Pedagogie Brasov an II


Test Autoevaluare: Teoria instruirii - Sem 1 - 2010-2011 (5082)
Test adaugat de :kek

1 ) (52 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Printre metodele conversative se numără :
 • a. explicatia
 • b. demonstratia
 • c. problematizarea
2 ) (13 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Printre metodele conversative se numără:
 • a. explicatia
 • b. demonstratia
 • c. problematizarea
3 ) (37 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   A doua etapă a proiectării didactice, conform algoritmului propus de I.Jinga şi I.
Negreţ o reprezintă:
 • a. precizarea obiectivelor
 • b. stabilirea resurselor educationale
 • c. stabilirea strategiei educationale
4 ) (22 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Raţionamentul ipotetico-deductiv , conform teoriei lui Piaget, apare în stadiul :
 • a. preoperational
 • b. opertiilor concrete
 • c. operatiilor formale
5 ) (53 - MULTI SELECT) (bf ai ales : )
   Printre metodele conversative se enumeră :
 • a. exercitiul
 • b. problematizarea
 • c. jocul de rol
 • d. demonstratia
 • e. prelegerea
 • f. conversatia
6 ) (20 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Studiul de caz face parte din categoria metodelor
 • a. bazate pe actiune reală
 • b. interogative
 • c. expositive
7 ) (86 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Strategia didactică este:
 • a. modul de combinare a metodelor,
 • b. modul de combinare a metodelor si mijloacelor didactice
 • c. modul de abordare al educatiei
 • d. modul de concepere a instruirii
 • e. modul de predare si evluare al profeosrului
8 ) (21 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Autorul teoriei genezei operaţiilor intelectuale este :
 • a. J. Piaget
 • b. J. Bruner
 • c. I.P. Galperin
9 ) (48 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
   Una din limitele instruirii programate este:
 • a. neglijeaza dimensiunea afectiva a invatarii
 • b. nu lasa loc dezvoltarii si manifestarii creativitatii
 • c. prin fragmentarea materiei se pierde viziunea de ansamblu
10 ) (84 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Predarea pe echipe/ grupuri este specifică didacticii:
 • a. traditionale
 • b. moderne
 • c. postmoderne
 • d. constructiviste
 • e. actuale
11 ) (8 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Instruirea este:
 • a. activitatea specifică realizată în cadrul procesului de învătământ
 • b. formarea –dezvoltarea permanentă a personalitătii
 • c. proces de dobândire a cunostintelor în diverse contexte didactice si extradidactice
12 ) (100 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Stilul permisiv formează:
 • a. spiritul de disciplina al elevilor
 • b. responsbilitatea elevilor
 • c. creativitatea elevilor
 • d. spiritul de echipa
 • e. spiritual de competitie
13 ) (114 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Proiectarea tradiţională este centrată pe :
 • a. continuturi
 • b. competente
 • c. obiective operationle
 • d. obiective cognitive
 • e. deprinderi
14 ) (69 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
   Metodele care generează pasivism elevilor sunt metodele:
 • a. conversative
 • b. de actiune
 • c. de stimulre a creativitatii
 • d. bazate pe comunicarea scrisa
 • e. expozitive
15 ) (105 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
   La clasele mici este indicat stilul:
 • a. centrat pe performante
 • b. democrat
 • c. liber
 • d. centrat pe relatii
 • e. autoritar

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: