Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: Consilierea psihopedagogica - Sem 1 - 2010-2011 (20599)
Test adaugat de :etaN

1 ) (141 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Printre cauzele abuzului se numara si:
    1. probleme financiare,
    2. ocupationale,
    3. dificultãti de comunicare,
    4. izolare socialã,
    5. neacceptarea violentei domestice si a pedepselor corporale.
 • a. 1+2+3+4+5
 • b. 2+3+4+5
 • c. 1+2+3+4
 • d. 3+4+5
2 ) (76 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Medierea:
    1. urmãreste dezvoltarea capacitãtii de planificare a carierei.
    2. desemneazã ansamblul activitãtilor de corelare a cererii si ofertei de fortã de muncã de pe piatã, în scopul angajãrii unei persoane pe un loc de muncã nou creat sau liber.
    3. urmãreste (re)ancorarea individului, întelegerea evenimentelor sociale, culturale si cele care se petrec în jurul sãu, asumarea responsabilitãtii, cresterea încrederii în sine etc.; toate acestea pot fi “învãtate” si dezvoltate în actiuni favorabile individului care trãieste într-o lume concretã, pe care trebuie sã o accepte sub aspectele ei rationale, sã o schimbe acolo unde este nedreaptã sau sã se adapteze la exigentele acesteia.
 • a. 1
 • b. 2
 • c. 3
3 ) (31 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Un binecunoscut model teoretic care explicã relatia autocunoastere – intercunoastere este cel numit:
    1. “fereastra lui Piaget”
    2. ”fereastra lui Freud”
    3. “fereastra lui Johari”
 • a. 1
 • b. 2
 • c. 3
4 ) (85 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Procesul consilierii în grup si buna ,,functionare” a acestuia presupune parcurgerea de cãtre consilier si beneficiari a mai multor “pasi”, printre care:
    1. identificarea problemelor comune ale grupului;
    2. ignorarea problemelor particulare ale membrilor grupului;
    3. asigurarea unei comunicãri efective între membrii grupului si ale grupului cuexteriorul;
    4. conducerea internã a grupului (proceduri, structuri), stabilirea modului de alegerea liderilor, coordonatorilor de sub-proiecte;
 • a. 1+2+3+4
 • b. 2+3+4
 • c. 2+4
 • d. 1+3+4
5 ) (35 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   In fereastra lui Johari, aria necunoscuta presupune urmatoarele:
    1. însusiri evidente atât pentru subiect cât si pentru ceilalti;
    2. însusiri de care nu suntem constienti, dar care sunt evidente pentru ceilalti.
    3. aspecte ale personalitãtii pe care omul nu le dezvãluie cu usurintã pentru cã le considerã ca tinând de intimitatea sa.
    4. însusiri pe care nu ni le cunoastem si pe care nici ceilalti nu le vãd, dar care pot "iesi la suprafatã" în situatii limitã.
 • a. 1
 • b. 2
 • c. 3
 • d. 4
6 ) (157 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   O clasificare des citatã a functiilor orientãrii si consilierii profesionale este cea elaboratã de Salade si Drãgan, care disting patru functii:
    1. Functia exploratorie, functia psihosocialã, functia preventiva, functia diagnostica.
    2. Functia socialã, functia moralã, functia economicã, functia evaluativã.
    3. Functia investigativã, functia informativã, functia formativã/ educativã, functia de integrare socio- profesionalã
 • a. 1
 • b. 2
 • c. 3
7 ) (170 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In etapa Explorarea si evaluarea alternativelor existente se colecteazã informatii despre alternativele existente în luarea unei anumite decizii de carierã. Pe baza unor criterii prestabilite, sunt evaluate alternativele, pentru a se identifica varianta optimã. Dintre criteriile cele mai importante amintim:
    1. suprapunerea peste caracteristicile sociale (valori morale etc.);
    2. concordanta cu asteptãrile persoanei (stilul de viatã dorit, mediul de activitate asteptat, nivelul eductional implicat etc);
    3. costurile si beneficiile implicate de alegerea variantei respective.
 • a. 1+2
 • b. 2+3
 • c. 1+3
8 ) (120 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Printre avantajele studiului de caz intalnim:
    1. dezvoltã abilitãtile de comunicare
    2. stimularea confruntãrii cu probleme autentice, care provoacã utilizarea abilitãtilor similare celor folosite în viata realã;
    3. cercetãrile au demonstrat cã metoda conduce la finalizarea în termen a sarcinilor.
    4. dupã utilizarea metodei pentru rezolvarea mai multor cazuri, se poate constata cã acest demers este un mod interesant si recompensator de învãtare.
 • a. 1+2+3+4
 • b. 2+3+4
 • c. 3+4
9 ) (72 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Consilierea maritalã:
    1. este o formã de consiliere psihologicã în care problemele psihice nu sunt vãzute în termeni de tulburare si deficientã, ci în parametrii nevoii de autocunoastere, de întãrire a eu-lui, de dezvoltare personalã si de adaptare; formeazã abilitãti si atitudini care permit o functionare personalã flexibilã si eficientã.
    2. este un tip de consiliere religioasã, un proces de asistare psihologicã realizat de cãtre preot în comunitatea sa religioasã,
    3. este o formã de asistentã psihologicã acordatã familiei, care, spre deosebire de terapia maritalã, poate fi consideratã mai limitatã ca scop, deoarece pune în discutie numai un conflict particular, legat de problemele imediate ale familiei; aceasta poate fi orientatã cãtre o sarcinã specificã, de exemplu, cresterea unui copil. Multi autori considerã dihotomia terapie - consiliere maritalã ca fiind artificialã, deoarece sunt mai multe asemãnãri decât deosebiri, ambele forme punând accent pe ajutorarea partenerilor în a face fatã mai eficient problemelor de cuplu
 • a. 1
 • b. 2
 • c. 3
10 ) (50 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Dezvoltarea unei stime de sine ridicate este favorizatã de crearea unor situatii în care copilul si adolescentul sã aibã oportunitatea de a oferi ajutor altor persoane - activitãti de voluntariat, centre pentru copii cu nevoi speciale, cãmine de bãtrâni.
    1. fals
    2. adevarat
 • a. 1
 • b. 2
11 ) (175 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Stilul spontan:
    1. Utilizeazã o abordare logicã si organizatã în luarea de decizii; elaboreazã planuri minutioase pentru punerea în practicã a deciziei luate.
    2. Se bazeazã preponderant pe sfaturile, sprijinul si îndrumarea din partea altora în luarea de decizii; considerã cã ajutorul celor apropiati (prieteni, pãrinti etc.) este indispensabil atunci când cântãresc si aleg alternative.
    3. Iau decizii sub impulsul momentului rapid si fãrã prea multe deliberãri.
    4. Se centreazã pe intuitii si impresii în luarea unei decizii; nu cautã dovezi pentru argumentarea unei decizii.
 • a. 1
 • b. 2
 • c. 3
 • d. 4
12 ) (57 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Printre caracteristicile personale ale consilierului eficient, descrise în literatura de specialitate, mai semnificative sunt considerate urmãtoarele:
    1.calmul si rãbdarea,
    2. capacitatea de a asculta,
    3. viziunea negativa asupra oamenilor,
    4. deschiderea în relatiile cu semenii.
 • a. 1+2+3+4
 • b. 1+2+3
 • c. 1+2+4
 • d. 2+3+4
13 ) (111 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Autocaracterizarea desemneazã:
    1. o modalitate de autoinvestigatie transversalã în structura psihologicã a individului. Ea se înscrie în categoria metodelor care “favorizeazã conturarea unui portret cât mai aproape de realitate, din perspectiva clientului, util în managementul procesului de consiliere si care reprezintã viziunea personalã sau propria imagine a subiectului despre sine”.
    2. relatãrile subiectilor despre ei însisi, relatãri ce sunt apoi analizate, interpretate, explorate dintr-o anumitã posturã teoretico-metodologicã. Practic, este o “investigatie retrospectiv-longitudinalã prin intermediul cãreia individul este încurajat sã-si exploreze experientele personale”.
 • a. 1
 • b. 2
14 ) (123 - SINGLE SELECT) (E ai ales : )
   Abuzul poate fi de mai multe tipuri:
    1. abuzul fizic
    2. abuzul emotional
    3. neglijarea
    4. abuzul sexual
 • a. 1
 • b. 2
 • c. 3
 • d. 4
 • e. toate
15 ) (98 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Întotdeauna, în deschiderea sedintei de consiliere, consilierul trebuie sã fie:
    1. cu 20 minute mai devreme
    2. cu 5 minute mai tarziu
    3. punctual
 • a. 1
 • b. 2
 • c. 3

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: