Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: GRILA LICENTA DUPA MODIFICARI - Sem 2 - 2009-2010 (2132)
Test adaugat de :etaN

1 ) (1 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ştiinţele educaţiei care formează domeniul specializat sunt:
    A. pedagogia experimentală
    B. pedagogia vârstelor
    C. pedagogia specială
    D. pedagogia socială
    E. pedagogia prospectivă
    F. pedagogia aplicată
 • a. A+B+C+D+F
 • b. A+C+D+E+F
 • c. A+B+D+E+F
 • d. B+C+D+E+F
 • e. A+B+C+E+F
2 ) (125 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Educaţia localizată şi globalizată, specifică paradigmei triplizării educaţiei, implică:
    A. Existenţa unor multiple surse locale şi globale de cunoaştere;
    B. Învăţarea în reţea;
    C. Existenţa unor oportunităţi educaţionale nelimitate;
    D. Învăţare limitată la disciplinele şcolare.
 • a. A+B+C
 • b. A+B+D
 • c. B+C+D
 • d. A+C+D
3 ) (129 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Principiul educaţiei permanente are la bază proiectul social numit:
    A. Relatia educativă;
    B. Societatea educativă;
    C. Structura educativă;
    D. Personalitatea educativă;
    E. Eterogenitatea educativă.
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
4 ) (24 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Răspunsul este gata elaborat în cazul itemilor:
   a. Obiectivi
   b. Semiobiectivi
   c. Subiectivi
   d. Cu răspuns de completare
   e. Rezolvare de probleme
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
5 ) (64 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   În didactica tradiţională, rolul important îl deţine:
    a. elevul
    b. profesorul
    c. relaţia profesor- elev
     d. cunoştinţele transmise
   e. motivaţia elevului
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
6 ) (75 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Caracteristicile educaţiei informale sunt:
    A. caracterul spontan;
    B. caracterul atractiv;
    C. absenţa restricţiilor şi standardelor;
    D. caracterul sistematic;
    E. caracterul nesistematic.
 • a. A+B+C+D
 • b. A+C+D+E
 • c. B+C+D+E
 • d. A+B+C+E
 • e. A+B+D+E
7 ) (46 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Lungimea testului influenţează negativ:
   a. validitate de conţinut
   b. validitate de constrcut
    c. validitate de criteriu de apreciere
    d. Fidelitatea
   e. validitate de faţadă
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
8 ) (5 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Reprezentantul didacticii tradiţionale este:
    a. Johann Friedriech Herbart
    b. Jerome Bruner
    c. Jan Amos Comenius
    d. J.Piaget
    e. F.R. Skinner
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
9 ) (12 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Exerciţiul face parte din categoria metodelor :
    a. de comunicare orală
    b. de simulare
    c. de explorare a realităţii
    d. de comunicare scrisă
    e. de acţiune
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
10 ) (19 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Autorul teoriei genezei operaţiilor intelectuale este :
    a. J. Piaget
    b. J. Bruner
    c. I.P. Galperin
    d. F. B. Skinner
    e. B. Bloom
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
11 ) (36 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Funcţiile educaţiei din perspectiva holistică sunt:
    A. funcţiile socio-umane
    B. funcţiile tehnico economice
    C. funcţiile administrative
    D. funcţiile politice
    E. funcţiile culturale
    F. funcţiile educaţionale
 • a. A+B+C+D+F
 • b. A+C+D+E+F
 • c. A+B+D+E+F
12 ) (47 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Evaluarea care generează relaţii de cooperare profesor –elev este evaluarea:
    a. iniţială
    b. continuă
    c. sumativă
    d. internă
   e.externă
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
13 ) (53 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Unul din factorii care condiţionează decisiv o strategie este:
    a. natura disciplinei
    b.stilul didactic
    c.metodele utilizate
    d. timpul alocat
    e. mijloacele didactice
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
14 ) (70 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Proiectarea de tip curricular este centrată pe :
    a. Conţinuturi
    b. competenţe
    c. obiective operaţionle
    d. obiective cadru
    e. obiective de referinta
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
15 ) (7 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Didactica, ştiinţă pedagogică inclusă în domeniul teoretic fundamental, este o:
    A. Teorie a clasificării ştiinţelor despre educaţie
    B. Teorie a procesului de învăţământ
    C. Teorie a legităţilor proprii educaţiei
   D. Teorie asupra condiţiilor de învăţare
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: