Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: fundamente + tmi + te - Sem 2 - 2012-2013 (11331)
Test adaugat de :urucu iulia

1 ) (39 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Cititi cu atentie enuntul de mai jos si apreciati daca, din perspectiva celor studiate la
curs, acesta este adevarat (DA) sau este neadevarat (NU).
Enunt: Tehnica alegerii multiple prezinta un înalt nivel de flexibilitate, putând aborda rezultate de învatare de diferite niveluri de complexitate.
 • Adevarat Fals
2 ) (42 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Cititi cu atentie enuntul de mai jos si decideti daca, din perspectiva celor studiate la
curs, este adevarat sau fals.
Enunþ: Profesorul care se foloseºte de posibilitãþile participative ale elevilor în procesulde învãþare, de iniþiativele ºi expectanþele elevilor pe care le valorificã în proiectarea ºiderularea activitãþilor educaþionale este caracterizat ca având un stil de predare democratic
 • Adevarat Fals
3 ) (19 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Psihologia pedagogica, ca disciplina de granita, mai este numita:
 • A. psihologia varstelor;
 • B. psihologia educatiei;
 • C. psihologia diferentiala;
 • D. psihologia experimentala;
 • E. psihologia invatarii
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
4 ) (42 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Pentru care dintre tehnicile de testare de mai jos (una singura), este caracteristica urmatoarea
recomandare de ordin tehnic:
Vor fi evitate enunturile irelevante din punct de vedere educational.
 • a. Tehnica alegerii duale
 • b. Tehnica alegerii multiple
 • c. Tehnica perechilor
 • d. Tehnica raspunsului deschis
 • e. Tehnica raspunsului scurt
5 ) (159 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Caracteristica de a fi o educatie sistematica apartine:
 • A. Educatiei formale
 • B. Educatiei nonformale
 • C. Educatiei informale
 • D. Educatiei globale
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
6 ) (28 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Perspectivele abordarii educatiei vizeaza:
 • A. subiectul educatiei
 • B. idealul educational
 • C. situatiile educationale
 • D. fenomenele educationale
 • E. procesul educational
 • a. A+B+C+E
 • b. A+B+C+D
 • c. A+C+D+E
7 ) (57 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Carui tip de demers evaluativ (unul singur) apartine cel specificat mai jos:
Chestionarul de opinie
 • a. Judecata experta
 • b. apreciere
 • c. masurare
8 ) (114 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Educatia se realizeaza din perspectiva unui:
 • A. Scop;
 • B. Ideal;
 • C. Obiectiv:
 • D. Mijloc.
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
9 ) (38 - SINGLE SELECT) (e ai ales : )
   Pentru care dintre tehnicile de testare de mai jos (una singura), este caracteristica urmatoarea
recomandare de ordin tehnic:
Spatiile pentru raspunsuri vor avea lungimi egale si vor fi amplasate în dreapta întrebarilor sau formularilor
incomplete.
 • a. Tehnica alegerii duale
 • b. Tehnica alegerii multiple
 • c. Tehnica perechilor
 • d. Tehnica raspunsului deschis
 • e. Tehnica raspunsului scurt
10 ) (23 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Constiinta morala reprezinta o anumita modalitate de raportare a personalitatii umane la:
 • A. Realitatea sociala
 • B. Realitatea naturala
 • C. Sine
 • D. Grupul social
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. A+D
 • d. B+C
 • e. B+D
11 ) (59 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Paradigma educatiei permanente are la baza proiectul social numit:
 • A. institutia educativa;
 • B. societatea educativa;
 • C. comunitatea educativa;
 • D. personalitatea educativa;
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
12 ) (95 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Formarea constiintei morale deriva din interactiunea componentelor sale , si anume:
 • A. componenta cognitiva
 • B. componenta afectiva
 • C. componenta volitiva
 • D. componenta caracteriala
 • a. A+B+C
 • b. A+B+D
 • c. B+C+D
 • d. A+C+D
13 ) (53 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Cititi cu atentie enuntul de mai jos si decideti pentru care dintre tipurile de demers evaluativ (unul singur) este reprezentativ
Enunt: “(...) realizarea unei corespondenţe între elementele a două mulţimi, dintre care una este o mulţime de numere, iar cea de a doua o mulţime de indivizi, atribute, abilităţi, atitudini sau alte tipuri de caracteristici sau calităţi."
 • a. Apreciere
 • b. Judecata experta
 • c. Masurare
14 ) (52 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Citiţi cu atenţie enunţul şi decideţi pentru care dintre elementele instruirii( unul singur) este reprezentativ:
Modificarile obtinute sunt independente de ereditate sau de maturare.
 • a. Evaluare
 • b. Instruire
 • c. Învatare
 • d. Predare
 • e. Proces de învatamânt
15 ) (142 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Pedagogia, ca stiinta, a aparut si a evoluat datorita:
 • A. Evolutiei stiintelor despre om si societate;
 • B. Necesitatii orientarii scolare a tinerilor;
 • C. Fundamentarii stiintifice a procesului de formare a personalitatii tinerilor;
 • D. Perfectionarii metodelor de realizare a educatiei.
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: