Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: Licenta 2011 - Metode si tehnici de evaluare - Sem 2 - 2010-2011 (4903)
Test adaugat de :kek

1 ) (29 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Cea mai mare discriminare o oferă itemii:
 • a. Obiectivi
 • b. Semiobiectivi
 • c. Subiectivi
 • d. Cu răspuns de completa
 • e. Rezolvare de probleme
2 ) (9 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Evaluarea dinamică se desfăşoară:
 • a. la începutul unui program de instruire
 • b. pe parcursul programului de instruire
 • c. la sfârşitul unui program de instruire
 • d. la începutul semestrului
 • e. tot timpul
3 ) (58 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Itemii tip eseu liber evaluează:
 • a. gândirea reproductivă
 • b. capacitatea de a rezolva probleme
 • c. capacitatea de argumentare
 • d. capacitatea de utilizare a limbajului
 • e. gândirea critică
4 ) (24 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Răspunsul este gata elaborat în cazul itemilor:
 • a. Obiectivi
 • b. Semiobiectivi
 • c. Subiectivi
 • d. Cu răspuns de completare
 • e. Rezolvare de probleme
5 ) (17 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   „Cartea de vizită” a elevului este:
 • a. protofoliul
 • b. probele scrise
 • c. investigaţi
 • d. probele orale
 • e. a probele practice
6 ) (45 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Gradul de concordanţă între aprecierile făcute de evaluatori se numeşte:
 • a. validitate de conţinut
 • b. validitate de construct
 • c. validitate de criteriu de apreciere
 • d. obiectivitate
 • e. validitate de faţadă
7 ) (36 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Itemi cu alegere duală sunt :
 • a. Obiectivi
 • b. Semiobiectivi
 • c. Subiectivi
 • d. Cu răspuns de completare
 • e. Rezolvare de probleme
8 ) (55 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Eseul structurat face parte din categoria itemilor:
 • a. Obiectivi
 • b. Semiobiectivi
 • c. Subiectivi
 • d. rezolvare de probleme
 • e. tip pereche
9 ) (26 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Gradul de implicare al originalităţii subiectului este mare în cazul itemilor:
 • a. Obiectivi
 • b. Semiobiectivi
 • c. Rezolvare de probleme.
 • d. Cu răspuns de completare
 • e. Subiectivi
10 ) (69 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   În cadrul metodelor traditionale de evaluare, conditiile de examinare sunt aceleasi la :
 • a. portofoliul
 • b. probele scrise
 • c. investigatii
 • d. probele orale
 • e. probele practice
11 ) (39 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Atunci când performanţa subiectului este evaluată în raport cu performanţa grupului, vorbim de o:
 • a. evaluare criterială
 • b. evaluare normativă
 • c. evaluare de progres
 • d. evaluare internă
 • e. evalure externă
12 ) (1 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Părintele docimologiei este:
 • a. G. De Landsheere
 • b. Ed.Claparede
 • c. H. Pieron
 • d. P.Janet
 • e. H.Wallon
13 ) (4 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Atunci cînd evaluarea se concretizează în decizii de ameliorare spunem că are o funcţie:
 • a. Diagnostică
 • b. Constatativă
 • c. . Prognostică
 • d. De certificare
 • e. De autoreglare
14 ) (68 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   În metodele de evaluare traditionale, gradul de obiectivitate în apreciere este mai mare la:
 • a. portofoliul
 • b. probele scrise
 • c. investigatii
 • d. probele orale
 • e. probele practice
15 ) (27 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Capacitatea de rezolvare a problemelor noi este evaluată cu ajutorul itemilor:
 • a. Obiectivi
 • b. Semiobiectivi
 • c. Subiectivi
 • d. Cu răspuns de completare
 • e. de asociere

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: