b. Reprezinta procedura prin care concedentul negociaza clauzele contractuale, inclusiv redeventa.
 • c. Reprezinta instrumentul juridic prin intermediul caruia i se atribuie unei persoane fizica sau juridice, un contract de concesiune.
13 ) (16 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care este scopul patrimoniului, in cazul persoanelor fizice, asa cum rezulta el din definitie?
 • a. In cazul persoanelor fizice, scopul patrimoniului consta in satisfacerea nevoilor.
 • b. In cazul persoanelor fizice, scopul patrimoniului consta in realizarea sarcinilor pentru care au fost infiintate.
 • c. In cazul persoanelor fizice, scopul patrimoniului consta in satisfacerea partiala a nevoilor acestora.
14 ) (199 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Cum se cheama suma de bani datorata drept contraprestatie, de catre locatar, in contractul de inchiriere a bunurilor proprietate publica?
 • a. Chirie.
 • b. Imprumut.
 • c. Redeventa.
15 ) (24 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Ce fel de drepturi sunt drepturile patrimoniale?
 • a. Drepturile patrimoniale sunt drepturile care au un continut economic.
 • b. Drepturile patrimoniale sunt drepturi personale nepatrimoniale.
 • c. Drepturile patrimoniale sunt drepturile care nu au un continut economic, adica sunt neevaluabile in bani.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: