Psihologie Brasov an I


Test Autoevaluare: Logica - Sem 1 - 2010-2011 (5574)

1 ) (40 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   1. Propoziţia”Uneori nu este bine să fii încăpăţânat este:
 • a. universal negativă
 • b. particular afirmativă
 • c. particular negativă
 • d. universal afirmativă
2 ) (213 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Prin reducerea modului BOCARDO, se ajunge la urmãtorul mod din figura I:
 • a. BARBARA
 • b. CELARENT
 • c. DARII
 • d. FERIO
 • e. Modul BOCARDO nu se reduce
3 ) (114 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Dacă toate valorile unei formule propoziţionale obţinute prin metoda matriceală sunt adevărat, atunci formula este:
 • a. Lege logică
 • b. Contradicţie logică
 • c. Formulă realizabilă
4 ) (225 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   O aserţiune este întemeiată, atunci când, în conştiinţa partenerului :
 • a. se transformă într-o temă de discuţie
 • b. se transformă într-o atitudine de respect
 • c. se transformă într-o atitudine favorabilă
5 ) (221 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Unul dintre următoarele enunţuri reprezintă condiţie ca o aserţiune să capete ecou în conştiinţa partenerului:
 • a. Aserţiunea este formulată într-o limbă de circulaţie internaţională
 • b. Partenerul este interesat de respectiva aserţiune
 • c. Aserţiunea este determinată de interese majore
6 ) (111 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Funcţia de adevăr care ia valoarea logică adevărat, atunci când argumentele au aceeaşi valoare logică este:
 • a. conjuncţia
 • b. echivalenţa
 • c. rejecţia
 • d. incompatibilitatea
 • e. disjuncţia
7 ) (121 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Datele pe care se sprijină demonstraţia trebuie să fie:
 • a. întotdeauna adevărate
 • b. preferabil adevărate
 • c. adevărul lor nu are nici o relevanţă
8 ) (80 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Din punct de vedere al cantităţii, premisele silogismului trebuie să fie:
 • a. cel puţin una universală
 • b. cel puţin una particulară
 • c. amîndouă universale
 • d. amîndouă particulare
9 ) (23 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Clasificarea este operaţia logică prin care:
 • a. se distribuie obiectele în clase, după un anumit criteriu
 • b. se stabilesc obiectele din sfera unei noţiuni, după un anumit criteriu
 • c. se împarte un gen în specii, după un anumit criteriu
10 ) (28 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  
   Prin definiţie stabilim:
 • a. atât conţinutul, cât şi sfera unei noţiuni
 • b. numai sfera unei noţiuni
 • c. numai conţinutul unei noţiuni
 • d. conţinutul sau sfera unei noţiuni
11 ) (56 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Prin conversiune se realizează:
 • a. schimbarea subiectului logic cu negaţia sa
 • b. schimbarea subiectului logic cu predicatul logic
 • c. schimbarea predicatului logic cu contradictoriul său
12 ) (53 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Dacă propoziţia particular negativă, este falsă, atunci:
 • a. E = f; I = v; A = v
 • b. E = ?; I = ?; A = v
 • c. E = v; I = v; A = f
13 ) (31 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Propoziţia este:
 • a. Forma logică compusă care leagă între ele definiţii, cu ajutorul operatorilor logici existenţiali
 • b. Forma logică compusă care leagă între ele noţiuni, cu ajutorul operatorilor logici cantitativi
 • c. Forma logică compusă care leagă între ele noţiuni, cu ajutorul operatorilor logici existenţiali
14 ) (108 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  
   Funcţia de adevăr care ia valoarea logică adevărat, atunci când cel puţin un argument este adevărat este:
 • a. conjuncţia
 • b. rejecţia
 • c. incompatibilitatea
 • d. disjuncţia
 • e. implicaţia
15 ) (124 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Strategiile argumentative sunt:
 • a. egale valoric, dacă duc la adevăr
 • b. inegale valoric, depinzând de context
 • c. egale valoric, indiferent de rezultat

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: