Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: Licenta Teoria Instruirii - Sem 2 - 2009-2010 (3719)

1 ) (6 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   În viziune tradiţională, predarea este:
   a. transmitere de cunoştinţe
   b. construirea semnificaţiilor cunoştinţelor
   c. dirijarea învăţării elevilor
   d. organizarea situaţiilor de învăţare
   e. organizarea contextelor de învăţare
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
2 ) (54 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Unul din factorii care condiţionează decisiv o strategie este:
   a.natura disciplinei
   b.stilul didactic
   c.competenţele ce urmează a fi formate
   d. timpul alocat
   e. mijloacele didactice
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
3 ) (70 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Proiectarea de tip curricular este centrată pe :
 • a. Continuturi
 • b. competente
 • c. obiective operationle
 • d. obiective cognitive
 • e. deprinderi
4 ) (23 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Modelul instruirii care accentuaeză rolul contextelor în învăţare este:
   a. modelul instruirii programate
   b. modelul temporal al învăţării
   c. modelul constructivist al învăţării
   d. modelul psihogenezei operaţiilor intelectuale
   e. modelul beheviorist al învăţării
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
5 ) (69 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Proiectarea tradiţională este centrată pe :
 • a. Continuturi
 • b. competente
 • c. obiective operationle
 • d. obiective cognitive
 • e. deprinderi
6 ) (63 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   În didactica tradiţională, predarea este:
 • a. transmitere de cunostinte
 • b. construirea semnificatiilor cunostintelor c. dirijarea învătării elevilor
7 ) (62 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Didactica tradiţională, pune în centru preocupărilor ei:
 • a. predarea
 • b. învătarea c. Evaluarea
8 ) (45 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Studiul de caz are ca principal efect formativ :
   a. dezvoltarea creativităţii
   b. dezvoltarea deprinderilor de cercetare
   c.dezvoltarea structurilor cognitive
   d. dezvoltarea personalităţii elevilor
   e. formarea competenţelor sociale
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
9 ) (46 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Dezbaterea are ca principal efect formativ :
   a. dezvoltarea creativităţii
   b. dezvoltarea limbajului
   c.dezvoltar ea structurilor cognitive
   d. dezvoltarea personalităţii elevilor
   e. formarea competenţelor sociale
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
10 ) (59 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Unul din factorii care condiţionează decisiv o strategie este:
   a.natura disciplinei
   b.stilul didactic
   c.motivaţia elevilor
   d. timpul alocat
   e. mijloacele didactice
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
11 ) (51 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Strategia didactică este:
   a. modul de combinare a metodelor, mijloacelor didactice şi conţinuturilor
   b. modul de combinare a metodelor, mijloacelor didactice şi formelor de organizare a activităţii, conţinuturi, timp
   c. modul de abordare al educaţiei
   d. modul de combinare a metodelor, conţinurilor, timpului
   e. modul de combinare a resurselor materiale şi umane
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
12 ) (22 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Modelul instruirii care afirmă că învăţarea este o construţie permanentă a semnificaţiilor celor învăţate este:
   a. modelul instruirii programate
   b. modelul temporal al învăţării
   c. modelul constructivist al învăţării
   d. modelul psihogenezei operaţiilor intelectuale
   e. modelul beheviorist al învăţării
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
13 ) (35 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Printre metodele expozitive întâlnim :
   a. învăţarea pe simulatoare
   b. învăţarea prin descoperire
   c. demonstraţia
   d.conversaţia
   e. prelegerea
 • a. a
 • b. b
 • c. c+d
 • d. d
 • e. e
14 ) (1 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Educaţia vizează:
   a) dezvoltarea fiinţei umane
   b) informarea persoanei
   c) activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii umane
   d) formarea personalităţii
   e) dezvoltarea intelectuală a persoanei
 • a. a+e
 • b. b+d
 • c. c
 • d. d
 • e. e
15 ) (11 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Printre metodele conversative se numără:
   a. explicaţia
   b. demonstarţia
   c. problematizarea
   d. exerciţiul
   e.prelegerea
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: