Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: Licenta Teoria Instruirii - Sem 2 - 2009-2010 (3717)

1 ) (3 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Instruirea este o formă a educaţiei:
   a) intelectuale
   b) instituţionalizate
   c) informale
   d) formale
   e) nonformale
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
2 ) (9 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Unul din factorii care condiţionează eficienţa predării este :
   a. creativitatea profesorului
   b. personalitatea profesorului
   c. stilul didactic al profesorului
   d. disciplina predată
   e. potenţialul elevilor
 • a. a+c
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
3 ) (47 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   În didactica postmodernă predarea este :
   a. un act de comunicare
   b. organizarea şi asigurarea condiţiilor/contextelor învăţării
   c. organizarea experienţelor de învăţare
   d. dirijarea învăţării
   e. transmiterea unui volum de informaţii
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
4 ) (28 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   28. A treia etapă a proiectării didactice, conform algoritmului propus de I.Jinga şi I. Negreţ o reprezintă:
   a. precizarea obiectivelor
   b. stabilirea resurselor
   c. stabilirea strategiei educaţionale
   d. selectarea conţinutului
   e. selectarea metodelor didactice
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
5 ) (37 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Printre metodele de explorare directă a realităţii întâlnim :
   a. studiul de caz
   b. învăţarea prin descoperire
   c. demonstraţia
   d.conversaţia
   e. prelegerea
 • a. a
 • b. b
 • c. c+d
 • d. d
 • e. e
6 ) (14 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Experimentul face parte din categoria metodelor
   a. de comunicare
   b. de acţiune directă
   c. de explorare directă a realităţii
   d. de simulare
   e. de comunicare bazate pe limbaj intern
 • a. a+d
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
7 ) (19 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Autorul teoriei genezei operaţiilor intelectuale este :
   a. J. Piaget
   b. J. Bruner
   c. I.P. Galperin
   d. F. B. Skinner
   e. B. Bloom
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
8 ) (52 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   O strategie eficientă este condiţionată, mai ales de:
   a. metodele folosite
   b. mijloacele didactice utilizate
   c. competenţa profesorului
   d. potenţialul elevilor
   e. disciplina predată
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
9 ) (32 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Printre metodele de acţiune practică întâlnim :
   a. exercitiul
   b. învăţarea prin descoperire
   c. demonstraţia
   d.conversaţia
   e. prelegerea
   32.a
 • a. a
 • b. b
 • c. c+d
 • d. d
 • e. e
10 ) (13 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Jocul de rol face parte din categoria metodelor
   a. de comunicare conversativă
   b. de acţiune
   c. de explorare a realităţii
   d. de comunicare expozitivă
   e. de simulare
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
11 ) (61 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Didactica este:
 • a. Teoria generală a procesului de învătământ
 • b. Practica procesului de învătământ
 • c. Metodica predării învătării
12 ) (8 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Instruirea este:
   a. activitatea specifică realizată în cadrul procesului de învăţământ
   b. formarea –dezvoltarea permanentă a personalităţii
   c. proces de dobândire a cunoştinţelor în diverse contexte didactice şi extradidactice
   d. proces de dezvoltare intelectuală, prin asimilare de cunoştinţe
   e. activitate de dezvoltare a proceselor intelectuale
 • a. a
 • b. b
 • c. a+b
 • d. c+e
 • e. e
13 ) (40 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Printre metodele expozitive întâlnim:
   a. pprelegerea
   b. conversaţia
   c. exerciţiul
   d. jocul de rol
   e. proiectul
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
14 ) (35 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Printre metodele expozitive întâlnim :
   a. învăţarea pe simulatoare
   b. învăţarea prin descoperire
   c. demonstraţia
   d.conversaţia
   e. prelegerea
 • a. a
 • b. b
 • c. c+d
 • d. d
 • e. e
15 ) (50 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Predarea pe grupuri formează:
   a. capacităţile de exprimare îngrup
   b. capacităţi de relaţionare în grup
   c. capacităţi de argumentare în grup
   d. capacităţi de conducere a grupului
   e. capacitatea de gestionare a timpului
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: