Psihologie Brasov an I


Test Autoevaluare: Fundamentele Pedagogiei - Sem 1 - 2010-2011 (2231)

1 ) (73 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Acţiunile educative incluse în cadrul educaţiei nonformale ca mijloace de divertisment sunt denumite şi :
 • A. acţiuni periscolare
2 ) (119 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Educatia centrata pe informatie, specifica paradigmei educationale traditionale, implica:
    A) Centrarea procesului educational pe profesor;
    B) Realizarea unor programe educationale diferentiate;
    C) Realizarea unor programe educationale standard;
   D. Situarea elevului in centrul procesului educational.
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. A+D
 • d. B+C
 • e. B+D
3 ) (142 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Pedagogia, ca stiinta, a aparut si a evoluat datorita:
    A) Evolutiei stiintelor despre om si societate;
    B) Necesitatii orientarii scolare a tinerilor;
    C) Fundamentarii stiintifice a procesului de formare a personalitatii tinerilor;
   D. Perfectionarii metodelor de realizare a educatiei.
 • a. A
 • c. C
 • b. B
 • d. D
4 ) (147 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Pedagogia aplicata include intre subramurile sale:
    A) Pedagogia industriala
    B) Pedagogia artistica
    C) Pedagogia culturii
    D) Pedagogia sportiva
   E. Pedagogia sociala
 • a. A+B+C
 • b. A+C+D
 • c. A+D+E
 • d. A+B+D
 • e. B+C+D
5 ) (34 - MULTI SELECT) (F ai ales : )
  Nivelurile de impact ale educaţiei avute în vedere în cadrul perspectivei holistice sunt:
 • A. individual
 • B. grupal
 • C. instituţional
 • D. comunitar
 • E. naţional
 • F. internaţional/ global
6 ) (162 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Caracteristica de a fi spontana apartine:
    A) Educatiei formale
    B) Educatiei nonformale
    C) Educatiei informale
   D. Educatiei globale
 • a. A
 • c. C
 • b. B
 • d. D
7 ) (28 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
  Perspectivele abordării educaţiei vizează:
 • A. subiectul educaţiei
 • B. idealul educaţional
 • C. situaţiile educaţionale
 • D. fenomenele educaţionale
 • E. procesul educaţional
8 ) (134 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Principalele roluri ale educatiei adultilor sunt:
    A) Completarea cunostintelor generale;
    B) Completarea educatiei initiale insuficiente
    C) Completarea cunostintelor teoretice;
    D) Formarea profesionala continua;
   E. Completarea cunostintelor secundare.
 • a. A+B+C
 • b. B+C+D
 • c. C+D+E
 • d. B+D+E
 • e. A+B+D
9 ) (49 - MULTI SELECT) ( ai ales : )
  Noul model educaţional centrat pe elev se concentrează pe :
 • A. cum învaţă şi creează elevul. *(pag.17)
10 ) (6 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  Pedagogia populară avea un caracter:
 • A. empiric
 • B. naiv
 • C. filosofic
 • D. nesistematizat
 • E. nestructurat
11 ) (107 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
  Educatia pentru pace si cooperare presupune:
 • A. respectul fata de sine si fata de altul
 • B. atasamentul fata de dreptate si pace
 • C. receptivitatea si spiritul critic
 • D. promovarea initiativelor personale
 • E. solidari*tatea si promovarea initiativelor altruiste
12 ) (186 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Din punctul de vedere al finalitatilor, educatia estetica isi propune formarea:
    A) Receptivitatii estetice
    B) Informarii estetice
    C) Creativitatii estetice
   D. Aplicativitatii estetice
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. A+D
 • d. B+C
 • e. B+D
13 ) (20 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Psihologia învăţării este o ramură specializată a
 • A. psihologiei pedagogice.
14 ) (171 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Laturile (dimensiunile) educatiei sunt prezentate in literatura pedagogica drept:
    A) Criterii ale educatiei
    B) Obiective ale educatiei
    C) Continuturi ale educatiei
   D. Scopuri ale educatiei
 • a. A
 • c. C
 • b. B
 • d. D
15 ) (137 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Societatea educativa, ca proiect social, mai este denumita:
    A) Societatea responsabila;
    B) Societatea care se schimba;
    C) Societatea care invata;
   D. Societatea civila.
 • a. A
 • c. C
 • b. B
 • d. D

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: