Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: GRILA LICENTA DUPA MODIFICARI - Sem 2 - 2009-2010 (2132)
Test adaugat de :etaN

1 ) (2 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Ştiinţele educaţiei care formează domeniul teoretic fundamental sunt:
    A. pedagogia generală
    B. didactica
    C. pedagogia comparată
    D. pedagogia socială
    E. pedagogia prospectivă
    F. istoria pedagogiei
 • a. A+B+C+D+F
 • b. A+C+D+E+F
 • c. A+B+D+E+F
 • d. B+C+D+E+F
 • e. A+B+C+E+F
2 ) (62 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Didactica tradiţională, pune în centru preocupărilor ei:
    a. predarea
    b. învăţarea
    c. evaluarea
     d. predare şi învăţarea
     e. predare,învăţarea şi evaluarea
 • a. a
 • b. a+c
 • c. c
 • d. d
 • e. e
3 ) (138 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Educaţia iniţială cuprinde:
    A. Învăţământul preşcolar;
    B. Învăţământul general-obligatoriu;
    C. Profesional;
    D. Vocaţional.
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. A+D
 • d. B+C
 • e. B+D
4 ) (11 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Perspectiva sociocentrică asupra educaţiei consideră că educaţia trebuie să dezvolte la individ:
    A. cunoştinţele profesionale;
    B. calităţi generale;
    C. calităţi morale;
    D. calitati specifice;
    E. capacităţi de exercitare a unor roluri sociale.
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
 • e. E
5 ) (13 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Jocul de rol face parte din categoria metodelor
    a. de comunicare conversativă
    b. de acţiune
    c. de explorare a realităţii
    d. de comunicare expozitivă
    e. de simulare
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
6 ) (131 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Educaţia permanenta se desfasoara pe baza urmatoarelor principii definitorii:
    A. Educaţia nu se termină odată cu finalizarea studiilor;
    B. Educaţia include modalitatea formală şi informală;
    C. Valorificarea prioritara a trasaturilor de personalitate ale elevilor;
    D. Educaţia permanentă se opune caracterului elitist al educaţiei;
    E. Scopul final al educaţiei permanente este creşterea calităţii vieţii.
 • a. A+B+C+D
 • b. A+C+D+E
 • c. B+C+D+E
 • d. A+B+D+E
7 ) (8 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Evaluarea iniţială se desfăşoară:
   a. la începutul unui program de instruire
   b. pe parcursul programului
   c. la sfârşitul unui program de instruire
   d. la începutul semestrului
   e. tot timpul
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
8 ) (10 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Una din caracteristicile comunicării didactice o reprezintă faptul că :
    a. este o formă de comunicare specific umană
    b. utilizează atât limabjul verbal cât şi cel nonverbal
    c. este dependentă de context
    d. beneficiază de schema generală a comunicării
    e. este centrată pe dimensiunea cognitivă şi explicativă
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
9 ) (31 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Itemii care permit evaluarea exprimării scrise:
    a. Obiectivi
    b. Semiobiectivi
   c. Subiectivi
    d. Cu răspuns de completare
   e. Rezolvare de probleme
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
10 ) (4 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Ştiinţele educaţiei care formează domeniul interdisciplinar sunt:
    A. filosofia educaţiei
    B. sociologia educaţiei
    C. pedagogia culturii
    D. pedagogia vârstelor
    E. psiholgia pedagogică
    F. axiologia pedagogică
 • a. A+B+C+D+E
 • b. A+B+D+E+F
 • c. A+C+D+E+F
 • d. A+B+C+E+F
11 ) (54 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Unul din factorii care condiţionează decisiv o strategie este:
    a.natura disciplinei
    b.stilul didactic
    c.competenţele ce urmează a fi formate
    d. timpul alocat
    e. mijloacele didactice
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
12 ) (55 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Eseul structurat face parte din categoria itemilor :
   a. Obiectivi
   b. Semiobiectivi
   c. Subiectivi
    d. rezolvare de probleme
    e. tip pereche
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
13 ) (43 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Reformele educaţionale în ţările membre ale U.E. trebuie să urmărească realizarea:
    A. societăţii educaţionale
    B. economiei conduse de cunoaştere
    C. tehnologiei bazate pe informaţie
    D. culturii localizate
 • a. A+C+D
 • b. B+C+D
 • c. A+B+C
 • d. A+C+D
14 ) (59 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Unul din factorii care condiţionează decisiv o strategie este:
    a.natura disciplinei
    b.stilul didactic
    c.motivaţia elevilor
    d. timpul alocat
    e. mijloacele didactice
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
15 ) (6 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Una din funcţiile evaluării din perspectiva profesorului este:
   a. mijloc de stimulare a activităţii de învăţare
   b. influenţeză dezvoltarea psihică
   c. produce efecte global pozitive în plan formativ-educativ
    d. stimulează optimizarea practicii didactice
    e. sigură succesul şi previne eşecul
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: