Pedagogie Brasov an II


Test Autoevaluare: Statistica (40) - Sem 2 - 2010-2011 (2825)
Test adaugat de :kek

1 ) (31 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Un subiect obtine la o proba proba psihologica scorul de 54 (in conditiile in care media este 48 si abaterea standard 12). Ce scor va trebui sa obtina acel subiect pentru a ocupa aceeasi pozitie in cadrul distributiei la care media este 60 si abaterea standard 10?
 • a. 56
 • b. 60
 • c. 65
2 ) (26 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Transformati in cote z nota 5 obtinuta de un student la examenul de statistica (in conditiile in care media este 9 si abaterea standard 2)
 • a. -1
 • b. -2
 • c. -3
3 ) (9 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Stabiliti quartila mediana (Q2) pentru urmatoarele date:
   9, 6, 7, 9, 4, 7, 6, 5, 9, 8, 9
 • a. 9
 • b. 7
 • c. 6
4 ) (24 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Daca venitul lunar al unei echipe de muncitori are media 900 si abaterea standard 120. Cat va fi abaterea standard daca patronul hotaraste sa injumatateasca salariul fiecarui muncitor?
 • a. 450
 • b. 60
 • c. 90
5 ) (6 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Stabiliti valoarea modala pentru urmatoarea distributie statistica:
   xi 5 6 7 8 9 10
   fi 2 7 5 6 4 3
 • a. 6
 • b. 8
 • c. 9
6 ) (11 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Stabiliti quartila mediana (Q2) pentru urmatoarele date:
   19, 26, 37, 29, 14, 27, 16, 45, 19, 48, 39, 32, 41, 23, 40
 • a. 19
 • b. 26
 • c. 29
7 ) (35 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Intr-un studiu asupra efectelor unui nou tratament al fobiei, datele pentru grupul experimental obtinute printr-o scala de evaluare a tendintelor fobice sunt:
   m1=27.2, s1=4 si n1=15
   Datele pentru grupul de control sunt:
   m2=34.4, s2=14 si n2=15
   Calculati testul t pentru diferenta dintre cele doua esantioane (radical din 14,14 = 3,76).
   (Daca raspunsul este cu zecimale, scrieti primele doua zecimale!)
 • a. 191
 • b. 1,91
 • c. 19,1
8 ) (13 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Media notelor celor 10 studenti dintr-o grupa este 7. Profesorul constata ca a gresit nota la doi dintre ei, modificand notele de la 4 la 9. Care este media notelor celor 10 studenti dupa corectarea celor doua note?
 • a. 6
 • b. 8
 • c. 7
9 ) (25 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Transformati in cote z nota 7 obtinuta de un student la examenul de statistica (in conditiile in care media este 5 si abaterea standard 2)
 • a. 1
 • b. 2
 • c. 3
10 ) (16 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Calculati amplitudinea absoluta pentru urmatoarele date:
   9, 6, 7, 9, 4, 7, 6, 5, 9, 8, 9
 • a. 9
 • b. 5
 • c. 7
11 ) (36 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Unui esantion de subiecti ii cerem sa efectueze un test de calcule aritmetice in doua conditii experimentale diferite: prima, in conditii de timp nelimitat, cu recomandarea de a lucra cat mai corect; a doua, in conditii de timp limitat, cu recomandarea de a lucra cat mai repede si mai corect in acelasi timp. Rezultatele celor doua reprize sunt cele din tabelul urmator:
   subiectul fara criza de timp cu criza de timp
   s1 80 74
   s2 83 70
   s3 80 85
   s4 99 93
   s5 95 88
   s6 80 72
   s7 100 69
   s8 67 65
   Calculati testul t pentru diferenta dintre cele doua conditii experimentale (EEd = 10,46).
   (Daca raspunsul este cu zecimale, scrieti primele doua zecimale!)
 • a. 0,81
 • b. 81
 • c. 8,1
12 ) (20 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Calculati dispersia (s2) pentru urmatoarele date extrase la nivelul unui esantion:
   7, 5, 9, 5, 12, 8, 7, 4, 6
 • a. 7
 • b. 6
 • c. 5
13 ) (29 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Care este media notelor unui grup de studenti, daca nota 7 luata de un student corespunde unei cote z de 1,50 (in conditiile in care abaterea standard este 2).
 • a. 1
 • b. 6
 • c. 4
14 ) (22 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Daca dispersia (varianta) unei distributii statistice este 49, sa se calculeze abaterea standard.
 • a. 7
 • b. 23
 • c. 9
15 ) (18 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Calculati abaterea interquartila absoluta pentru urmatoarele date:
   19, 26, 17, 39, 42, 27, 16, 35, 7, 22, 9
 • a. 19
 • b. 26
 • c. 17

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: