Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: practica pedagogica - Sem 1 - 2010-2011 (8477)
Test adaugat de :etaN

1 ) (7 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   …………….organizeaza lectii demonstrative si ore de predare pentru studentii practicanti, încadrând practica pedagogica a acestora în sistemul concret de desfasurare a procesului de învatamânt si totodata le ofera acestora posibilitatea de a-si însusi tehnici, metode si procedee didactice cât mai variate.
 • a. mentorul
 • b. pedagogul
 • c. metodistul
2 ) (11 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Pentru studentii care opteaza pentru cariera didactica, practica pedagogica are caracter de disciplina obligatorie în cadrul Modulului psihopedagogic.
 • Adevarat Fals
3 ) (46 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   În Fisa de asistenta se mentioneaza datele de identificare ale lectiei (data, clasa, obiectul, subiectul, profesorul mentor/studentul practicant)
 • a. Adevarat
 • b. Fals
 • c. Nu este obligatoriu
4 ) (43 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Identificarea si descrierea desfasurarii fiecarei etape a lectiei asistate se consemneza in:
 • a. Planificarea anuala
 • b. Proiectul unitatii de invatare
 • c. Fisa de asistenta
 • d. Metodologia aplicarii noului curriculum
5 ) (10 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Practica pedagogica vizeaza dezvoltarea:
 • a. competentelor privind cunoasterea, întelegerea si de utilizarea operationala adecvata a conceptelor pedagogice si psiho - pedagogice;
 • b. abilitatilor de explicare si de interpretare a ideilor, a conceptiilor, a modelelor, a teoriilor si a paradigmelor în domeniu;
 • c. competentelor de tip practic - aplicativ si de transfer, verificabile în proiectarea, conducerea si evaluarea activitatilor de învatare, în utilizarea unor metode, tehnici si instrumente coerente de autocunoastere si de reflexivitate profesionala;
6 ) (8 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Potrivit competentelor pe care le implica în mod necesar profesia didactica, obiectivele generale si specifice ale practicii pedagogice sunt de esenta formativa?
 • Adevarat Fals
7 ) (2 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Practica pedagogica în învatamântul preuniversitar obligatoriu se efectueaza in cadrul Nivelului I (initial) de certificare pentru profesia didactica.
 • Adevarat Fals
8 ) (6 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   …………….este profesorul de specialitate dintr-o scoala sau liceu care are responsabilitatea de a conduce si coordona practica pedagogica a studentilor, prin intermediul careia acestia aplica notiunile si cunostintele de metodica dobândite în facultate si învata sa predea.
 • a. mentorul
 • b. metodistul
 • c. pedagogul
9 ) (26 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   În practica pedagogica, studentii:
 • a. întocmesc o planificare anuala si proiectul unei unitati de învatare;
 • b. consemneaza în caietele lor de asistenta etapele activitatilor didactice, la toate lectiile sau la alte forme de activitate asistate;
 • c. ambele variante prezentate.
10 ) (62 - SINGLE SELECT) (d ai ales : )
   In proiectul de lectie, mentionam:
 • a. obiectevele operationale ;
 • b. metode de invatamant;
 • c. mijloace de invatamant;
 • d. toate variantele.
11 ) (67 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   In Planificarea anuala din invatamantul general obligatoriu sunt formulate de catre profesor:
 • a. unitatile de invatre
 • b. obiectivele de referinta
 • c. obiectivele cadru
 • d. obiectivele operationale
12 ) (4 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Pe parcursul scolaritatii, randamentul procesului învatarii este determinat de masura în care se asigura o corelatie intima între elementele teoretice si aplicatiile lor practice.
 • Adevarat Fals
13 ) (34 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   În proiectarea si realizarea activitatilor didactice, obiectivele pedagogice îndeplinesc functiile de:
    a)anticipare si evaluare a rezultatelor învatarii
    b)organizare si reglare a procesului de formare
    c)comunicare si orientare axiologica
 • A. a
 • B. a+b
 • C. a+b+c
14 ) (24 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   În practica pedagogica, studentii:
 • a. vor cunoaste drepturile si îndatoririle pe care le presupune meseria de profesor;
 • b. vor învata sa identifice componentele procesului de învatamânt;
 • c. ambele variante prezentate.
15 ) (56 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Practica pedagogica îsi subsumeaza un ansamblu de activitati încât studentii practicanti în final:
    a)cunosc modul specific de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt; identifica si înteleag principalele responsabilitati, îndatoriri si drepturi pe care le incumba calitatea de educator si se integreaza în atmosfera de munca si disciplina specifice scolii.
    b)realizeaza activitati de predare-învatare-evaluare efective cu elevii
    c)îsi însusesc metodele si tehnicile de cunoastere a individualitatii elevilor si a grupurilor scolare, valorifica practic si în conditii variate cunostintele pedagogice în adoptarea formelor de tratare diferentiata a elevilor, pentru organizarea si educarea clasei de elevi.
 • A. a
 • B. a+b
 • C. a+b+c

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: