Pedagogie Brasov an II


Test Autoevaluare: Instruirea asistata de calculator(25) - Sem 1 - 2010-2011 (940)
Test adaugat de :kek

1 ) (20 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Completati spatiul punctat cu varianta corecta.
   Un ………este un pachet de programe care asigura gestionarea eficiente a resurselor fizice si logice ale unui sistem de calcul, precum si o interfata intre utilizator si calculator.
 • a. sistem de operare
 • b. program de operatii
 • c. firmware
2 ) (6 - MULTI SELECT) (abcd ai ales : )
  Care variante sunt corecte?
   Facilitatile programului de instruire pentru elevi sunt:
 • a. insusirea logica a noilor cunostinte
 • b. dezvoltarea capacitatilor intelectuale de munca independenta
 • c. efectuarea cu succes a unor activitati intelectuale
 • d. autoreglarea procesului de asimilare a cunostintelor.
3 ) (23 - MULTI SELECT) (ab ai ales : )
  Care variante sunt corecte?
 • a. Testul de cunostinte reprezinta un ansamblu de metode psihometrice care vizeaza evaluarea cunostintelor unui subiect.
 • b. Testul de cunostinte este o proba utilizata la determinarea cantitatii de informatii pe care un individ le poseda intr.-un domeniu bine precizat, in raport cu un grup bine definit de subiecti, plasati in aceeasi situatie.
4 ) (5 - MULTI SELECT) (bcd ai ales : )
  Care variante sunt corecte ?
   Facilitatile programului de instruire pentru cadrul didactic sunt :
 • a. insusirea logica a noilor cunostinte
 • b. organizarea mai rationala a invatarii
 • c. perfectionarea sistemului de metode folosite in predare
 • d. antrenarea si perfectionarea de operatii pe care trebuie sa le posede elevul pentru a indeplini o anumita activitate.
5 ) (8 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Computer Assisted Testing (verificare asistata de calculator) presupune:
 • a. existenta unor programe capabile sa testeze nivelul de pregatire al subiectilor si sa evalueze raspunsurile acestora
 • b. programe specializate (de tip drill and practice) care-l ajuta pe elev sa-si fixeze cunostintele insusite anterior
 • c. utilizarea nemijlocita a calculatorului in procesul predarii si pe timpul lucrarilor de laborator
 • d. vedere crearea unor aplicatii pt.rezolvarea unor probleme cu carácter administrativ,de planificare orara , gestiune a materialului didactic.
6 ) (25 - MULTI SELECT) (ab ai ales : )
  Care variante sunt corecte?
 • a. Prin utilizarea calculatorului in evaluarea cunostintelor este oferita o imagine fidela a nivelului pregatirii globale si analitice a persoanelor examinate, intrucat este testat un volum mai mare de cunostinte decat in conditii traditionale, iar intrebarile se pot referi la intreaga materia verificata.
 • b. Prin utilizarea calculatorului in evaluarea cunostintelor se asigura obiectivitatea examinarii, siguranta ca nota v-a reflecta intr.-adevar nivelul cunostintelor celui examinat.
7 ) (3 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  O secventa de invatare apare , in optica lui B.F.Skinner , ca in succesiunea :
 • a. stimul-intarire-raspuns
 • b. stimul-raspuns-intarire
 • c. stimul-intarire
 • d. intarire stimul-raspuns
8 ) (15 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Completati spatiul punctata cu varianta corecta:
   Procesul de invatare propriu- zisa se poate desfasura……., fiind dirijat si organizat intr.-o forma specifica,sau poate fi spontan-intuitiv,dependent de situatiile concrete traversate de subiect , respectiv de activitatile pe care le desfasoara.
 • a. constient
 • b. inconstient
 • c. semiconstient
9 ) (16 - MULTI SELECT) ( ai ales : )
  Completati spatiul punctat cu varianta corecta.
   Procesul de invatare propriu- zisa se poate desfasura constient, fiind dirijat si organizat intr.-o forma specifica,sau poate fi……… ,dependent de situatiile concrete traversate de subiect , respectiv de activitatile pe care le desfasoara.
 • a. spontan-intuitiv
 • b. spontan
 • c. intuitiv ANS : a
10 ) (24 - MULTI SELECT) (ab ai ales : )
  Care variante sunt corecte?
   Prin evaluarea asistata de calculator se asigura :
 • a. fidelitatea examinarii
 • b. obiectivitatea examinarii
 • c. omniscienta examinarii
 • d. subiectivitatea examinarii
11 ) (14 - MULTI SELECT) (abcd ai ales : )
  Care variante sunt corecte ?
   Directii principale ale utilizarii calculatoarelor in universul educational sunt :
 • a. verificarea asistata pe calculator
 • b. exersarea asistata de calculator
 • c. invatamantul bazat pe calculator
 • d. conducerea invatamantului
12 ) (22 - MULTI SELECT) (abcd ai ales : )
  Care variante sunt corecte?
   Din categoría dispozitivelor periferice de intrare-iesire ale unui calculator fac parte:
 • a. mouse-ul
 • b. scaner-ul
 • c. monitorul
 • d. imprimanta
13 ) (9 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  Computer Assisted Management (conducerea asistata a invatamantului) presupune:
 • a. existenta unor programe capabile sa testeze nivelul de pregatire al subiectilor si sa evalueze raspunsurile acestora
 • b. programe specializate (de tip drill and practice) care-l ajuta pe elev sa-si fixeze cunostintele insusite anterior
 • c. utilizarea nemijlocita a calculatorului in procesul predarii si pe timpul lucrarilor de laborator
 • d. vedere crearea unor aplicatii pt.rezolvarea unor probleme cu carácter administrativ,de planificare orara , gestiune a materialului didactic.
14 ) (19 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Prima etapa in activitatea de programare pedagogica o reprezinta:
 • a. definirea obiectivelor in termen de comportament
 • b. intocmirea testului initial de cunostinte
 • c. intocmirea grafului conceptelor
15 ) (21 - MULTI SELECT) (acd ai ales : )
  Care variante sunt corecte?
   Software-ul este alcatuit din:
 • a. firmware
 • b. hardware
 • c. sistem de operare
 • d. programe de aplicatii

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: