Psihologie Brasov an III


Test Autoevaluare: Psihologie organizationala si manageriala - Sem 1 - 2010-2011 (2639)
Test adaugat de :ramona

1 ) (20 - SINGLE SELECT) (d ai ales : )
   Care enunţ NU face parte din categoria tehnicilor interogative de analiză a muncii?
 • a. intervievarea deţinătorului postuluic.
 • b. intervievarea grupului
 • c. chestionarul
 • d. modelarea
2 ) (1 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Pornind de la identificarea temeiurilor pentru care oamenii acceptă legitimitatea autorităţii Max Weber descrie trei tipuri pure de organizaţii:
   1) organizaţia orientată pe lider (tipul charismatic);
   2) organizaţia managerial (tipul modern);
   3) organizaţia birocratică (tipul relaţional-legal)
   4) organizaţia patriarhală (tipul tradiţional);
   Alegeţi combinaţia corectă.
 • a. 1+2+3
 • b. 1+3+4
 • c. 1+2+4
 • d. 2+3+4
 • e. 1+2+3+4
3 ) (9 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Studiul muncii presupune un model cu următoarele niveluri de analiză a muncii:
   1) nivelul condiţiilor de muncă;
   2) nivelul activităţilor de conducere;
   3) nivelul activităţilor operatorului;
   4) nivelul rezultatelor activităţii;
   Alegeţi combinaţia corectă.
 • a. 1+2+3
 • b. 1+2+4
 • c. 1+3+4
 • d. 1+2
 • e. 1+2+3+4
4 ) (11 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Metoda biografică ne oferă informaţii despre însuşirile psihice care caracterizează personalitatea unui individ.
 • Adevarat Fals
5 ) (9 - SINGLE SELECT) (d ai ales : )
   Elton Mayo a demonstrat că productivitatea a crescut la uzinele Hawthorne datorită:
 • a. îmbunătăţirilor introduse;
 • b. ameliorării condiţiilor de muncă;
 • c. determinării angajaţilor;
 • d. satisfacţiei şi mulţumirii pe care participanţii la experimente le-au simţit prin atmosfera mai caldă creată.
6 ) (15 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Sindromul Apolo se referă la:
 • a. Faptul că grupurile mai stabile pot funcţiona eficient şi fără un set complet de roluri.
 • b. Stresul cu origine în rolul asumat de individ în organizaţie, stres care depinde de personalitatea deţinătorului rolului.
 • c. Fenomenul de ineficienţă dezvoltat într-o echipă de persoane cu remarcabile calităţi individuale.
 • d. O persoană ce poate simţi că definirea rolului său într-o organizaţie este sub dimensiunea rolului pe care l-ar putea îndeplini.
7 ) (3 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Organizarea poate fi privită ca un proces:
   1) de divizare a unei activităţi complexe în componente mai simple sau în posturi de muncă specializate (diviziunea muncii);
   2) de grupare a resurselor şi activităţilor (departamentalizare);
   3) de adaptare a oamenilor la tehnologie;
   4) de delegare către subordonaţi a autorităţii unui manager;
   Alegeţi combinaţia corectă.
 • a. 1+2+3
 • b. 1+4
 • c. 1+2+4
 • d. 2+3
 • e. 1+2+3+4
8 ) (12 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Testele situaţionale sunt instrumente psihodiagnostice eficace mai ales în profesii cu conţinut manual şi nu în acele profesii care implică relaţii sociale.
 • Adevarat Fals
9 ) (26 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Conflictul în care resursele organizaţionale se consumă în condiţii de ostilitate, dispreţ, existând o permanentă stare de nemulţumire este un:
 • a. conflict esenţial/de substanţă
 • b. conflict distructiv
 • c. conflict afectiv
 • d. conflict de manipulare
10 ) (2 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Completaţi spaţiul punctat cu varianta corectă:
   Psihologia ............. se ocupă de aspectele aplicative ale diferenţelor individuale în procesul muncii.
 • a. managerială
 • b. inginerească
 • c. personalului
 • d. reclamei
11 ) (30 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Prin o configuraţie unică a normelor, valorilor, convingerilor, căilor de comportament ce caracterizează maniera în care grupurile şi indivizii le combină pentru a obţine un anumit lucru, comportament definim:
 • a. cultura organizaţionalăc.
 • b. decizia organizaţională
 • c. leadership-ul organizaţional
 • d. motivaţia profesională
12 ) (10 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Teoria bifactorială a lui F. Herzberg descrie comportamentul uman prind două categorii de factori:
 • a. factori de igienă şi factori motivatori;
 • b. factori de igienă şi factori fiziologici;
 • c. factori de siguranţă şi factori motivatori;
 • d. factori fiziologici şi factori motivatori.
13 ) (6 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Teoria lui A. Maslow sugerează că oamenii încearcă să-şi satisfacă prima dată nevoile de ordin superior şi abia după aceea aspiră la nivelurile inferioare. Aşadar, nevoile de rang inferior devin operante doar atunci când au fost satisfăcute nevoile de rang înalt.
 • Adevarat Fals
14 ) (10 - SINGLE SELECT) (e ai ales : )
   Intrerviul de selecţie trebuie să:
   1) obţină date relevante;
   2) fie structurat;
   3) fie caracterizat de validate;
   4) fie caracterizat de fidelitate;
   Alegeţi combinaţia corectă.
 • a. 1+2+3
 • b. 1+2+4
 • c. 3+4
 • d. 1+2
 • e. 1+3+4
15 ) (9 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Într-o organizaţie, normele se aplică numai comportamentului, nu gândurilor şi sentimentelor private.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: