Psihologie Brasov an I


Test Autoevaluare: Fundamentele Pedagogiei - Sem 1 - 2010-2011 (2230)

1 ) (71 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  Educaţia non formală este educaţia de tip:
 • A. instituţional;
 • B. noninstituţional;
 • C. şcolar;
 • D. noşcolar.
2 ) (179 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Educatia intelectuala inseamna pregatirea omului astfel incat sa poata:
    A) Sa inteleaga stiinta
    B) Sa aplice stiinta
    C) Sa orienteze stiinta
   D. Sa creeze stiinta
 • a. A+B+C
 • c. B+C+D
 • b. A+C+D
 • d. A+B+D
3 ) (12 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  Principalele accepţiuni ale conceptului de educaţie evidenţiate în literatura de specialitate au în vedere:
 • A. educaţia ca sistem;
 • B. educaţia ca proces;
 • C. educaţia ca efect;
 • D. educaţia ca ansamblu de acţiuni;
 • E. educaţia ca suport.
4 ) (6 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  Pedagogia populară avea un caracter:
 • A. empiric
 • B. naiv
 • C. filosofic
 • D. nesistematizat
 • E. nestructurat
5 ) (93 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Conversatia morala,ca modalitate specifica a educatiei morale, se utilizeaza , cu precadere, in:
 • A. învăţământul secundar inferior.
6 ) (69 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
  Principalele trăsături ale educaţiei formale sunt:
 • A. este instituţionalizată;
 • B. este riguros proiectată;
 • C. este organizată;
 • D. are caracter facultativ;
 • E. este generalizată.
7 ) (128 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Principiul educatiei permanente s-a impus in practica educationala datorita unor conditii prielnice cum sunt:
    A) Explozia informationala actuala;
    B) Perenitatea structurilor sociale
    C) Mutatiile din viata economica si sociala;
    D) Schimbarile din structura demografica;
   E. Schimbarile din statutul economico-social al indivizilor.
 • a. A+B+C+D
 • c. B+C+D+E
 • b. A+C+D+E
 • d. A+B+D+E
8 ) (61 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
  Principiile definitorii ale educaţiei permanente sunt:
 • A. educaţia nu se termină odată cu finalizarea studiilor;
 • B. educaţia permanentă înseamnă exclusiv educaţia adulţilor;
 • C. educaţia permanentă include modalitatea formală si informală;
 • D. educaţia permanentă se opune caracterului elitist al educaţiei;
 • E. scopul final al educaţiei permanente este creşterea calităţii vieţii.
9 ) (200 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Deosebirile existente intre educatia estetica si educatia artistica se refera la:
    A) Continut
    B) Finalitati
    C) Informatii
    D) Forme de realizare
 • a. A+B+C
 • c. A+C+D
 • b. B+C+D
 • d. A+B+D
10 ) (70 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
  Criticile aduse educaţiei formale vizează:
 • A. inerţia sistemului de învăţământ:
 • B. accentul pus pe aspectul formativ si mai puţin pe cel informativ;
 • C. accentul pus pe aspectele teoretice si mai puţin pe cele practice;
 • D. lipsa de iniţiativă, de participare;
 • E. relaţii slabe cu alţi factori educaţionali.
11 ) (156 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Educatia formala este un sistem educational:
    A) Structurat ierarhic
    B) Noninstitutional
    C) Gradat cronologic
   D. Nonscolar
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. A+D
 • d. B+C
 • e. B+D
12 ) (2 - MULTI SELECT) (F ai ales : )
  Ştiinţele educaţiei care formează domeniul teoretic fundamental sunt:
 • A. pedagogia generală
 • B. didactica
 • C. pedagogia comparată
 • D. pedagogia socială
 • E. pedagogia prospectivă
 • F. istoria pedagogiei
13 ) (120 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Educatia individualizata, specifica paradigmei triplizarii educatiei, implica:
    A) Centrarea procesului educational pe profesor;
    B) Realizarea unor programe educationale diferentiate;
    C) Realizarea unor programe educationale standard;
   D. Situarea elevului in centrul procesului educational.
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. A+D
 • d. B+C
 • e. B+D
14 ) (44 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  Multiplicarea perspectivelor educaţionale conform noului model propus de Yin Cheng vizează:
 • A. globalizarea
 • B. intelectualizarea
 • C. localizarea
 • D. individualizarea
 • E. socializarea
15 ) (14 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
  Statutul ştiinţific al pedagogiei este conferit de faptul că ea:
 • A. * dispune de un obiect propriu de studiu;
 • B. dispune de metode specifice de investigare;
 • C. dispune de sarcini precise;
 • D. dispune de un sistem conceptual specific;
 • E. are o finalitate precisă;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: