Pedagogie Brasov an II


Test Autoevaluare: Teoria instruirii - Sem 1 - 2010-2011 (2740)
Test adaugat de :kek

1 ) (107 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Stilul didactic odată cu dobândirea experienţei didactice :
 • a. evolueza
 • b. se stabilizeaza
 • c. e schimba tot mai mult
 • d. se perfectioneaza
 • e. se nuanteaza
2 ) (52 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Printre metodele conversative se numără :
 • a. explicatia
 • b. demonstratia
 • c. problematizarea
3 ) (6 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   În viziunea tradiţională, predarea este:
 • a. transmitere de cunostinte
 • b. construirea semnificatiilor cunostintelor
 • c. dirijarea învătării elevilor
4 ) (23 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Stilul didactic care asigură cea mai mare liberate elevilor, este stilul:
 • a. democratic
 • b. permisiv
 • c. autoritar
5 ) (34 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Modelul instruirii care acordă importanţă interacţiunilor sociale în învăţare este:
 • a. modelul instruirii programate
 • b. modelul temporal al învătării
 • c. modelul constructivist al învătării
6 ) (56 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Printre metodele de explorare directă a realităţii întâlnim :
 • a. observatia organizata,lucrari experimentale,studiul de caz,cercetarea documentelor si a vestigiilor istorice,efectuarea de anchete de teren,elaborarea de monografii etc
 • b. demonstratia cu ajutorul obiectelor reale,demonstrarea cu ajutorul imaginilor,demonstratia grafica, modelarea
7 ) (1 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Didactica este:
 • a. Teoria generală a procesului de învătământ
 • b. Practica procesului de învătământ
 • c. Metodica predării învătării
8 ) (114 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Proiectarea tradiţională este centrată pe :
 • a. continuturi
 • b. competente
 • c. obiective operationle
 • d. obiective cognitive
 • e. deprinderi
9 ) (120 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Unitatea de învăţare este :
 • a. un capitol
 • b. doua trei lectii care au concepte comune
 • c. un ansamblu de lectii
 • d. un ansamblu de concepte
 • e. un ansamblu de continuturi ce vizeaza o competenta
10 ) (85 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Predarea pe grupuri formează:
 • a. capacitatile de exprimare îngrup
 • b. capacitati de relationare în grup
 • c. capacitati de argumentre în grup
 • d. capacitati de autocunoastere
 • e. capacitati de exprimare
11 ) (60 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Proiectarea globală priveşte realizarea :
 • a. planurilor de învatamânt
 • b. proiectului didactic pe ansamblu
 • c. legii învatamântului
 • d. proiectarea anuala
 • e. proiectarea semestriala
12 ) (88 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
   O strategie didactică indicată pentru studiul matematicii este cea:
 • a. inductiva
 • b. deductiva
 • c. analogica
 • d. euristica
 • e. algoritmica
13 ) (12 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Una din caracteristicile comunicării didactice o reprezintă faptul că :
 • a. tine de particularitătile personalitătii profesorului
 • b. utilizează atât limbajul verbal cât si cel nonverbal
 • c. este dependentă de context
14 ) (92 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Unul din factorii care condiţionează decisiv o strategie este:
 • a. Vârsta elevilor
 • b. metodele utilizate
 • c. tehnologiile utilizate
 • d. motivatia elevilor
 • e. natura disciplinei
15 ) (33 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Modelul instruirii care accentuaeză rolul contextelor în învăţare este:
 • a. modelul instruirii programate
 • b. modelul temporal al învătării
 • c. modelul constructivist al învătării

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: