Pedagogie Brasov an II


Test Autoevaluare: Antropologie culturala si pedagogica - Sem 2 - 2010-2011 (4446)
Test adaugat de :kek

1 ) (81 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Perspectiva antropologică asupra culturii a fost folosită ca instrument pentru refuzul libertătilor de grup/identitare în:
 • a. SUA
 • b. Africa de Sud
 • c. Europa
2 ) (71 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Preocuparea centrală a lui Clifford Geertz, în raport cu cultura, a fost:
 • a. Să identifice factorii care determină cultura
 • b. Să observe influenta culturii asupra modului de productie
 • c. Să clarifice sensurile culturii
3 ) (90 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Marcel Mauss consideră cultura ca:
 • a. Formă de transformare a mediului natural
 • b. Formă de adaptare la mediul natural
 • c. Formă de interpretare a mediului natural
4 ) (89 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Punctul de vedere conform căruia „rasa, ca si sexul si vârsta, sunt constructe culturale, iar nu conditii naturale, în sine” apartine lui:
 • a. Franz Boas
 • b. Clifford Geertz
 • c. Ferdinand de Saussure
5 ) (74 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Prin critica „monologismului”, postmodernismul sustine:
 • a. Criza capacitătii de reflectare a subiectivitătii
 • b. Criza capacitătii de reflectare a intersubiectivitătii
 • c. Criza capacitătii de reflectare a obiectivitătii
6 ) (47 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Structural-functionalismul antropologic s-a constituit ca reactie la
 • a. Evolutionism
 • b. Difuzionism
 • c. Evolutionism si difuzionism
7 ) (43 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Meritul lui Franz Boas, în antropologia culturală, este că:
 • a. A sustinut ideea legăturii necesare dintre rasă si cultură
 • b. A amendat ideea legăturii necesare dintre rasă si cultur
 • c. A respins ideea legăt necesare dintre rasă si cultură
8 ) (9 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  Nu face parte din subdomenii ale antropologiei, după principalele aspecte ale culturii umane, următorul domeniu:
 • a. antropologie culturală/socială
 • b. antropologie religioasă
 • c. antropologie vizuală
 • d. antropologia opiniei publice e. antropologie politică
9 ) (32 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Cel care a aplicat evolutionismul la societatea umană a fost:
 • a. Ch. Darwin
 • b. th. R. Malthus
 • c. H. Spencer
10 ) (21 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Obiectul de studiu contemporan al antropologiei culturale îl constituie:
 • a. Cercetarea alteritătii, definită în termeni culturali
 • b. Cercetarea omogenitătii, definită în termeni culturali
 • c. Cercetarea identitătii, definită în termeni culturali
11 ) (67 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Specificul antropologiei interpretative a fost următorul:
 • a. A subliniat importanta „culturii de clasă” în cercetarea antropologică
 • b. A subliniat importanta „culturii de clan” în cercetarea antropologică
 • c. A subliniat importanta „culturii locale” în cercetarea antropologică
12 ) (35 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  În plan geopolitic, evolutionismul antropologic a fost folosit pentru:
 • a. Combaterea colonialismului
 • b. Justificarea colonialismului
 • c. Ameliorarea colonialismului
13 ) (95 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Sociobiologia respinge cultura, considerând:
 • a. Că institutiile sunt produsul dispozitiilor naturale înnăscute ale oamenilor
 • b. Că cultura distruge institutiile si le înlocuieste cu arbitrariul
 • c. Că institutiile folosesc cultura ca mijloc de opresiune
14 ) (58 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Potrivit lui Emile Dürkheim, cercetarea antropologică presupune:
 • a. Considerarea faptelor sociale ca lucruri
 • b. Considerarea faptelor sociale ca fenomene organice
 • c. Considerarea faptelor sociale ca fenomene fizice
15 ) (64 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Potrivit lui Claude Levy-Strauss, stadiul cultural, în evolutia comunitătilor umane, există în momentul în care apare:
 • a. Limba scrisă
 • b. Regula
 • c. Limba vorbită

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: