Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: anomie si devianta - Sem 1 - 2010-2011 (16167)
Test adaugat de :etaN

1 ) (10 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   Când conduita unui elev împiedica pe ceilalti colegi sa participe la procesul de învatare spunem ca avem de-a face cu:
 • 1. un act de indisciplina
 • 2. devianta scolara
 • 3. cu inadaptare scolara
2 ) (61 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
   Absenteismul debuteaza cu:
 • 1. esec scolar
 • 2. episoade de fuga de la scoala
 • 3. conflicte cu profesorii
3 ) (119 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Strategiile de preventie a deviantei scolare specifice profesorilor sunt:
 • a. creea unui anumit etos al scolii bazat pe cooperare, comunicare democratica
 • b. procuparea constanta de a consolida motivatia elevilor
 • c. înfiintarea unor posturi de asistenti sociali
4 ) (42 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Adeptul teoriei constitutionale a comportamentului deviant este:
 • a. S. Freud
 • b. W. Sheldon
 • c. C. Lombroso
5 ) (34 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Familia contribuie la:
 • a. socializarea secundara
 • b. socializarea primara
 • c. socializarea primara si secundara
6 ) (138 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Una din functiile sociale a deviantei este:
 • a. producerea unor schimbari necesare în cadrul sistemului social
 • b. cresterea conflictelor în cadrul grupului
 • c. imunizarea fata de comportamentul deviant
7 ) (108 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Printre strategiile de preventie care pot fi initiate de catre unitatile scolare se enumera:
 • a. micsorarea normei didactice
 • b. conceperea unor orare mai flexibile
 • c. micsorarea efectivelor claselor
8 ) (48 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   În spatele unui comportament indisciplinat se poate ascunde:
 • 1. dorinta de a comunica ceva
 • 2. dorinta de a supara profesorul
 • 3. dorinta de autodefinire
9 ) (125 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Motivatia vandalismului o poate constitui:
 • a. orarele rigide
 • b. deficiente în organizarea activitatilor educative
 • c. un etos al scolii bazat pe cooperare
10 ) (5 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
   Când o persoana este etichetata ca devianta, ca urmare a stabilizarii comportamentului deviant spunem ca avem de a face cu:
 • 1. devianta pozitiva
 • 2. devianta primara
 • 3. devianta secundara
11 ) (94 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Masurile de diminuare a deviantei scolare sociopsihologice si psihopedagogice urmaresc:
 • a. depistarea si remedierea precoce a conditiilor nefavorabile de microclimat familial si social
 • b. depistarea si remedierea precoce a comportamentelor deviante
 • c. depistarea si remedierea precoce a tuturor factorilor ce stau la baza aparitiei comportamentului deviant
12 ) (140 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Una din disfunctiile deviantei.
 • a. imunizarea fata de comportamentul deviant
 • b. producerea unor schimbari necesare în cadrul sistemului social
 • c. subminarea încrederii necesare pentru conservarea ordinii sociale
13 ) (102 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Printre starategiile de preventie a deviantei scolare care pot fi initiate de MEC:
 • a. prevederea unor game variate de burse
 • b. prevederea obligativitatii refacerii întregii programe în situatie de esec
 • c. personalizarea procesului de învatamânt
14 ) (2 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   Care este definitia psihologica a deviantei:
 • 1. reactie normala a oamenilor normali, plasati in conditii anormale
 • 2. incalcarea normelor scrise si nescrise ale societatii
 • 3. ansamblul comportamentelor indreptate asupra normelor de conduita sau a ordinii institutionale
15 ) (63 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Semnele prevestitoare ale absenteismului pot fi:
 • a. tendinta spre izolare
 • b. conflicte cu profesorii
 • c. lectii neatractive

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: