Psihologie Brasov an I


Test Autoevaluare: Logica - Sem 1 - 2010-2011 (5574)

1 ) (109 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Funcţia de adevăr care ia valoarea logică adevărat, atunci când toate argumentele sunt false este:
 • a. conjuncţia
 • b. rejecţia
 • c. incompatibilitatea
 • d. disjuncţia
 • e. excluziunea
2 ) (186 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Se dã silogismul:
   Unii M sunt P
   Unii S sunt M
   Unii S sunt P
   Acest silogism:
 • a. Este valid, pentru cã respectã structura silogismului
 • b. Este nevalid, pentru cã premisele sunt amândouã particulare
 • c. Este nevalid, pentru cã nu are decât douã premise
3 ) (101 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Semnificaţia propoziţiei disjunctive este:
 • a. Niciuna dintre stările de fapt reflectate de propoziţiile simple componente nu se realizează
 • b. Cel puţin una dintre stările de fapt reflectate de propoziţiile simple componente se realizează
 • c. Cel puţin una dintre stările de fapt reflectate de propoziţiile simple componente nu se realizează
 • d. Stările de fapt reflectate de propoziţiile simple componente se realizează în acelaşi timp
4 ) (187 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Se dã silogismul:
   Toţi M sunt P
   Unii S sunt M
   Unii S sunt P
   Acest silogism:
 • a. Este valid, pentru cã respectã structura şi legile silogismului
 • b. Este nevalid, pentru cã concluzia este particularã
 • c. ste nevalid, pentru cã nu are decât douã premise
5 ) (94 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Prin reducere, în modul DARAPTI, fig. III, se efectuează următoarea operaţie:
 • a. Conversia simplă a premisei minore
 • b. Conversia prin accident a concluziei
 • c. Conversia prin accident a premisei minore
6 ) (14 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Intre noţiune şi cuvânt exista urmatoarea relatie:
 • a. O notiune poate fi exprimata prin mai multe cuvinte
 • b. Un cuvant nu poate exprima mai multe notiuni
 • c. O notiune nu se poate exprima decat printr-un singur cuvant
7 ) (33 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Raţionamentul este:
 • a. Forma logică compusă care leagă între ele noţiuni, pe baza principiilor, normelor şi legilor logice
 • b. Forma logică compusă care leagă între ele demonstraţii, pe baza principiilor, normelor şi legilor logice
 • c. Forma logică compusă care leagă între ele propoziţii, pe baza principiilor, normelor şi legilor logice
8 ) (183 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Transducţia este raţionamentul în care se trece:
 • a. de la general la particular
 • b. de la particular la general
 • c. de la premise la concluzii pe acelaşi nivel de generalitate
9 ) (42 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   După calitate, legea de distribuţie a termenilor este următoarea
 • a. Subiectul logic este distribuit în propoziţiile afirmative şi nedistribuit în propoziţiile negative
 • b. Predicatul logic este nedistribuit în propoziţiile afirmative şi distribuit în propoziţiile negative
 • c. Subiectul logic este nedistribuit în propoziţiile afirmative şi distribuit în propoziţiile negative
 • d. Predicatul logic este distribuit în propoziţiile afirmative şi nedistribuit în propoziţiile negative
10 ) (95 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Prin reducere, în modul FERISON, fig. III, se efectuează următoarea operaţie:
 • a. Conversia prin accident a concluziei
 • b. Conversia simplă a premisei majore
 • c. Conversia simplă a premisei minore
11 ) (157 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Următoarea regulă este o regulă a definiţiei:
 • a. necircularitatea
 • b. invariabilitatea
 • c. legalitatea
12 ) (112 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Funcţia de adevăr care ia valoarea logică adevărat, atunci când cel puţin un argument este fals este:
 • a. conjuncţia
 • b. rejecţia
 • c. incompatibilitatea
 • d. disjuncţia
 • e. echivalenţa
13 ) (118 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Demonstraţia are ca scop:
 • a. obţinerea adeziunii interlocutorului
 • b. stabilirea valorii de adevăr a unei aserţiuni
 • c. întărirea convingerilor personale
14 ) (151 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Urmãtoarea regulã este regulã a clasificãrii:
 • a. Rezultatul clasificării trebuie să fie unic, pentru aceleaşi obiecte ale clasificării
 • b. Niciun obiect nu trebuie distribuit în mai multe clase
 • c. obiectele clasificãrii trebuie sã fie de acelasi fel
15 ) (198 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Se dã silogismul:
   Niciun P nu este M
   Toţi M sunt S
   Niciun S nu este P
   Acest silogism:
 • a. Este valid, pentru cã respectã structura şi legile silogismului
 • b. Este nevalid, pentru cã premisa majorã este universalã, când premisa minorã este afirmativã
 • c. Este nevalid, pentru cã concluzia este universalã, când premisa minorã este afirmativã

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: