Psihologie Brasov an III


Test Autoevaluare: practica - Sem 1 - 2010-2011 (714)
Test adaugat de :ana

1 ) (68 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   In Proiectul de lectie sunt formulate de catre profesor:
 • 1. unitatile de invatare
 • 2. obiectivele de referinta
 • 3. obiectivele cadru
 • 4. obiectivele operationale
2 ) (11 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Studentii care s-au inscris la modulul de pregatire psihopedagogica si metodica efectueaza practica pedagogica:
 • 1. inainte sa urmeze disciplina Didactica specialitatii
 • 2. dupa ce urmeaza disciplina Didactica specialitatii
 • 3. nu are importanta daca au urmat sau nu disciplina Didactica specialitatii
3 ) (30 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   In practica pedagogica, studentii:
 • 1. sunt indrumati sa corecteze diferite caiete, portofolii, lucrari de control ale elevilor
 • 2. sunt indrumati sa acorde note, propunand masuri de ameliorare a situatiei, in cazul unui esec scolar
 • 3. ambele variante prezentate
4 ) (12 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Studentii care efectueaza practica pedagogica vor fi in masura:
 • 1. sa stabileasca obiectivele operationale ale unei lectii
 • 2. sa aleaga judicios strategia didactica
 • 3. ambele variante prezentate
5 ) (4 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Pe parcursul scolaritatii, randamentul procesului invatarii este determinat de masura in care se asigura o corelatie intima intre elementele teoretice si aplicatiile lor practice.
 • Adevarat Fals
6 ) (18 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Practica pedagogica nu face parte din Modulul psihopedagogic desfasurat in cadrul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic.
 • Adevarat Fals
7 ) (52 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Lectiile de formare de priceperi si deprinderi au ca scop principal:
 • 1. dezvoltarea capacitatii de asimilare a cunostintelor
 • 2. dezvoltarea capacitatii de organizare si selectie a informatiei
 • 3. dezvoltarea capacitatii de a aplica in practica cele invatate
8 ) (41 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   “Studentii si absolventii care opteaza pentru profesiunea didactica sunt obligati sa participe la activitatile Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic”. Aceasta prevedere este consemnata in :
 • 1. Regulamentul DPPD
 • 2. Legea invatamantului
 • 3. Statutul personalului didsctic
 • 4. Metodologia aplicarii noului curriculum
 • 5. Nu exista o asemenea prevedere in niciun document oficial/legislative
9 ) (9 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   …………. atrage studentii practicanti si in activitatile din afara clasei (serbari sau spectacole scolare, cercuri pedagogice, sedinte si consultatii cu parintii).
 • 1. mentorul
 • 2. pedagogul
 • 3. metodistul
10 ) (32 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Proiectul activitatii didactice indeplineste functiile:
   a) de anticipare a rezultatelor si de normare a procesului de formare
   b) de organizare a activitatii didactice si de recapitulare a rezultatelor
   c) de organizare si de reglare a activitatii didactice
 • 1. a+b
 • 2. a+c
 • 3. b+c
11 ) (44 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   In Fisa de asistenta se mentioneaza “Obiectivele operationale”
   a) dupa consultarea cu profesorul mentor
   b) la sfarsitul orei sau dupa etapa de “Comunicare a temei si a unor obiective”
   c) Nu este obligatorie acesta precizare
 • 1. a+b
 • 2. b+c
 • 3. a+c
12 ) (10 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Practica pedagogica vizeaza dezvoltarea:
 • 1. competentelor privind cunoasterea, intelegerea si de utilizarea operationala adecvata a conceptelor pedagogice si psiho - pedagogice
 • 2. abilitatilor de explicare si de interpretare a ideilor, a conceptiilor, a modelelor, a teoriilor si a paradigmelor in domeniu
 • 3. competentelor de tip practic - aplicativ si de transfer, verificabile in proiectarea, conducerea si evaluarea activitatilor de invatare, in utilizarea unor metode, tehnici si instrumente coerente de autocunoastere si de reflexivitate profesionala
13 ) (21 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   La sfarsitul activitatii de practica pedagogica, studentii urmeaza a fi in masura sa:
 • 1. intocmeasca documentele curriculare stabilite cu profesorii-mentori din scolile de aplicatie
 • 2. sustina lectiile de proba si lectiile finale, la clasele din scolile de aplicatie, dupa recomandarile profesorilor-mentori
 • 3. ambele variante prezentate
14 ) (5 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Toate achizitiile acumulate prin studiul disciplinelor de specialitate, psihopedagogice si metodice sunt mai bine intelese si devin durabile prin cunoasterea nemijlocita a proceselor educatiei, altfel spus prin contactul direct cu ambianta spirituala, culturala, unde se realizeaza instruirea si educarea copiilor si tinerilor - in scoala, in sala de clasa, in laboratoare, in cabinete, cu grupa de copii, in gradinita, la activitati extradidactice etc.
 • Adevarat Fals
15 ) (38 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Evaluarea rezultatelor invatarii, se realizeaza prin raportare directa la:
 • 1. performanta medie a clasei (colectivului) de elevi
 • 2. obiectivele proiectate ale lectiei
 • 3. standardele curriculare de performanta, stabilite in functie de media rezultatelor elevilor din clasele de acelasi nivel din cadrul unei unitati de invatamant

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: