Psihologie Brasov an I


Test Autoevaluare: Logica - Sem 1 - 2010-2011 (5574)

1 ) (202 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Se dã silogismul:
   Niciun M nu este P
   Toţi S sunt M
   Niciun S nu este P
   Acest silogism este:
 • a. de figura I
 • b. de figura a II-a
 • c. de figura a III-a
 • d. de figura a IV-a
2 ) (195 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Se dã silogismul:
   Toţi P sunt M
   Unii S sunt M
   Unii S sunt P
   Acest silogism:
 • a. Este valid, pentru cã respectã structura şi legile silogismului
 • b. Este nevalid, pentru nicio premisã nu este negativã
 • c. Este nevalid, pentru cã premisa majorã este universalã
3 ) (7 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Expresia: „dacă....atunci....” este:
 • a. cuantor
 • b. conector
 • c. operator existential
4 ) (118 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Demonstraţia are ca scop:
 • a. obţinerea adeziunii interlocutorului
 • b. stabilirea valorii de adevăr a unei aserţiuni
 • c. întărirea convingerilor personale
5 ) (152 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Urmãtoarea regulã este regulã a clasificãrii:
 • a. Criteriul clasificãrii trebuie sã fie obiectiv
 • b. Criteriul clasificãrii nu trebuie sã se repete
 • c. Criteriul clasificãrii trebuie sã fie unic în aceeasi operatie de clasificare
6 ) (221 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Unul dintre următoarele enunţuri reprezintă condiţie ca o aserţiune să capete ecou în conştiinţa partenerului:
 • a. Aserţiunea este formulată într-o limbă de circulaţie internaţională
 • b. Partenerul este interesat de respectiva aserţiune
 • c. Aserţiunea este determinată de interese majore
7 ) (28 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  
   Prin definiţie stabilim:
 • a. atât conţinutul, cât şi sfera unei noţiuni
 • b. numai sfera unei noţiuni
 • c. numai conţinutul unei noţiuni
 • d. conţinutul sau sfera unei noţiuni
8 ) (136 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Expresia “lumea in care traim” este:
 • a. expresie logica
 • b. referent logic
 • c. forma logica
 • d. operator logic
9 ) (35 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   După cantitate, propoziţiile sunt:
 • a. Universale şi particulare
 • b. Afirmative şi negative
 • c. Simple şi compuse
10 ) (38 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  
   Propoziţia “Ziua bună se cunoaşte de dimineaţa este:
 • a. universal negativă
 • b. particular afirmativă
 • c. particular negativă
 • d. universal afirmativă
11 ) (176 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Prin obversiune , propoziţia “Toate locuinţe sunt pensiuni”, devine:
 • a. Unele locuinte nu pot fi pensiuni
 • b. Nicio locuinţă nu poate să nu fie pensiune
 • c. Unele pensiuni sunt locuinte
12 ) (210 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Prin reducerea modului DISAMIS, se ajunge la urmãtorul mod din figura I:
 • a. BARBARA
 • b. CELARENT
 • c. DARII
 • d. FERIO
 • e. Modul DISAMIS nu se reduce
13 ) (220 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Se dã urmãtoarea propoziţie compusã:”Eşti obosit, ori nu eşti în apele tale?”
   Aceasta este:
 • a. propoziţie conjunctivă
 • b. propoziţie implicativă
 • c. propoziţie disjunctivă
 • d. propoziţie interogativă
14 ) (68 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Metoda în care coprezenţa efectelor, este determinată, probabil, de coprezenţa cauzelor se numeşte:
 • a. metoda diferenţei
 • b. metoda rămăşiţelor
 • c. metoda concordanţei
15 ) (123 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Procedeele demonstraţiei sunt:
 • a. egale valoric, dacă duc la adevăr
 • b. negale valoric, depinzând de context
 • c. egale valoric, indiferent de rezultat

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: