Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: licenta 2012-2013 - Sem 2 - 2012-2013 (8277)
Test adaugat de :urucu iulia

1 ) (11 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Cititi cu atentie enuntul de mai jos si apreciati daca, din perspectiva celor studiate la
curs, acesta este reprezentativ pentru modelul modular al instruirii, în care caz raspundeti prin DA. În cazul în care apreciati ca enuntul nu este reprezentativ pentru acest model, raspundeti prin NU.
Enunt: Aceeasi cantitate de timp este alocata fiecarui cursant.
 • Adevarat Fals
2 ) (27 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Pentru care dintre metodele de instruire de mai jos (una singura) este caracteristica
tehnica dimensiunii optime a grupului?
 • a. Metoda demonstrarii
 • b. Metoda dialogului
 • c. Metoda discutiei dirijate
 • d. Metoda expunerii
 • e. Metoda problematizarii
3 ) (27 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Cititi cu atentie enuntul de mai jos si apreciati daca, din perspectiva celor studiate la
curs, acesta este adevarat (DA) sau este neadevarat (NU
Enunt: Claritatea instructiunilor unui test influenteaza în primul rând fidelitatea acestuia.
 • Adevarat Fals
4 ) (23 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Cititi cu atentie enuntul de mai jos si apreciati daca, din perspectiva celor studiate la
curs, acesta este adevarat (DA) sau este neadevarat (NU).
Enunt: Testele subictive sunt, de regula, caracterizate prin înalti coeficienti de fidelitate.
 • Adevarat Fals
5 ) (43 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Cititi cu atentie enuntul de mai jos si decideti daca, din perspectiva celor studiate la
curs, este adevarat sau fals.
Enunþ: Orice modificare substanþialã în planul predãrii sau învãþãrii are efecte în plan evaluativ ºi invers
 • Adevarat Fals
6 ) (9 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Cititi cu atentie enuntul de mai jos si apreciati daca, din perspectiva celor studiate la
curs, acesta este reprezentativ pentru modelul modular al instruirii, în care caz raspundeti prin DA. În cazul în care apreciati ca enuntul nu este reprezentativ pentru acest model, raspundeti prin NU.
Enunt: Se asteapta din partea cursantilor sa realizeze progrese de învatare în acelasi ritm.
 • Adevarat Fals
7 ) (50 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Citiţi cu atenţie enunţul şi decideţi pentru care dintre elementele instruirii( unul singur) este reprezentativ:
Presupune schimbãri semnificative ºi durabile la nivelul comportamentului individual, inclusiv la nivelul percepþiei, gândirii sau rãspunsurilor observabile la solicitãrile din mediu;
 • a. Evaluare
 • b. Instruire
 • c. Învatare
 • d. Predare
 • e. Proces de învatamânt
8 ) (45 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Cititi cu atentie enuntul de mai jos si decideti daca, din perspectiva celor studiate la
curs, este adevarat sau fals.
Enunt: Unul dintre avantajele asociate cu tehnica raspunsului scurt este acela al usurintei construirii elementelor de test.
 • Adevarat Fals
9 ) (5 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Cititi cu atentie setul de cuvinte cheie de mai jos si decideti pentru care dintre
conceptele fundamentale ale instruirii este caracteristic (încercuiti cifra corespunzatoare variantei alese)
Cuvinte cheie: sunt colectate, asamblate si interpretate informatii despre stare, functionarea si sau/ evolutia viitoare probabila a unui sistem (fie acesta elev sau student, cadru didactic, institutie sau sistem de învatamânt), activitate a carei specificitate este conferita de urmatoarele caracteristici
 • a. Evaluare
 • b. Instruire
 • c. Învatare
 • d. Predare
 • e. Proces de învatamânt
10 ) (28 - SINGLE SELECT) (e ai ales : )
   Care este prima etapa în pregatirea unei discutii dirijate ?
 • a. Analiza subiectului
 • b. Asamblarea planului discutiei
 • c. Definitivarea succesiunii tematice
 • d. Elaborarea introducerii
 • e. Stabilirea obiectivelor discutiei
11 ) (48 - SINGLE SELECT) (d ai ales : )
   Citiţi cu atenţie enunţul şi decideţi pentru care dintre elementele instruirii( unul singur) este reprezentativ:
.Este un proces social, realizat prin cooperarea unor “actori”, cu statute şi roluri definite explicit şi acceptate.
 • a. Evaluare
 • b. Instruire
 • c. Învatare
 • d. Predare
 • e. Proces de învatamânt
12 ) (37 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Cititi cu atentie enuntul de mai jos si apreciati daca, din perspectiva celor studiate la
curs, acesta este adevarat (DA) sau este neadevarat (NU).
Enunt: Unul dintre avantajele mentionate frecvent în legatura cu tehnica perechilor este acela al usurintei construirii elmentelor de test.
 • Adevarat Fals
13 ) (33 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Pentru care dintre tehnicile de testare de mai jos (una singura), este caracteristica urmatoarea
recomandare de ordin tehnic:
Lungimea alternativelor nu trebuie sa furnizeze indicatii privind raspunsul.
 • a. Tehnica alegerii duale
 • b. Tehnica alegerii multiple
 • c. Tehnica perechilor
 • d. Tehnica raspunsului deschis
 • e. Tehnica raspunsului scurt
14 ) (26 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Pentru care dintre metodele de instruire de mai jos (una singura) este caracteristica
tehnica facilitarii spatiale a comunicarii?
 • a. Metoda demonstrarii
 • b. Metoda dialogului
 • c. Metoda discutiei dirijate
 • d. Metoda expunerii
 • e. Metoda problematizarii
15 ) (39 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Cititi cu atentie enuntul de mai jos si apreciati daca, din perspectiva celor studiate la
curs, acesta este adevarat (DA) sau este neadevarat (NU).
Enunt: Tehnica alegerii multiple prezinta un înalt nivel de flexibilitate, putând aborda rezultate de învatare de diferite niveluri de complexitate.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: