Psihologie Brasov an II


Test Autoevaluare: psihologie experimentala 2 - Sem 1 - 2010-2011 (2397)
Test adaugat de :ivanlumi

1 ) (150 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
Hemeralopia presupune urmatoarele:
 • 1. vederea diurnã scade calitativ în mod progresiv
 • 2. adaptarea la întuneric este mult redusã
 • 3. tulburãri în procesul de adaptare,din lipsa vitaminei K.
2 ) (143 - SINGLE SELECT) (E ai ales : )
Ca teste pentru masurarea acuitatii vizuale se folosesc diferite:
 • 1. planse,
 • 2. figuri geometrice,
 • 3. olfactometre,
 • 4. puncte sau linii foarte fine ce pot fi suprapuse sau diferentiate,
 • 5. orificii iluminate,
 • a. 1+2+3
 • b. 1+2+3+4
 • c. 1+2+3+5
 • d. 2+3+4+5
 • e. 1+2+4+5
3 ) (168 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Receptorii senzatiilor kinestezice (terminatii nervoase libere, corpusculii incapsulati Pacini etc.) se afla in:
 • a. analizatorul auditiv.
 • b. muschi, tendoane si articulatii.
 • c. analizatorul vizual.
4 ) (32 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Punctul forte al experimentului natural este dat de:
 • 1. sansa de a asigura un control riguros al variabilelor implicate în experiment.
 • 2. sansa de a realiza o cercetare într-un mediu natural, în care omului nu i se impun conditii artificiale, ci doar i se cere consimtãmântul de a fi actor în cadrul experimentului.
 • 3. introducerea unui factor experimental în situatia socialã pe care o studiazã experimentatorul
5 ) (139 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
Globul ocular are forma sfericã si e format din trei membrane - dispuse concentric:
 • 1. Coroida; irisul; cristalinul.
 • 2. Membrana fotosensibila; membrana celulelor granulate; membrana neuronilor multipolari.
 • 3. Sclerotica; coroida; retina.
6 ) (250 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Experimentul lui Zimbardo - Stanford Prison Experiment - a fost realizat in anul:
 • a. 1872
 • b. 1972
 • c. 1992
 • d. 2007
7 ) (63 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Contrabalansarea mai este numita si:
 • 1. design
 • 2. izolarea subiectilor
 • 3. rotatie
8 ) (88 - SINGLE SELECT) (4 ai ales : )
    Tipul de elaborare bazat pe rationament deductiv / inductiv (in prelucrarea calitativa a datelor) presupune:
 • 1. prezentarea aspectelor negative / pozitive
 • 2. identificarea lanturilor explicative
 • 3. descompunerea in subprobleme
 • 4. prezentarea de la general la particular sau de la particular la general
9 ) (159 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
Aparatul receptor al analizatorului auditiv este:
 • 1. retina
 • 2. papila gustativa
 • 3. melcul
 • 4. corpusculul incapsulat Pacini
10 ) (193 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
In metoda de cercetare a perceptiei timpului "evaluarea prin producere":
 • a. subiectul este autorizat sa evalueze timpul scurs la una din cele doua variante experimentale (timp plin sau timp gol), fie calitativ (secunde, minute), fie cantitativ, prin aprecierea sarcinii ca atare
 • b. se cere subiectului sa semnaleze sfarsitul unei durate de timp, fixate in prealabil de experi-mentator.
 • c. experimentatorul fixeaza o durata de timp oarecare, de ordinul secundelor (etalon), si cere subiectului sa o reproduca. Se noteaza abaterile de subestimare sau supraestimare si se face media lor.
11 ) (51 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
    Pot fi utilizati în conditia de stimulare:
 • 1. diferiti excitanti senzoriali si modificãrile parametrilor fizici ai acestora
 • 2. stimuli simbolici
 • 3. stimuli cu semnificatie socialã
 • a. 1
 • b. 2
 • c. 3
 • d. toate
12 ) (144 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
Testul folosit în practica oftalmologicã îl reprezintã cunoscutul:
 • 1. Olfactometru
 • 2. Nictaloscop
 • 3. Optotip
 • 4. Hemeraloscop
13 ) (66 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Fiecare investigatie necesita câtiva pasi:
 • 1. Alegerea problemei.
 • 2. Planificarea design-ului cercetarii
 • 3. Executia propriu-zisa (aplicare)
 • 4. Interpretarea datelor obtinute
 • 5. Concluziile
 • a. 1+2+3+4+5
 • b. 2+3+4+5
 • c. 1+3+4+5
 • d. 2+4+5
 • e. 1+2+4
14 ) (20 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Paul Popescu-Neveanu defineste experimentul ca fiind:
 • 1. metodã fundamentalã de cercetare stiintificã având ca operatie centralã disocierea factorilor: „separarea factorilor care conditioneazã aparitia unui fenomen dat si studierea consecintelor fiecãruia asupra respectivului fenomen prin neutralizarea celorlalti, astfel discriminându-se între factorii reali si cei aparenti, ajungându-se la esenta fenomenului ”.
 • 2. o „metodã fundamentalã prin care cunoasterea este probabilã si devine din ipotezã - adevãr verificat ceea ce permite progresul stiintific”
 • 3. „analiza efectelor unor variabile independente asupra variabilelor dependente într-o situatie controlatã, cu scopul verificãrii ipotezelor cauzale” .
15 ) (105 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
O cercetarea experimentala are precizie si consistenta ridicata daca:
 • a. modificarile parametrilor neurovegetativi sunt pusi în corelatie cu variatiile de temperatura din laborator
 • b. modificarile parametrilor neurovegetativi sunt pusi în corelatie cu variatiile mediului
 • c. modificarile parametrilor neurovegetativi sunt pusi în corelatie cu variatiile comportamentale

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: