Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: Pedagogie, anul III, sem II EDUCATIA ADULTILOR - Sem 2 - 2010-2011 (6927)
Test adaugat de :etaN

1 ) (36 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Principalele criterii de delimitare a adultilor în raport cu alte categorii de persoane sunt:
    A. criteriul vârstei
    B. criteriul cetateniei active
    C. criteriul educatiei initiale
   D. criteriul situatiei
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. A+D
 • d. B+C
 • e. B+D
2 ) (16 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Principalele obiective strategice ale politicii statelor Uniunii Europene privind forta de munca sunt:
   A. combaterea somajului
   B. formarea deprinderilor de baza
   C. încurajarea mobilitatii ocupationale
   D. combaterea discriminarii
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. B+C
 • d. B+D
3 ) (24 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Începând din anul 1996, vechiul program european Erasmus a fost integrat în cadrul unui nou program de cooperare în domeniul educatiei numit:
 • a. Comenius
 • b. Socrates
 • c. Euridyce
 • d. Minerva
4 ) (60 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   În educatia adultilor, profesorul trebuie sa respecte exigente cum sunt:
   A. Crearea unui mediu de învatare bazat pe cooperare
   B. Încurajarea adultilor pentru a vorbi despre experientele lor de munca si viata
   C. Stabilirea clara a continuturilor de învatare
   D. Adoptarea unei atitudini pozitive în relatiile pedagogice cu adultii
 • a. A+B+C
 • b. B+C+D
 • c. A+C+D
 • d. A+B+D
5 ) (27 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Sectiunea (subprogramul) inclusa în programul de cooperare europeana în domeniul educatiei Socrates II si destinata educatiei adultilor se numeste:
 • a. Comenius
 • b. Minerva
 • c. Gründtvig
 • d. Erasmus
6 ) (50 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Stadiile de dezvoltare individuala sunt analizate de catre Donald Super din perspectiva:
 • a. receptivitatii la învatare
 • b. angajarii profesionale
 • c. participarii active la viata comunitatii
 • d. identificarii de sine
7 ) (34 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Actiunea inclusa în cadrul programului Gründtvig destinata organizarii retelelor de cooperare a tuturor celor implicati în educatia adultilor este:
 • a. Gründtvig I
 • b. Gründtvig II
 • c. Gründtvig III
 • d. Gründtvig IV
8 ) (95 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Prima Conferinta Internationala asupra Educatiei Adultilor a avut loc în:
 • a. Franta
 • b. Germania
 • c. Anglia
 • d. Danemarca
 • e. Norvegia
9 ) (58 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Cel care a utilizat pentru prima data termenul de „andragogie” pentru a desemna „educatia pentru adulti” a fost:
 • a. M. Knawles
 • b. H. Moers
 • c. D. Super
 • d. E. Erikson
10 ) (10 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Comunicatul Comisiei Europene privind „Realizarea spatiului european ca spatiu al educatiei permanente” a fost elaborat în anul:
 • a. 2000
 • b. 2001
 • c. 2002
 • d. 2003
11 ) (21 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Competenta privitoare la „a sti cum sa înveti” presupune:
   A. abilitatea de a organiza si ordona propria învatare
   B. abilitatea de a folosi eficient timpul de învatare
   C. abilitatea de a actiona responsabil
   D. abilitatea de a achizitiona, procesa si evalua noi cunostinte
 • a. A+B+C
 • b. B+C+D
 • c. A+C+D
 • d. A+B+D
12 ) (93 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Printre diferitele sectiuni ale Programului de cooperare europeana în domeniul educatiei Socrates, cea denumita Erasmus vizeaza:
 • a. cooperarea în domeniul învatamântului superior
 • b. ameliorarea calitatii învatarii limbilor straine
 • c. ameliorarea calitatii utilizarii mijloacelor virtuale
 • d. cooperarea în domeniul parteneriatelor din învatamânt
13 ) (28 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Programul „Învatarea pe tot parcursul vietii” este compus din urmatoarele subprograme:
   A. Comenius (înv. preuniversitar)
   B. Erasmus (înv. superior)
   C. Euridyce (politici educationale)
   D. Leonardo da Vinci (formare profesionala)
   E. Gründtvig (ed. adultilor)
 • a. A+B+C+D
 • b. A+C+D+E
 • c. B+C+D+E
 • d. A+B+D+E
14 ) (9 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Comisia Europeana pentru Educatie include în strategiile sale educationale unice deziderate cum sunt:
   A. includerea si coeziunea sociala
   B. mobilitatea
   C. democratizarea structurilor
   D. cetatenia activa
   E. competitivitatea
 • a. A+B+C+D
 • b. A+C+D+E
 • c. B+C+D+E
 • d. A+B+D+E
15 ) (12 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Deprinderile de baza stabilite prin Memorandumul privind învatarea permanenta sunt:
   A. depr. generale
   B. deprinderi sociale
   C. depr. computeriale
   D. depr. de cunoastere a limbilor straine
   E. depr. Antreprenoriale
 • a. A+B+C+D
 • b. A+C+D+E
 • c. B+C+D+E
 • d. A+B+D+E

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: