Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: practica pedagogica - Sem 1 - 2010-2011 (8478)
Test adaugat de :etaN

1 ) (12 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Studentii care efectueaza practica pedagogica vor sti:
 • a. sa îsi stabileasca obiectivele operationale ale unei lectii;
 • b. sa îsi aleaga judicios strategia;
 • c. ambele variante prezentate.
2 ) (8 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   …………….are responsabilitatea întocmirii fiselor de evaluare si a acordãrii unei note pentru activitatea didacticã a studentilor practicanti.
 • a. mentorul
 • b. pedagogul
 • c. metodistul
3 ) (63 - SINGLE SELECT) (e ai ales : )
   Obiectivele operationale se comunica elevilor:
 • a. la inceputul orei;
 • b. in predarea noilor continuturi ;
 • c. la finalul orei ;
 • d. nu se comunica
 • e. la inceputul sau la sfarsitul orei, in functie de strategia didactica.
4 ) (40 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Aspectele deontologice ale profesiei didactice se refera la:
 • a. cultura stiintifica de specialitate
 • b. stiinta si arta pedagogica
 • c. dimensiunea etica a actiunii pedagogice
5 ) (65 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   In realizarea invatarii depline în clasa, metodele utilizate preponderent de profesor sunt:
 • a. expozitive ;
 • b. demonstrative,
 • c. centrate pe activitate elevului;
 • d. practice.
6 ) (32 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Proiectul activitatii didactice îndeplineste functiile:
    a)de anticipare a rezultatelor si de normare a procesului de formare
    b)de organizare a activitatii didactice si de recapitulare a rezultatelor
    c)de organizare si de reglare a activitatii didactice
 • A. a+c
 • B. a+b
 • C. a+b+c
7 ) (61 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Un mijloc de invatamant utilizat in desfasurarea lectie, poate fi:
 • a. dictionarul de specialitate ;
 • b. munca cu manualul
 • c. activitatea frontala ;
 • d. expunere sistematica.
8 ) (29 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   În practica pedagogica, studentii:
 • a. utilizeaza noile tehnologii ale instruirii asistate de calculator (IAC);
 • b. identifica posibilitatile de cooperare cu alte medii educationale;
 • c. ambele variante prezentate.
9 ) (53 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Planul de invatamant al programului de studii psihopedagogice pentru Nivelul I (initial) de certificare pentru profesia didactica cuprinde practica pedagogica :
 • a. Practica pedagogica in invatamantul primar si gimnazial
 • b. Practica pedagogica în învatamântul preuniversitar obligatoriu
 • c. Practica pedagogica în învatamântul preuniversitar obligatoriu si invatamantul liceal
 • d. Practica pedagogica în învatamântul liceal si universitar
10 ) (59 - SINGLE SELECT) (d ai ales : )
   In completarea curriculum-ului nucleu, scoala poate opta pentru una dintre variantele de curriculum la decizia scolii:
 • a. curiculum nucleu aprofundat;
 • b. curriculum extins ;
 • c. curriculum elaborat in scoala ;
 • d. toate cele trei variante.
11 ) (1 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   În conformitate cu Legea invatamantului, “Studentii si absolventii care opteaza pentru profesiunea didactica sunt obligati sa participe la activitatile Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic”.
 • Adevarat Fals
12 ) (8 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Potrivit competentelor pe care le implica în mod necesar profesia didactica, obiectivele generale si specifice ale practicii pedagogice sunt de esenta formativa?
 • Adevarat Fals
13 ) (28 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   În practica pedagogica, studentii:
 • a. proiecteaza activitati didactice cuprinse în Curriculum-ul la decizia scolii (CDS);
 • b. propun continuturi pentru predarea interdisciplinara si cross-curriculara;
 • c. ambele variante prezentate.
14 ) (55 - SINGLE SELECT) (d ai ales : )
   Câteva dintre obiectivele operationale ale practicii pedagogice, pe care studentii le au în vedere pe parcursul desfasurarii efective a practicii sunt:
    a)Sa elaboreze, pe baza Fiselor de asistenta, cel putin doua Proiecte de lectie
    b)Sa propuna Fise de evaluare formativa/finala, în functie de lectia la care urmeaza sa asiste
    c)Sa realizeze un material didactic personal, necesar în predarea unei lectii/sistem de lectii la disciplina de specialitate
    d)Sa valorifice cunostintele socio-psiho-pedagogice si metodice dobândite în adoptarea strategiilor didactice adecvate (metode si procedee, mijloace de învatamânt, forme de organizare a activitatii elevilor, tratare diferentiata, modalitati specifice de evaluare si notare)
    e)Sa completeze Fisa de caracterizare psihopedagogica a unui elev
 • A. a+b
 • B. a+b+c
 • C. a+b+c+d
 • D. a+b+c+d+e
15 ) (39 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   În evaluarea rezultatelor învatarii, cadrul didactic trebuie sa actioneze constant pentru:
 • a. sporirea obiectivitatii
 • b. cresterea subiectivitatii
 • c. asigurarea unui echilibru dezirabil între obiectivitate si subiectivitate

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: