Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: grila LICENTA -2011-iunie - Sem 2 - 2010-2011 (20877)
Test adaugat de :etaN

1 ) (261 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Itemii care permit evaluarea exprimarii scrise:
   a. Obiectivi
   b. Semiobiectivi
   c. Subiectivi
   d. Cu raspuns de completare
   e. Rezolvare de probleme
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
2 ) (123 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Principalele fenomene si caracteristici asociate globalizarii educatiei sunt:
   A. Cresterea retelei informatice globale;
   B. Cresterea interdependentei globale;
   C. Interculturalitatea;
   D. Dezvoltarea culturii traditionale.
 • a. A+B+C
 • b. A+B+D
 • c. B+C+D
 • d. A+C+D
3 ) (162 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Învatarea este :
   a) un proces informativ-formativ
   b) un proces informativ
   c) un proces formativ
   d) o activitate formativa
   e) o activitate complexa specific umana
 • a. a
 • b. b+c
 • c. d
 • d. e
 • e. c
4 ) (75 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Caracteristicile educatiei informale sunt:
   A. caracterul spontan;
   B. caracterul atractiv;
   C. absenta restrictiilor si standardelor;
   D. caracterul sistematic;
   E. caracterul nesistematic.
 • a. A+B+C+D
 • b. A+C+D+E
 • c. B+C+D+E
 • d. A+B+C+E
 • e. A+B+D+E
5 ) (250 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Capacitatea de cercetare si spiritul de observatie se dezvolta prin:
   a.investigatie
   b. autoevaluare
   c. portofoliul
   d. fisa de observare a comportmentului
   e.proiectul
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
6 ) (57 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Educatia permanenta este un principiu:
   A. filosofic;
   B. sistemic;
   C. institutional;
   D. organizatoric;
   E. structural.
 • a. A+B
 • b. B+C
 • c. A+D
 • d. A+C
7 ) (198 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Printre metodele de explorare directa a realitatii întâlnim :
   a. lucrari experimentale
   b. învatarea prin descoperire
   c. demonstratia
   d.conversatia
   e. prelegerea
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
8 ) (61 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Principiile definitorii ale educatiei permanente sunt:
   A. educatia nu se termina odata cu finalizarea studiilor;
   B. educatia permanenta inseamna exclusiv educatia adultilor;
   C. educatia permanenta include modalitatea formala si informala;
   D. educatia permanenta se opune caracterului elitist al educatiei;
   E. scopul final al educatiei permanente este cresterea calităƒtii vietii.
 • a. A+B+C+D
 • b. A+C+D+E
 • c. B+C+D+E
 • d. A+B+D+E
9 ) (78 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Functiile actuale ale educatiei institutionalizate sunt:
   A. formarea competentelor de baza si prin activitati educationale ulterioare;
   B. invatarea directionata;
   C. invatarea autodirectionata;
   D. inatarea prin experienta indirecta;
   E. invatarea prin intermediul practicii si al cercetarii.
 • a. A+B+C+D
 • b. A+C+D+E
 • c. B+C+D+E
 • d. A+B+C+E
10 ) (175 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Explicatia face parte din categoria metodelor
   a. de comunicare expozitiva
   b. de actiune
   c. de explorare a realitatii
   d. de simulare
   e. de comunicare bazate pe limbaj intern
 • a. a+c
 • b. b
 • c. c
 • d. d+e
 • e. a
11 ) (42 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Principalele misiuni care fundamenteaza politicile educationale ale statelor membre ale Uniunii Europene sunt:
   A. construirea unei Europe a cunoasterii
   B. dezvoltarea unui spatiu cultural european
   C. dezvoltarea invatarii globale
   D. sprijinirea mobilitatii educationale și profesionale
 • a. A+B+C
 • b. A+C+D
 • c. B+C+D
 • d. A+B+D
12 ) (21 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Relationarea dintre pedagogie si etica a condus spre constituirea
   unei discipline specializate, si anume a:
   A. didacticii;
   B. axiologiei didactice;
   C. deontologiei didactice
   D. pedagogiei creativitatii
   E. moralei didactice
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
13 ) (202 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   In comunicarea didactica repertoriul profesorului si repertoriul elevului trebuie sa fie :
   a. repertoriul elevului egal cu repertoriul profesorului
   b. repertoriul elevului mai mare decat al profesorului
   c. repertoriul profesorului mai mare decat al elevului
   d. repertoriul elevului distinct de cel al profesorului
   e. repertoriul profesorului mai mic decat cel al elevului
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
14 ) (14 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Statutul stiintific al pedagogiei este conferit de faptul ca ea:
   A. dispune de un obiect propriu de studiu;
   B. dispune de metode specifice de investigare;
   C. dispune de sarcini precise;
   D. dispune de un sistem conceptual specific;
   E. are o finalitate precisa.
 • a. A+B+C+D
 • b. A+C+D+E
 • c. B+C+D+E
 • d. A+B+D+E
15 ) (46 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Conform paradigmei triplizarii in educatie, prin individualizarea educatiei se urmareste:
   A. stimularea motivatiei si creativitatii elevilor
   B. predarea si invatarea prin intermediul programelor educationale individualizate
   C. colaborarea dintre scoala si familie
   D. incurajarea elevilor pentru auto-invatare
 • a. A+B+D
 • b. B+C+D
 • c. A+C+D
 • d. A+B+C

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: