Psihologie Brasov an III


Test Autoevaluare: Psihologie organizationala si manageriala - Sem 1 - 2010-2011 (2639)
Test adaugat de :ramona

1 ) (24 - SINGLE SELECT) (e ai ales : )
   Care enunţ NU face parte din categoria scalelor de notare utilizate în evaluarea performanţei profesionale?
 • a. scale de evaluare
 • b. liste prescalate
 • c. sisteme de comparare a persoanelor
 • d. scale cu ancore comportamentale
 • e. scale docimologice
2 ) (6 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Completaţi spaţiul punctat cu varianta corectă.
   Condiţia esenţială ca o metodă de selecţie să fie predictivă este ca ea să posede ............, adică între instrumentul de predicţie respectiv şi performanţele profesionale să existe o corelaţie semnificativă.
 • a. validitatec
 • b. fidelitate
 • c. standardizare
 • d. ipsativitate
3 ) (11 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Chris Argyris susţine că pentru a se evita o posibilă incompatibilitate dintre om şi organizaţie trebuie recurs la două categorii de mijloace, ambele de natură psihologică: 1) activarea unor mecanisme psihologice informale şi 2) ... :
 • a. participarea cât mai activă a membrilor organizaţiei la procesul luării deciziilor
 • b. angajarea pe termen lung
 • c. asumarea responsabilităţilor individuale
 • d. evaluarea şi avansarea treptată
4 ) (1 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Pornind de la identificarea temeiurilor pentru care oamenii acceptă legitimitatea autorităţii Max Weber descrie trei tipuri pure de organizaţii:
   1) organizaţia orientată pe lider (tipul charismatic);
   2) organizaţia managerial (tipul modern);
   3) organizaţia birocratică (tipul relaţional-legal)
   4) organizaţia patriarhală (tipul tradiţional);
   Alegeţi combinaţia corectă.
 • a. 1+2+3
 • b. 1+3+4
 • c. 1+2+4
 • d. 2+3+4
 • e. 1+2+3+4
5 ) (3 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Completaţi spaţiul punctat cu varianta corectă:
   ............. este un sistem structurat de interacţiune a oamenilor în scopul realizării unor obiective comune şi specifice.
 • a. Organizaţia
 • b. Munca
 • c. Psihologia muncii
 • d. Profesia
6 ) (10 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Evaluarea muncii este o extensie a analizei muncii aplicată la determinarea valorii relative a posturilor de muncă dintr-o organizaţie cu scopul realizării unei salarizări echitabile.
 • Adevarat Fals
7 ) (14 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   În sarcinile simple (rutiniere, repetitive, cu componente automatizate), performanţa creşte până la un punct odată cu creşterea intensităţii motivaţiei, după care scade.
 • Adevarat Fals
8 ) (15 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Paradigma propusă de Hofsted asupra culturii organizaţionale presupune următoarele dimensiuni:
   1) masculinitate/feminitate;
   2) individualism/colectivism;
   3) distanţa faţă de putere;
   4) nivel ridicat/scăzut de motivaţie;
   Alegeţi combinaţia corectă.
 • a. 1+2
 • b. 1+2+3
 • c. 2+3
 • d. 3+4
 • e. 1+3+4
9 ) (4 - SINGLE SELECT) (d ai ales : )
   Completaţi spaţiul punctat cu varianta corectă:
   Rolurile diferenţiază comportamentul indivizilor; ............... prescriu comportamentul oricărui membru al grupului.
 • a. statusurilec
 • b. juriştii
 • c. managerii
 • d. normele
10 ) (21 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Cela mai bun predictor în evaluarea deprinderilor sociale este:
 • a. interviulc
 • b. proba de lucru
 • c. metoda biografică
 • d. testul creion-hartie
11 ) (22 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Stimulul motivaţional care împinge spre realizarea unor progrese şi autodepăşiri evidente şi care trebuie raportat la posibilităţiile şi aptitudinile subiectului reprezintă:
 • a. satisfacţia în muncă
 • b. optimumul motivaţional
 • c. nivelul de aspiraţie
 • d. idealul vocaţional
12 ) (30 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Prin o configuraţie unică a normelor, valorilor, convingerilor, căilor de comportament ce caracterizează maniera în care grupurile şi indivizii le combină pentru a obţine un anumit lucru, comportament definim:
 • a. cultura organizaţionalăc.
 • b. decizia organizaţională
 • c. leadership-ul organizaţional
 • d. motivaţia profesională
13 ) (4 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Care enunţ NU este corect?
 • a. Psihologii M/O se ocupă de angajări de personal pe bază exclusivă de interviu de selecţie.
 • b. Psihologia M/O este responsabilă de aplicarea ştiinţifică a principiilor psihologice în organizaţii şi la nivelul posturilor de muncă.
 • c. Psihologia M/O se ocupă cu studierea factorului uman din organizaţii.
 • d. Psihologii M/O propun cursuri de formare sau perfecţionare profesională doar pe baza unor studii prealabile ale trebuinţelor de instruire.
14 ) (3 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Teoriile clasice ale organizării urmăresc cea mai bună cale de organizare care să ducă la cea mai mare productivitate şi la satisfacţia maximă a angajaţilor.
 • Adevarat Fals
15 ) (17 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   La baza tuturor deciziilor cu caracter organizaţional stă:
 • a. fişa postului
 • b. analiza muncii
 • c. managementul organizaţiei
 • d. analiza erorilor

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: