Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: Licenta PEDAGOGIE 2010 FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI dupa modificari - Sem 2 - 2007-2008 (1580)
Test adaugat de :etaN

1 ) (71 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Dimensiunea globală şi interculturală a educaţiei înseamnă:
    A. Introducerea ideilor legate de lumea globală
    B. Dezvoltarea unui spirit civic la nivel global
    C. Formarea de atitudini şi comportamente adecvate
 • D. Înnoirea practicilor educaţionale convenţionale
 • a. A+B+C
 • b. B+C+D
 • c. A+C+D
 • d. A+B+D
2 ) (108 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Educatia pentru participare si democratie vizeaza:
    A. dezvoltarea capacitatii de participare la controlul societatii
    B. formarea capacitatii de exprimare a punctului de vedere
    C. promovarea initiativelor personale
    D. colaborarea in cadrul comunitatii
 • a. A+B+C
 • b. A+C+D
 • c. B+C+D
 • d. A+B+D
3 ) (82 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Modalitatile fundamentale de implicare a scolii in actiuni de parteneriat sunt:
    A. comunicarea intre casa si scoala
    B. asistarea familiilor pentru dezvoltarea calitatii de parinte
    C. voluntariatul
    D. colaborarea cu comunitatea
    E. luarea deciziilor
    F. invatarea in scoala
 • a. A+B+C+D+E
 • b. A+B+C+D+F
 • c. B+C+D+E+F
 • d. A+B+D+E+F
 • e. A+B+C+E+F
4 ) (49 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Noul model educaţional centrat pe elev se concentrează pe :
    A. ce învaţă şi ce creează elevul
    B. cum creeaza elevul
    C. cum învaţă şi cum creează elevul
    D. ce învaţă şi cum creează elevul
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
5 ) (109 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Educatia pentru comunicare si mass-media vizeaza:
    A. asigurarea accesului tinerilor la noi coduri de lectura a mesajelor
    B. dezvoltarea capacitatii tinerilor de a amenda si neutraliza informatiile false
    C. intelegerea punctului de vedere al altuia
    D. dezvoltarea competentelor de comunicare cu ceilalti
 • a. A+B+C
 • b. A+C+D
 • c. B+C+D
 • d. A+B+D
6 ) (42 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Principalele misiuni care fundamentează politicile educaţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene sunt:
    A. construirea unei Europe a cunoaşterii
    B. dezvoltarea unui spaţiu cultural european
    C. dezvoltarea învăţării globale
    D. sprijinirea mobilităţii educaţionale şi profesionale
 • a. A+B+C
 • b. A+C+D
 • c. B+C+D
 • d. A+B+D
7 ) (14 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Statutul ştiinţific al pedagogiei este conferit de faptul că ea:
    A. dispune de un obiect propriu de studiu;
    B. dispune de metode specifice de investigare;
    C. dispune de sarcini precise;
    D. dispune de un sistem conceptual specific;
    E. are o finalitate precisă.
 • a. A+B+C+D
 • b. A+C+D+E
 • c. B+C+D+E
 • d. A+B+D+E
8 ) (19 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Psihologia pedagogică, ca disciplină de graniţă, mai este numită:
    A. psihologia vârstelor;
    B. psihologia educaţiei;
    C. psihologia diferenţială;
    D. psihologia experimentală;
    E. psihologia învăţării
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
9 ) (68 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Educaţia formală se desfăşoară:
    A. în cadrul unor instituţii care îndeplinesc şi sarcini educaţionale;
    B. în cadrul unor instituţii specializate;
    C. în cadrul unor asociaţii, cluburi, etc;
    D. prin intermediul mijloacelor mass-media;
    E. prin mijlocirea comunităţii, armatei, bisericii etc.
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
 • e. E
10 ) (46 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Conform paradigmei triplizării în educaţie, prin individualizarea educaţiei se urmăreşte:
    A. stimularea motivaţiei şi creativităţii elevilor
    B. predarea şi învăţarea prin intermediul programelor educaţionale individualizate
    C. colaborarea dintre şcoală şi familie
    D. încurajarea elevilor pentru auto-învăţare
 • a. A+B+D
 • b. B+C+D
 • c. A+C+D
 • d. A+B+C
11 ) (151 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Pedagogia populară avea un caracter:
    A. Naiv
    B. Empiric
    C. Sistematizat
    D. Teoretic-explicativ
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. A+D
 • d. B+C
12 ) (10 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Perspectiva antropocentrică asupra educaţiei consideră că educaţia trebuie să dezvolte la individ:
    A. cunoştinţele generale despre lume;
    B. cunoştinţele profesionale;
    C. calitati specific;
    D. calităţi generale;
    E. calităţi morale.
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
 • e. E
13 ) (128 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Principiul educaţiei permanente s-a impus în practica educaţională datorita unor conditii prielnice cum sunt:
    A. Explozia informaţională actuala;
    B. Perenitatea structurilor sociale
    C. Mutatiile din viaţa economică şi socială;
    D. Schimbările din structura demografică;
    E. Schimbările din statutul economico-social al indivizilor.
 • a. A+B+C+D
 • b. A+C+D+E
 • c. B+C+D+E
 • d. A+B+D+E
14 ) (57 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Educaţia permanentă este un principiu:
    A. filosofic;
    B. sistemic;
    C. instituţional;
    D. organizatoric;
    E. structural.
 • a. A+B
 • b. B+C
 • c. A+D
 • d. A+C
15 ) (152 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Pedagogia experimentală creează condiţiile necesare trecerii studiilor privind educaţia spre o gândire:
    A. Pozitivă
    B. Empirică
    C. Filosofică
    D. Experimentală
 • a. A+B
 • b. B+C
 • c. B+D
 • d. A+D

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: