Psihologie Brasov an III


Test Autoevaluare: Licenta - Medodologia cercetarii psihologice - Sem 2 - 2009-2010 (5869)

1 ) (65 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Durata si frecventa contactului ocular sunt determinate de:
   a. subiectul conversatiei
   b. distantã interpersonalã
   c. personalitate
   d. factori situationali
   e. implicarea afectivitãtii
 • a. a+b+c
 • b. a+b+c+e
 • c. b+c+d+e
 • d. c+d+e
 • e. a+b+c+d+e
2 ) (25 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Referintele bibliografice vor fi inscrise:
 • a. in ordinea in care apar in text
 • b. in ordine alfabetica
 • c. nu conteaza
3 ) (46 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Testele psihologice pot fi utilizate de:
   a. personal calificat
   b. de oricine a inteles instructajul
   c. psihologi
 • a. a
 • b. b
 • c. c
4 ) (55 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
  
   Conditiile unei bune observatii cuprind:
   a. stabilirea clarã a scopului
   b. selectarea formelor celor mai potrivite ce vor fi utilizate
   c. selectarea mijloacelor necesare
   d. elaborarea unui plan riguros de observaþie
   e. discreþia ei
 • a. a+b+c+d
 • b. b+c+d+e
 • c. a+c+e
 • d. b+d+e
 • e. a+b+c+d+e
5 ) (43 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Desenul casei contine ca simboluri:
   1. adapost
   2. caldura familiala
   3. deschidere spre lumea exterioara
 • a. 2+3
 • b. 1+2
 • c. 1+2+3
6 ) (52 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Continutul observatiei înseamnã:
   a. simptomatica stabilã
   b. simptomatica labilã
   c. contextul situaþional
   d. analiza cantitativã
   e. rezultatele obtinute
 • a. a+b
 • b. b+c
 • c. c+d
 • d. d+e
 • e. a+e
7 ) (39 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Analiza de continut prezinta drept avantaje:
   1. rigurozitate in interpretarea documentelor
   2. poate reliefa tendinte din interiorul documentelor
   3. costul relativ scazut in raport cu alte metode
 • a. 1+2+3
 • b. 2+3
 • c. 1+3
8 ) (2 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Conditiile de desfasurare a testului de grup trebuie sa fie:
 • a. adaptabile
 • b. speciale
 • c. standardizate
9 ) (48 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Cercetãrile cantitative sunt absolut necesare în:
   a. cunoasterea cât mai exactã
   b. cuantificarea realitãtii sociale
   c. obþinerea informatiilor generale
   d. stabilirea conditiilor fenomenelor sociale
   e. evaluarea teoriilor
 • a. a+b
 • b. b+c
 • c. c+d
 • d. d+e
 • e. a+e
10 ) (67 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cercetãtorul îsi asumã:
   a. responsabilitatea de a trata corect din punct de vedere etic participantii
   b. responsabilitatea de a trata corect din punct de vedere etic colaboratorii
   c. stabileste acord clar cu subiectii prin care se clarificã responsabilitãtile
   fiecãruia
   d. stabileste acord clar cu subiecþii prin care se clarificã obligatiile fiecãriua
   e. obligativitatea de a respecta angajamentul
 • a. a+b+c+d+e
 • b. a+b+c+d
 • c. b+c+d+e
 • d. b+c+d
 • e. a+d+e
11 ) (26 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Metoda incidentului critic presupune:
   1. culegerea de informatii
   2. culegerea de informatii despre situatii sau factori care determina un salt
   pozitiv
   3. culegerea de informatii despre situatii sau factori care determina un salt
   negativ
 • a. 1
 • b. 1+2
 • c. 2+3
12 ) (4 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Gradul in care un test masoara ceea ce si-a propus sa masoare reprezinta:
 • a. standardizarea
 • b. fidelitatea
 • c. validitatea de construct
13 ) (45 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Etapele focus – grupului sunt:
   1. formarea grupului de discutie
   2. alegerea datei si a orei de desfasurare si alegerea locului de desfasurare
   3. pregatirea conditiilor de desfasurare
   4. desfasurarea propriu - zisa
   5. prelucrarea si analiza informatiilor
 • a. 1+2+3+4+5
 • b. 2+3+5
 • c. 4+5
14 ) (29 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Ansamblul de procedee si tehnici experimentale si matematice destinate sa masoare
   intensitatea si intinderea curentelor psihoafective in cadrul unei populatii, constituie:
 • a. studiul de caz
 • b. metoda interviului
 • c. metoda sociometrica
15 ) (9 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Studiul de caz presupune o strategie atotcuprinzatoare de cercetare incluzand:
   1. logica design-lui
   2. tehnica de colectare a datelor
   3. tehnica de analiza a datelor
 • a. 1+2+3
 • b. 2+3
 • c. 3

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: