Pedagogie Brasov an II


Test Autoevaluare: Antropologie culturala si pedagogica - Sem 2 - 2010-2011 (4446)
Test adaugat de :kek

1 ) (99 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Între cultură, societate si structură socială se face următoarea distinctie:
 • a. Societatea se referă la relatiile dintre oameni, structura socială la un grup de oameni, iar cultura la componenta materială
 • b. Societatea se referă la componenta materială, structura socială la relatiile dintre oameni, iar cultura la componenta spirituală
 • c. Societatea se referă la un grup de oameni, structura socială la relatiile dintre oameni, iar cultura la componenta ideatică
2 ) (86 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  În acceptiunea de „cultură a maselor”, cultura a fost promovată de:
 • a. Curentele de stânga
 • b. Curentele centriste
 • c. Curentele de dreapta
3 ) (44 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Meritul lui Ruth Benedict, în antropologia culturală, este că:
 • a. A dezvoltat tema relatiei dintre rasă si cultură
 • b. A dezvoltat tema relatiei dintre cultură si personalitate
 • c. A dezvoltat tema relatiei dintre rasă si personalitate
4 ) (25 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  În raport cu antropologia filosofică, antropologia culturală se deosebeste de aceasta prin:
 • a. Antropologia filosofică se preocupă de omul universal, antropologia culturală se preocupă de mediul său de viată
 • b. Antropologia filosofică se preocupă de omul universal, antropologia culturală se preocupă de omul concret
 • c. Antropologia filosofică se preocupă de omul concret, antropologia culturală se preocupă de mediul său de viată
5 ) (41 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Conceptul principal al difuzionismului este cel de:
 • a. Arie geografică
 • b. Arie ocupatională
 • c. Arie culturală
6 ) (62 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Conceptul central în structuralismul lui Claude Levy-Strauss este:
 • a. Analiza cauzală
 • b. Analiza organizatională
 • c. Analiza structurală
7 ) (46 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Margaret Mead priveste raportul dintre cultură si personalitate, astfel:
 • a. Conditionarea personalitătii de către cultură
 • b. Conditionarea culturii de către personalitate
 • c. Conditionarea personalitătii si culturii de către istorie
8 ) (88 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  În antropologia germană, cultura este identificată ca fiind:
 • a. Cultură tehnică
 • b. Cultură urbană
 • c. Cultură populară
9 ) (95 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Sociobiologia respinge cultura, considerând:
 • a. Că institutiile sunt produsul dispozitiilor naturale înnăscute ale oamenilor
 • b. Că cultura distruge institutiile si le înlocuieste cu arbitrariul
 • c. Că institutiile folosesc cultura ca mijloc de opresiune
10 ) (83 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  În acceptiunea de „identitate colectivă”, cultura înlocuieste, în antropologia culturală, termenul de:
 • a. Grup etnic
 • b. Grup de apartenentă
 • c. Societate
11 ) (96 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Potrivit lui Marshall Sahlias, între latura culturală si cea biologică a societătii există următoarea relatie:
 • a. Cultura determină biologia
 • b. Biologia determină cultura
 • c. Cele două aspecte ale societătii se interconditionează reciproc
12 ) (31 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Cel mai de seamă determinist, autor al lucrării „Originea speciilor”, a fost:
 • a. Ch. Darwin
 • b. th. R. Malthus
 • c. H. Spencer
13 ) (6 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Eduard Tylor s-a preocupat, în sec al XIX-lea de:
 • a. Definirea structurii sociale
 • b. Definirea societătii arhaice
 • c. Definirea culturii
14 ) (69 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Conceptia despre cultură a lui Clifford Geertz este o conceptie:
 • a. Pragmatică
 • b. Semiotică
 • c. Sistemică
15 ) (28 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Reprezentantii finalismului, opus evolutionismului, erau
 • a. Lamarck si Darwin
 • b. Thomas Kuhn si August Comt
 • c. Linné si Cuvier

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: