Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: GRILA LICENTA DUPA MODIFICARI - Sem 2 - 2009-2010 (2132)
Test adaugat de :etaN

1 ) (65 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   În sens temporal, educaţia permanentă cuprinde:
    A. formarea profesională continuă;
    B. educaţia recurentă;
    C. educaţia extinsă;
    D. educaţia compensatorie;
    E. alfabetizarea;
    F. educaţia pentru timpul liber.
 • a. A+B+C+D+E
 • b. B+C+D+E+F
 • c. A+C+D+E+F
 • d. A+B+D+E+F
2 ) (89 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Definirea conceptului de continut general al educatiei trebuie sa vizeze:
    A. natura specifica
    B. valoarea pedagogica fundamentala
    C. contextual social
    D. obiectivul general urmarit
 • a. A+B+C
 • b. A+B+D
 • c. B+C+D
 • d. A+C+D
3 ) (37 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Itemii tip rezolvare de probleme sunt:
    a. Obiectivi
    b. Semiobiectivi
    c. Subiectivi
    d. Cu răspuns de completare
    e. de asociere
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
4 ) (18 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Studiul de caz face parte din categoria metodelor
    a. bazate pe acţiune reală
    b. interogative
    c. expozitive
    d. de simulare
    e. de comunicare bazate pe limbaj intern
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
5 ) (65 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Metodele care generează pasivism elevilor sunt metodele:
    a. conversative
   b. expozitive
    c. de stimulare a creativităţii
    d. de explorare a realităţii
    e. demonstrative
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
6 ) (97 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Principiile educatiei intelectuale sunt:
    A. asigurarea interdependentei dintre cunostinte si capacităţi
    B. valorificarea prioritara a resurselor cognitive ale gandirii
    C. valorificarea prioritara a trasaturilor pozitive ale personalitatii
    D. respectarea particularitatilor individuale si de varsta ale elevilor
 • a. A+B+C
 • b. A+B+D
 • c. B+C+D
 • d. A+C+D
7 ) (9 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Unul din factorii care condiţionează eficienţa predării este :
    a. creativitatea profesorului
    b. personalitatea profesorului
    c. stilul didactic al profesorului
    d. disciplina predată
    e. potenţialul elevilor
 • a. a+c
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
8 ) (121 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Principalele fenomene şi caracteristici asociate individualizării educaţiei sunt:
    A. Asigurarea de servicii individualizate;
    B. Accentuarea potenţialului uman şi individual;
    C. Descentralizarea la nivel comunitar;
    D. Satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor comunităţii.
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. A+D
 • d. B+C
 • e. B+D
9 ) (14 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Experimentul face parte din categoria metodelor
 • a. de comunicare
 • b. de acţiune directă
 • c. de explorare directă a realităţii
 • d. de simulare
 • e. de comunicare bazate pe limbaj intern
10 ) (54 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   În perspectiva tradiţională a educaţiei, toate activităţile de învăţare sunt legate de şcoală şi bazate pe:
    A. profesor
    B. programe standard
    C. localizare
    D. abordare disciplinară
    E. ritm comun de învăţare
 • a. A+B+C+D
 • b. B+C+D+E
 • c. A+B+D+E
 • d. A+C+D+E
11 ) (4 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Didactica postmodernă pune în centru preocupărilor ei:
    a. relaţia predare-învăţare
    b. evaluarea
    c. relaţia predare-învăţare-evaluare
    d. predarea
    e. învăţarea
 • a. a
 • b. b+d
 • c. c
 • d. a+b
 • e. e
12 ) (28 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Posibilitatea de ghicire a răspunsurilor este mare în cazul itemilor:
    a. Obiectivi
    b. Semiobiectivi
    c. Subiectivi
    d. Cu alegere duală
    e. Rezolvare de probleme
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
13 ) (6 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   În viziune tradiţională, predarea este:
    a. transmitere de cunoştinţe
    b. construirea semnificaţiilor cunoştinţelor
    c. dirijarea învăţării elevilor
    d. organizarea situaţiilor de învăţare
    e. organizarea contextelor de învăţare
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
14 ) (17 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Pedagogia se include în categoria ştiinţelor cu caracter:
    A. socio- uman;
    B. teoretico- explicativ;
    C. teoretico-formativ;
    D. practic- acţional;
    E. strategic- acţional.
 • a. A+B+D
 • b. A+C+D
 • c. A+B+E
15 ) (54 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Unul din factorii care condiţionează decisiv o strategie este:
    a.natura disciplinei
    b.stilul didactic
    c.competenţele ce urmează a fi formate
    d. timpul alocat
    e. mijloacele didactice
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: