Pedagogie Brasov an II


Test Autoevaluare: Teoria instruirii - Sem 1 - 2010-2011 (5085)
Test adaugat de :kek

1 ) (38 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   A treia etapă a proiectării didactice, conform algoritmului propus de I.Jinga şi I.
Negreţ o reprezintă:
 • a. precizarea obiectivelor
 • b. stabilirea resurselor
 • c. stabilirea strategiei educationale
2 ) (8 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Instruirea este:
 • a. activitatea specifică realizată în cadrul procesului de învătământ
 • b. formarea –dezvoltarea permanentă a personalitătii
 • c. proces de dobândire a cunostintelor în diverse contexte didactice si extradidactice
3 ) (1 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Didactica este:
 • a. Teoria generală a procesului de învătământ
 • b. Practica procesului de învătământ
 • c. Metodica predării învătării
4 ) (72 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Amplificarea caracterului formativ al metodelor se referă la:
 • a. deschiderea metodelor spre dimensiunea practica a învatarii
 • b. utilizarea frecventa a metodelor ce presupun interactiune sociala
 • c. combinarea tipurilor de metode pentru a le creste eficienta ?
 • d. deschiderea metodelor spre noile tehnologii
 • e. utilizarea frecventa a metodelor de actiune
5 ) (96 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Stilul didactic autoritar se caracterizează prin:
 • a. controlul activitatii de catre profesor, mentionand elevii in postura de executanti
6 ) (55 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Printre metodele de actiune simulate intalnim:
 • a. jocul didactic,jocul de simulare,invatarea pe simulatoare,instruire asistata
 • b. exercitii practice,lucrari practice,aplicatii tehnice,elaborarea de proiecte,activitati de creatie
7 ) (19 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Prelegerea face parte din categoria metodelor
 • a. bazate pe actiune reală
 • b. interogative
 • c. expozitive
8 ) (115 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Proiectarea de tip curricular este centrată pe :
 • a. continuturi
 • b. competente
 • c. obiective operationle
 • d. obiective cognitive
 • e. deprinderi
9 ) (3 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Didactica modernă pune în centrul preocupărilor ei :
 • a. predarea
 • b. relatia predare-învătare
 • c. relatia predare-învătare-evaluare
10 ) (92 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Unul din factorii care condiţionează decisiv o strategie este:
 • a. Vârsta elevilor
 • b. metodele utilizate
 • c. tehnologiile utilizate
 • d. motivatia elevilor
 • e. natura disciplinei
11 ) (43 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Teoria instruirii este sinonimă cu:
 • a. didactica generala
 • b. didactica speciala
 • c. metodicii speciale
 • d. metodica generala
 • e. didactica instruirii
12 ) (109 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Elevi mari preferă stilul:
 • a. centrat pe sarcina
 • b. democrat
 • c. liber
 • d. centrat pe relatii
 • e. autoritar
13 ) (13 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Printre metodele conversative se numără:
 • a. explicatia
 • b. demonstratia
 • c. problematizarea
14 ) (37 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   A doua etapă a proiectării didactice, conform algoritmului propus de I.Jinga şi I.
Negreţ o reprezintă:
 • a. precizarea obiectivelor
 • b. stabilirea resurselor educationale
 • c. stabilirea strategiei educationale
15 ) (104 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Pentru dezvoltarea capacităţii de decizie este indicat stilul:
 • a. centrat pe performante
 • b. democrat
 • c. liber
 • d. centrat pe relatii
 • e. autoritar

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: