Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: PEDA. COMPARATA anul 3 sem 2 . - Sem 2 - 2010-2011 (13321)
Test adaugat de :etaN

1 ) (67 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Alegeti varianta/variantele falsa/e de raspuns: educatia nationala a Olandei este
coordonata, atât organizatoric cât si functional, de 4 factori educationali:
 • a. educatia de stat;
 • b. educatia privata;
 • c. educatia profesionala;
 • d. educatia catolica;
 • e. educatia protestanta.
2 ) (23 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Alegeti varianta/variantele falsa/e de raspuns: pentru a favoriza dezvoltarea educatiei
adultilor, România a adoptat masuri cum sunt:
 • a. adoptarea Legii Formarii Profesionale a Adultilor ;
 • b. controlul periodic al adultilor care au abandonat de timpuriu scoala;
 • c. constituirea Societatii Române pentru Educatie Permanenta
3 ) (74 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Alegeti varianta/variantele adevarata/e de raspuns: educatia primara si
secundar-inferioara sunt compactizate in Suedia formând “scoala de baza”,obligatorie
pentru:
 • a. 6 ani;
 • b. 7 ani;
 • c. 8 ani;
 • d. 9 ani.
4 ) (96 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Alegeti varianta/variantele falsa/e de raspuns: suplimentul la diploma obtinut de
absolventii studiilor universitare de licenta va fi(conform Procesului Bologna):
 • a. redactat intr-o limba de circulatie internationala;
 • b. concret si obiectiv;
 • c. riguros in atestarea celor 60 de credite transferabile necesare
5 ) (90 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Alegeti varianta/variantele falsa/e de raspuns: educatia obligatorie in tarile
europene se intinde,de regula,pe cele 3 cicluri de invatamânt:
 • a. prescolar;
 • b. primar-elementar
 • c. secundar;
 • d. vocational.
6 ) (52 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Alegeti varianta/variantele falsa/e de raspuns: in sistemul educativ francez
functioneaza 3 categorii de personal didactic:
 • a. profesori de scoala;
 • b. profesori de gimnaziu;
 • c. profesori certificati;
 • d. profesori agregati.
7 ) (49 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Alegeti varianta/variantele falsa/e de raspuns: parcurgând unul dintre cele 3 tipuri
de licee, absolventul francez va primi un document care atesta pregatirea numit :
 • a. certificat de tenician;
 • b. atestat profesional;
 • c. certificat vocational;
 • d. diploma de bacalaureat
8 ) (44 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Alegeti varianta/variantele adevarata/e de raspuns: educatia primara in Franta se
desfasoara pe parcursul a:
 • a. 4 ani;
 • b. 5 ani;
 • c. 6 ani.
9 ) (26 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Alegeti varianta/variantele adevarata/e de raspuns: principalul obiectiv al educatiei
adultilor in viziunea comunitatii europene il constituie:
 • a. buna profesionalizare la locul de munca;
 • b. eficienta sporita in activitatile desfasurate;
 • c. dobândirea unei atitudini corecte fata de comunitate ;
 • d. invatarea pe parcursul intregii vieti.
10 ) (32 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Alegeti varianta/variantele falsa/e de raspuns: ciclul secundar in Anglia si Þ.Galilor
cuprinde:
 • a. grammar schools;
 • b. comprehensive schools;
 • c. modern schools;
 • d. junior schools.
11 ) (25 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Alegeti varianta/variantele adevarata/e de raspuns: educatia adultilor este astazi
conceputa la nivel european ca:
 • a. acumulare de noi cunostinte
 • b. renuntare la vechile cunostinte;
 • c. restructurare a cunostintelor deja dobândite.
12 ) (94 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Alegeti varianta/variantele falsa/e de raspuns: comparativismul educational a
parcurs 3 etape distincte:
 • a. descriptiva;
 • b. explicativ/structurala;
 • c. comprehensiva;
 • d. interpretativa/interventionista(a prognozelor si schimbarilor
13 ) (42 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Alegeti varianta/variantele falsa/e de raspuns: educatia tertiara in Germania este
conceputa pe 2 niveluri:
 • a. universitatile propriu-zise;
 • b. politehnicile;
 • c. scolile superioare vocationale.
14 ) (51 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Alegeti varianta/variantele falsa/e de raspuns: alternativele pe care le include
educatia speciala in Franta sunt graduale de genul:
 • a. sectii de educatie speciala in scoli obisnuite;
 • b. clase de educatie speciala in scoli obisnuite;
 • c. clase obisnuite in scoli speciale.
 • d. integrare personala in scoli obisnuite.
15 ) (63 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Alegeti varianta/variantele adevarata/e de raspuns: scolile primare din Spania se
numesc:
 • a. scoli de formare;
 • b. scoli de initiere;
 • c. colegii.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: