Psihologie Brasov an III


Test Autoevaluare: Licenta - Medodologia cercetarii psihologice - Sem 2 - 2009-2010 (5869)

1 ) (40 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Metoda biografica implica analiza tuturor datelor referitoare la:
   1. trecutul unei persoane
   2. reconstituirea istoriei personale a acesteia
   3. prezentul unei persoane
 • a. 1+2
 • b. 2+3
 • c. 1+3
2 ) (18 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Controlul variabilei independente poate fi realizata prin:
   1. manipularea indicatorilor fiziologici
   2. manipularea consemnului
   3. folosirea complicilor
 • a. 1+2+3
 • b. 2+3
 • c. 3
3 ) (29 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Ansamblul de procedee si tehnici experimentale si matematice destinate sa masoare
   intensitatea si intinderea curentelor psihoafective in cadrul unei populatii, constituie:
 • a. studiul de caz
 • b. metoda interviului
 • c. metoda sociometrica
4 ) (68 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Voluntariatul în cadrul cercetãrii stiintifice presupune:
   a. subiectul sã poatã alege
   b. subiectul sã înteleagã la ce se angajeazã
   c. subiectul nu are drept de alegere
   d. subiectul executã ordinele cercetãtorului
   e. subiectul nu comunicã cu cercetãtorul
 • a. a+b
 • b. b+c
 • c. c+d
 • d. d+e
 • e. a+e
5 ) (46 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Testele psihologice pot fi utilizate de:
   a. personal calificat
   b. de oricine a inteles instructajul
   c. psihologi
 • a. a
 • b. b
 • c. c
6 ) (38 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Prin analiza de continut cantitativa se urmareste evidentierea:
   1. tendintelor
   2. atitudinilor
   3. valorilor
 • a. 1+3
 • b. 1+2+3
 • c. 2+3
7 ) (49 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Ipotezele sunt formulate pentru:
   a. verificarea lor prin cercetare
   b. obþinerea unei cercetãri care sã le confirme
   c. formularea temei
   d. stabilirea variabilelor
   e. verificarea teoriilor
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
8 ) (54 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Observatia directã implicã:
   a. prezenþa observatorului
   b. prezenþa cercetãtorului în spatele geamurilor cu vedere unilateralã
   c. constientizarea de cãtre subiecti a prezenþei cercetãtorului
   d. distantã mare fatã de subiecti
   e. înregistrarea cu aparaturã video
 • a. a+b
 • b. a+c
 • c. b+c
 • d. c+d
 • e. d+e
9 ) (27 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Testul sociometric este instrumentul de lucru al:
 • a. testului psihologic
 • b. anchetei
 • c. metodei sociometrice
10 ) (26 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Metoda incidentului critic presupune:
   1. culegerea de informatii
   2. culegerea de informatii despre situatii sau factori care determina un salt
   pozitiv
   3. culegerea de informatii despre situatii sau factori care determina un salt
   negativ
 • a. 1
 • b. 1+2
 • c. 2+3
11 ) (31 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Prin esantionarea aleatoare se asigura:
   1. validitatea interna a experimentului
   2. calitatea rezultatelor
   3. reprezentativitatea grupurilor
 • a. 1+2+3
 • b. 2+3
 • c. 3
12 ) (12 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Protocolul unui studiu de caz contribuie la:
   1. ingreunarea urmaririi evenimentelor
   2. ghid de colectarea datelor
   3. fidelitatea crescuta a investigatiei
 • a. 1
 • b. 2+3
 • c. 3
13 ) (14 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Principiile necesare in vederea obtinerii unui bun studiu de caz sunt:
   1. folosirea dovezilor multiple
   2. folosirea unei singure dovezi
   3. mentinerea succesiunii logice
   4. realizarea unei baze solide de date
 • a. 1+3+4
 • b. 1+2+3+4
 • c. 3+4
14 ) (19 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Totalitatea subiectilor asupra carora cercetatorul actioneaza variabila independenta
   este:
 • a. grup de control
 • b. grup experimental
 • c. grup de participare
15 ) (42 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Testul de desen Goodenough – Haris urmareste sa masoare:
   1. maturitatea intelectuala
   2. perceptie
   3. abstractie si generalizare
 • a. 1+2+3
 • b. 1+3
 • c. 2+3

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: