Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: Licenta Teoria Instruirii - Sem 2 - 2009-2010 (3719)

1 ) (16 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Conversaţia face parte din categoria metodelor
   a. bazate pe acţiune reală
   b. interogative
   c. expozitive
   d. de simulare
   e. de comunicare bazate pe limbaj intern
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
2 ) (5 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Reprezentantul didacticii tradiţionale este:
   a. Johann Friedriech Herbart
   b. Jerome Bruner
   c. Jan Amos Comenius
   d. J.Piaget
   e. F.R. Skinner
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
3 ) (28 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   28. A treia etapă a proiectării didactice, conform algoritmului propus de I.Jinga şi I. Negreţ o reprezintă:
   a. precizarea obiectivelor
   b. stabilirea resurselor
   c. stabilirea strategiei educaţionale
   d. selectarea conţinutului
   e. selectarea metodelor didactice
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
4 ) (14 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Experimentul face parte din categoria metodelor
   a. de comunicare
   b. de acţiune directă
   c. de explorare directă a realităţii
   d. de simulare
   e. de comunicare bazate pe limbaj intern
 • a. a+d
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
5 ) (27 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   A doua etapă a proiectării didactice, conform algoritmului propus de I.Jinga şi I. Negreţ o reprezintă:
   a. precizarea obiectivelor
   b. stabilirea resurselor
   c. stabilirea strategiei educaţionale
   d. selectarea conţinutului
   e. selectarea metodelor didactice
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
6 ) (51 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Strategia didactică este:
   a. modul de combinare a metodelor, mijloacelor didactice şi conţinuturilor
   b. modul de combinare a metodelor, mijloacelor didactice şi formelor de organizare a activităţii, conţinuturi, timp
   c. modul de abordare al educaţiei
   d. modul de combinare a metodelor, conţinurilor, timpului
   e. modul de combinare a resurselor materiale şi umane
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
7 ) (59 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Unul din factorii care condiţionează decisiv o strategie este:
   a.natura disciplinei
   b.stilul didactic
   c.motivaţia elevilor
   d. timpul alocat
   e. mijloacele didactice
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
8 ) (2 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Învăţarea este :
   a) un proces informativ-formativ
   b) un proces informativ
   c) un proces formativ
   d) o activitate formativă
   e) o activitate complexă specific umană
 • a. a
 • b. b+c
 • c. d
 • d. e
 • e. c
9 ) (66 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Metodele care obisnuiesc elevul cu munca independentă sunt metodele:
 • a. de actiune
 • b. de explorare a realitatii
 • c. de comunicare scrisa
 • d. conversative
 • e. expozitive
10 ) (6 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   În viziune tradiţională, predarea este:
   a. transmitere de cunoştinţe
   b. construirea semnificaţiilor cunoştinţelor
   c. dirijarea învăţării elevilor
   d. organizarea situaţiilor de învăţare
   e. organizarea contextelor de învăţare
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
11 ) (33 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Printre metodele de acţiune practică întâlnim :
   a. lucrările practice
   b. învăţarea prin descoperire
   c. demonstraţia
   d.conversaţia
   e. prelegerea
 • a. a
 • b. b+c
 • c. c
 • d. d
 • e. e
12 ) (34 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Printre metodele de acţiune simulată întâlnim :
   a. exercitiul
   b. jocul didactic
   c. demonstraţia
   d.conversaţia
   e. prelegerea
 • a. a
 • b. b
 • c. c+d
 • d. d
 • e. e
13 ) (61 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Didactica este:
 • a. Teoria generală a procesului de învătământ
 • b. Practica procesului de învătământ
 • c. Metodica predării învătării
14 ) (43 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Metoda problematizării presupune:
   a) exersarea în a rezolva probleme
   b) rezolvarea unei situaţii-problemă
   c) construirea unei situaţii – problemă
   d) predarea unor probleme
   e) învăţarea unor probleme
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
15 ) (45 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Studiul de caz are ca principal efect formativ :
   a. dezvoltarea creativităţii
   b. dezvoltarea deprinderilor de cercetare
   c.dezvoltarea structurilor cognitive
   d. dezvoltarea personalităţii elevilor
   e. formarea competenţelor sociale
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: