Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: Managementul clasei de elevi si educational bun - Sem 1 - 2010-2011 (28097)
Test adaugat de :etaN

1 ) (234 - SINGLE SELECT) (E ai ales : )
   Descrierea si analiza unei culturi manageriale se poate face prin evidentierea de valori, norme,reprezetari etc. - cu alte cuvinte a aspectelor:
 • a. semantice
 • b. vizibile
 • c. paraverbale
 • d. non-birocratice
 • e. mai putin vizibile
2 ) (55 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   La nivelul clasei de elevi, este analizata un tip de forte cu rol orientativ si reglator, care au rol important în stabilirea normelor grupului, a modelelor de comportament grupal. Este vorba de influenta:
 • a. personala a profesorului
 • b. de lider a profesorului
 • c. de grup
 • d. organizatiei scolare
 • e. tertilor
3 ) (14 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Una dintre caracteristicile specifice ale managementului educational presupune implicarea activa a elevilor, profesorilor, parintilor. Este vorba despre:
 • a. caracterul complex al actiunilor
 • b. caracterul participativ
 • c. structurarea problematicii educationale dupa particularitatile colectivitatii
 • d. caracterul sistemic şi integrativ
 • e. caracterul dinamic
4 ) (194 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Prin raportare la nivelurile de clasificare a tulburarilor de comportament, cazurile copiilor cu variatii ale dispozitiei sau ale activitatii pot fi incadrate in nivelul:
 • a. individual
 • b. indus
 • c. social
 • d. de baza
 • e. relational
5 ) (237 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In sens larg , conceptual de curriculum cuprinde vizeaza toate documentele curriculare . Este vorba despre intepretarea sa ca:
 • a. proces
 • b. produs
 • c. proiect educational
 • d. organizare
 • e. responsabilitate
6 ) (225 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Scoala este o institutie care inlocuieste ierarhia pe verticala, centrata pe autoritatea unei functii sau paralelism intre functiile manageriale , cu o ierarhie functionala. De aceea, se poate afirma ca scoala este prin definitie o organizatie:
 • a. birocratica
 • b. formata
 • c. non-formala
 • d. non-birocratica
 • e. non-guvernamentala
7 ) (50 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Una dintre perspectivele de abordare a clasei ca grup social specific concepe clasa de elevi ca fiind un grup social unde, ca urmare a interrelatiilor ce se stabilesc intre membrii săi, apare si se manifesta ca realitate socială cu consecinţe multiple asupra desfasurării procesului instructiv- educativ. Este vorba despre perspectiva:
 • a. psihosociala
 • b. didactica
 • c. etica
 • d. sociotehnica
 • e. emotionala
8 ) (184 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Un stil managerial de interventie in situatiile de criza educationala este caracterizat prin faptul ca managerul restrange activitatea organizatiei la cote minime. Este vorba despre stilul de interventie:
 • a. incompetent
 • b. redundant
 • c. competent
 • d. inadecvat
 • e. rezumativ
9 ) (178 - SINGLE SELECT) (E ai ales : )
   Una dintre etapele gestionarii situatiilor de criza educationala se refera la formularea de concluzii si angajarea tuturor celor implicate in actul de cunoastere si de prevenire a viitoarelor situatii de criza. Este vorba despre etapa denumita:
 • a. identificarea si cunoasterea
 • b. stabilirea etiologiei situatiilor de criza
 • c. decizia
 • d. programul de interventie
 • e. evaluarea
10 ) (164 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Una dintre atitudinile care favorizeaza aparitia fenomenului de criza educationala este caracterizata prin neasumarea responsabilitatii interventiilor. Este vorba despre:
 • a. interventii tardive si lipsite de promptitudine
 • b. reactii singulare
 • c. absenta fermitatii si inconsenventa
 • d. reprezentarea eronata a situatiei
 • e. teama de represalii din partea superiorilor ierarhici
11 ) (12 - SINGLE SELECT) (E ai ales : )
   O stiinta aflata in relatii cu managementul educational reflecta mecanismele interne ale activitatii umane, la intersectia dintre motivatiile individuale si finalitatile sociale. Este vorba despre:
 • a. antropologie
 • b. sociologie
 • c. lingvistica
 • d. politologie
 • e. psihologie
12 ) (71 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Din perspectivă didactica, mobilierul trebuie instalat şi reglat dupa:
 • a. caracteristicile psihice ale elevilor
 • b. spatiul din clasa
 • c. obiectivele instructiv-educative ale activitatii
 • d. instructiunile de montare
 • e. situatiile scenariu
13 ) (35 - SINGLE SELECT) (E ai ales : )
   Un tip de argumente care pledeaza pentru necesitatea abordarii activitatilor din clasa de elevi din perspectiva managementului se refera la faptul ca adaptarea elevului la cadrele institutionale şi organizationale se desfasoara si prin procedee psihologice diferentiate. Este vorba despre argumentele de tip:
 • a. organizational
 • b. epistemic
 • c. istoric
 • d. sociologic
 • e. psihologic
14 ) (224 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Conducerea sistemului si a procesului de invatamant , la nivelul unitatilor de baza, institutionalizate in reteaua scolara poarta denumirea de:
 • a. management aplicat
 • b. management scolar
 • c. management optim
 • d. directorat
 • e. delegare a responsabilitatii
15 ) (209 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Un pas specific intreprins de cadrul didactic in analiza efectuata in situatiile de tulburare comportamentala ale elevilor este efectuarea unei observatii de tip:
 • a. personal
 • b. pasiv
 • c. paralel
 • d. prozaic
 • e. prescris

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: