Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: Managementul clasei 2013 - Sem 1 - 2011-2012 (857)
Test adaugat de :Tarita

1 ) (70 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
  Succesul unui management al clasei presupune o anumită grija pentru prevenirea unor:
 • a. comportamente nenormate
 • b. apatitiei unor noi membrii ai clasei de elevi
 • c. redefiniri a obiectivelor educatiei
 • d. situatii de criza
 • e. situatii directionate
2 ) (108 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Unul dintre rolurile manageriale de baza ale cadrului didactic include functia de supraveghere (a functionarii procesului). Este vorba despre rolul de:
 • a. planificare
 • b. organizare
 • c. control si indrumare
 • d. evaluare
 • e. consiliere
3 ) (56 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Unul dintre factorii care determină calitatea managementului la nivelul clasei de elevi se refera la asigurarea sistemului de invatamant cu personal calificat. Este vorba despre:
 • a. structura familială a colectivului de elevi
 • b. formarea cadrelor didactice
 • c. recrutarea si selectia cadrelor didactice
 • d. managementul organizatiei scolare
 • e. deontologia didactică
4 ) (2 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Termenul de “management educational” se refera la:
 • a. stiinta, arta si tehnica de a planifica, a organiza si a controla elementele unui sistem, ale unui domeniu de activitate specific
 • b. o colectie de termeni specifici privind activitatea manageriala
 • c. o metodologie de abordare globala, optima, strategica a activitatii de educatie, ansamblul de principii si functii, de norme si metode de conducere care asigura realizarea obiectivelor sistemului educativ
 • d. ştiinţa şi arta de a pregăti resursele logistice, de a dezvolta potrivit unor finalităţi solicitate de societate şi acceptate de individ.
 • e. o specializare a cadrelor didactice de conducere
5 ) (78 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Elementele centrale ale dimensiunii psihologice sunt reprezentate de cunoasterea si respectarea:
 • a. cerintelor normative
 • b. particularitatilor individuale ale elevilor
 • c. constiintei colective
 • d. obiectivelor didactice
 • e. elementelor ergonomice
6 ) (37 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Una dintre paradigmele care orientează domeniul de studiu al managementului clasei porneste de la ideea conform careia reglementarea conduitei umane se realizeaza printr-un ansamblu de norme explicite si institutionalizate. Este vorba de paradigma:
 • a. novatoare
 • b. introspectiva
 • c. clasei de elevi
 • d. normativa
 • e. interpretativa
7 ) (43 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Clasa de elevi prezinta caracteristicile unui grup de tip:
 • a. permanent
 • b. primar
 • c. potential
 • d. personal
 • e. potentat
8 ) (35 - SINGLE SELECT) (E ai ales : )
   Un tip de argumente care pledeaza pentru necesitatea abordarii activitatilor din clasa de elevi din perspectiva managementului se refera la faptul ca adaptarea elevului la cadrele institutionale şi organizationale se desfasoara si prin procedee psihologice diferentiate. Este vorba despre argumentele de tip:
 • a. organizational
 • b. epistemic
 • c. istoric
 • d. sociologic
 • e. psihologic
9 ) (57 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Recrutarea si selectia personalului din invatamant sunt activitati:
 • a. independente
 • b. interdependente
 • c. invers proportionale
 • d. inadecvate
 • e. incongruente
10 ) (107 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Unul dintre rolurile manageriale de baza ale cadrului didactic include delegarea. Este vorba despre rolul de:
 • a. planificare
 • b. organizare
 • c. control si indrumare
 • d. evaluare
 • e. consiliere
11 ) (116 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Unul dintre rolurile manageriale de baza ale cadrului didactic este din punct de vedere managerial un proces de alegere in mod deliberat a unui mod de actiune pentru a ajunge la un anumit rezultat. Este vorba despre rolul de:
 • a. planificare
 • b. organizare
 • c. decizie educationala
 • d. evaluare
 • e. consiliere
12 ) (66 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Semnificatiile pe care cadrul didactic le da normelor prevazute si maniera in care acestea sunt traduse in comportamentul de rol poarta denumirea de:
 • a. interpretarea rolului
 • b. conflict de rol
 • c. interpretari subiective
 • d. deontologie didactica
 • e. resemnificare conceptuala
13 ) (98 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Una dintre dimensiunile caracteristice stilului managerial al cadrului didactic include proiectarea şi planificarea. Este vorba despre:
 • a. omogenitate si structurare
 • b. nivelul strategic
 • c. nivelul instrumental
 • d. nivelul tangibil
 • e. personalitatea de baza
14 ) (8 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Unul dintre nivelurile de analiza a managementului educational este cel intermediar. Acesta se efectueaza la nivelul:
 • a. clasei de elevi
 • b. paturii sociale
 • c. institutiei scolare
 • d. sistemului de invatamant
 • e. sindicatelor
15 ) (91 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In ultimii ani conceptul de implicare este mult utilizat in literatura psihosociologica, in mod special in ceea ce priveste implicarea in:
 • a. Sarcina
 • b. organizatie
 • c. grupul scolar
 • d. colectivul profesoral
 • e. comunitate

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: