Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: Licenta PEDAGOGIE 2010 FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI dupa modificari - Sem 2 - 2007-2008 (1580)
Test adaugat de :etaN

1 ) (9 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Sociologia educaţiei s-a constituit din nevoia de a studia:
    A. Raportul educaţiei cu celelalte fenomene sociale
    B. Sistemul şcolar şi mobilitatea socială şi socioprofesională
    C. Fenomenul educativ în evoluţia şi dinamica sa
   D. Clasa de elevi ca grup social
 • a. A+B+C
 • b. A+C+D
 • c. B+C+D
 • d. A+B+D
2 ) (155 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Unul dintre principiile educaţiei intelectuale îl constituie valorificarea prioritară a:
    A. Trăsăturilor pozitive ale personalităţii
    B. Convingerilor morale ale individului
    C. Resurselor cognitive ale gândirii
 • D. Posibilităţilor individuale de acţiune
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
3 ) (29 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Educaţia este un demers specific uman întrucât presupune existenţa:
    A. tactului pedagogic
    B. aptitudinilor
    C. conştiinţei
    D. previziunii
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
4 ) (62 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Principalele funcţii ale educaţiei permanente sunt:
    A. integrarea;
    B. socializarea;
    C. învăţarea;
    D. adaptarea;
    E. asimilarea
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. C+D
 • d. A+D
5 ) (35 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Funcţiile socio-umane ale educaţiei surprinse la nivel comunitar sunt:
    A. integrarea socială a membrilor comunităţii
    B. facilitarea cooperării la nivel global
    C. facilitarea mobilităţii sociale
    D. consolidarea conceptului de echitate socială
 • a. A+B+C
 • b. A+B+D
 • c. A+C+D
6 ) (98 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Educatia tehnologica reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii umane prin intermediul valorilor:
    A. moralei
    B. tehnicii
    C. stiintei
    D. stiintei aplicate
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
7 ) (27 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Disciplina pedagogică specializată în studiul legităţilor şi modalităţilor de organizare a activităţilor în învăţământ prin adoptarea condiţiilor de muncă la elev este:
    A. istoria pedagogiei;
    B. sociologia educaţiei;
    C. pedagogia experimentală;
    D. ergonomia învăţământului ;
    E. pedagogia aplicată
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
 • e. E
8 ) (71 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Dimensiunea globală şi interculturală a educaţiei înseamnă:
    A. Introducerea ideilor legate de lumea globală
    B. Dezvoltarea unui spirit civic la nivel global
    C. Formarea de atitudini şi comportamente adecvate
 • D. Înnoirea practicilor educaţionale convenţionale
 • a. A+B+C
 • b. B+C+D
 • c. A+C+D
 • d. A+B+D
9 ) (16 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Prin prisma cerinţei finalităţii, pedagogia are o valoare:
    A. gneoseologică;
    B. axiologică;
    C. culturologică;
    D. praxiologică;
    E. psihologică.
 • a. A+B
 • b. A+E
 • c. A+D
 • d. D+E
10 ) (83 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Strategiile functionale de cooperare scoala-comunitate sunt:
    A. sfatul (schimbul de experienta si opinii)
    B. participarea la luarea deciziilor
    C. responsabilitatea
    D. voluntariatul
 • a. A+B+C
 • b. A+C+D
 • c. B+C+D
 • d. A+B+D
11 ) (54 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   În perspectiva tradiţională a educaţiei, toate activităţile de învăţare sunt legate de şcoală şi bazate pe:
    A. profesor
    B. programe standard
    C. localizare
    D. abordare disciplinară
    E. ritm comun de învăţare
 • a. A+B+C+D
 • b. B+C+D+E
 • c. A+B+D+E
 • d. A+C+D+E
12 ) (124 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Educaţia limitată la şcoală, specifică paradigmei educaţionale tradiţionale, implică:
    A. Învăţarea pentru sine (separată);
    B. Perioade fixe şi în cadrul şcolii;
    C. Învăţare în domenii variate;
    D. Învăţare în reţea.
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. A+D
 • d. B+C
 • e. B+D
13 ) (91 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   In literatura de specialitate, constiinta morala mai este denumita:
    A. norma morala
    B. principiu moral
    C. profil moral
    D. convingere morala
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
14 ) (119 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Educaţia centrată pe informaţie, specifică paradigmei educaţionale tradiţionale, implică:
    A. Centrarea procesului educaţional pe profesor;
    B. Realizarea unor programe educaţionale diferenţiate;
    C. Realizarea unor programe educaţionale standard;
    D. Situarea elevului în centrul procesului educaţional.
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. A+D
 • d. B+C
 • e. B+D
15 ) (67 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Educaţia formală are următoarele trăsături:
    A. este o educaţie intenţionată;
    B. este o educaţie organizată;
    C. este o educaţie sistematică;
    D. este o educaţie opţională;
    E. este o educaţie evaluată.
 • a. A+B+C+D
 • b. A+C+D+E
 • c. B+C+D+E
 • d. A+B+C+E
 • e. A+B+D+E

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: