Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: fundamente + tmi + te - Sem 2 - 2012-2013 (11331)
Test adaugat de :urucu iulia

1 ) (59 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Carui tip de demers evaluativ (unul singur) apartine cel specificat mai jos:
Tehnica Remiss
 • a. Judecata experta
 • b. apreciere
 • c. masurare
2 ) (121 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Principalele fenomene si caracteristici asociate individualizarii educatiei sunt:
 • A. Asigurarea de servicii individualizate;
 • B. Accentuarea potentialului uman si individual;
 • C. Descentralizarea la nivel comunitar;
 • D. Satisfacerea nevoilor si asteptarilor comunitatii.
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. A+D
 • d. B+C
 • e. B+D
3 ) (13 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Cititi cu atentie enuntul de mai jos si apreciati daca, din perspectiva celor studiate la
curs, acesta este reprezentativ pentru modelul modular al instruirii, în care caz raspundeti prin DA. În cazul în care apreciati ca enuntul nu este reprezentativ pentru acest model, raspundeti prin NU.
Enunt: Programele de studiu sunt structurate pe trimestre, semestre, ani de studiu.
 • Adevarat Fals
4 ) (104 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Din punct de vedere al formelor de realizare, educatia artistica se desfasoara , preponderent , sub forma:
 • A. activitatilor de cultura
 • B. activitatilor teoretico-informative
 • C. activitatilor practic-aplicative
 • D. activitatilor recreative
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
5 ) (33 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Cititi cu atentie enuntul de mai jos si apreciati daca, din perspectiva celor studiate la
curs, acesta este adevarat (DA) sau este neadevarat (NU).
Enunt: Unul dintre avantajele utilizarii tehnicii raspunsului scurt este acela ca raspunsul poate fi solicitat prin intermediul uni formulari incomplete.
 • Adevarat Fals
6 ) (138 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Educatia initiala cuprinde:
 • A. Învatamantul prescolar;
 • B. Învatamantul general-obligatoriu;
 • C. Profesional;
 • D. Vocational.
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. A+D
 • d. B+C
 • e. B+D
7 ) (94 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Dezbaterea morala, ca modalitate specifica a educatiei morale, se utilizeaza , cu precadere, in:
 • A. invatamantul primar
 • B. invatamantul secundar inferior
 • C. invatamantul secundar superior
 • D. invatamantul prescolar
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
8 ) (108 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  
Educatia pentru participare si democratie vizeaza:
 • A. dezvoltarea capacitatii de participare la controlul societatii
 • B. formarea capacitatii de exprimare a punctului de vedere
 • C. promovarea initiativelor personale
 • D. colaborarea in cadrul comunitatii
 • a. A+B+C
 • b. A+C+D
 • c. B+C+D
 • d. A+B+D
9 ) (3 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Ca stiinta a educatiei, pedagogia trebuie sa descopere:
 • A. Esenta fenomenului educational
 • B. Cauzele si legitatile interne ale fenomenului educational
 • C. Procedeele empirice de analiza a fenomenului educational
 • D. Legaturile de interdependenta cu alte fenomene sociale
 • a. A+B+C
 • b. A+C+D
 • c. B+C+D
 • d. A+B+D
10 ) (117 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Functiile politice ale educatiei surprinse la nivel individual sunt:
 • A. Dezvoltarea atitudinilor si aptitudinilor civice pozitive;
 • B. Pregatirea pentru exercitarea drepturilor si responsabilitatilor cetatenesti;
 • C. Dezvoltarea laturii creative a elevilor;
 • D. Contactul cu valorile culturale specifice societatii.
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. A+D
 • d. B+C
11 ) (28 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Cititi cu atentie enuntul de mai jos si apreciati daca, din perspectiva celor studiate la
curs, acesta este adevarat (DA) sau este neadevarat (NU
Enunt: Un test de cunostinte este caracterizat de validiatate predictiva în cazul în care rezultatele obtinute la test coreleaza cu performantele obtinute în învatare sau în viitoarea profesiune.
 • Adevarat Fals
12 ) (111 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Educatia permanenta integrata vizeaza:
 • A. Integrarea tuturor instantelor educationale;
 • B. Integrarea tuturor formelor de educatie la diferite niveluri;
 • C. Integrarea tuturor idealurilor educationale;
 • D. Integrarea tuturor formelor sociale de educatie.
 • a. A+B+C
 • b. A+C+D
 • c. B+C+D
 • d. A+B+D
13 ) (28 - SINGLE SELECT) (e ai ales : )
   Care este prima etapa în pregatirea unei discutii dirijate ?
 • a. Analiza subiectului
 • b. Asamblarea planului discutiei
 • c. Definitivarea succesiunii tematice
 • d. Elaborarea introducerii
 • e. Stabilirea obiectivelor discutiei
14 ) (52 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Citiţi cu atenţie enunţul şi decideţi pentru care dintre elementele instruirii( unul singur) este reprezentativ:
Modificarile obtinute sunt independente de ereditate sau de maturare.
 • a. Evaluare
 • b. Instruire
 • c. Învatare
 • d. Predare
 • e. Proces de învatamânt
15 ) (33 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Perspectiva holistica asupra educatiei analizeaza calitatea acesteia din perspectiva urmatoarelor dimensiuni specifice:
 • A. domeniul vizat
 • B. suportul material
 • C. nivelul de cunoastere
 • D. nivelul de impact
 • E. oportunitatile de acces
 • a. A+B
 • b. B+C
 • c. A+C
 • d. A+D

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: