Pedagogie Brasov an II


Test Autoevaluare: Antropologia - Sem 2 - 2010-2011 (1885)
Test adaugat de :kek

1 ) (8 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  Nu face parte dintre teoriile antropologice:
 • a. particularismul istoric
 • b. functionalismul
 • c. difuzionismul
 • d. rationalismul
 • e. criticismul
2 ) (67 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Specificul antropologiei interpretative a fost următorul:
 • a. A subliniat importanta „culturii de clasă” în cercetarea antropologică
 • b. A subliniat importanta „culturii de clan” în cercetarea antropologică
 • c. A subliniat importanta „culturii locale” în cercetarea antropologică
3 ) (23 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Diferenta antropologiei culturale fată de sociologie, din punct de vedere al genului scriituri, constă în:
 • a. Antropologia foloseste descrierea statistică, sociologia foloseste descrierea analitică
 • b. Antropologia foloseste monografia etnografică, sociologia foloseste descrierea statistică
 • c. Antropologia foloseste descrierea analitică, sociologia foloseste descrierea statistică
4 ) (80 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Perspectiva antropologică asupra culturii a jucat un rol important în obtinerea libertătilor de grup/identitare în:
 • a. SUA
 • b. Africa de Sud
 • c. Europa
5 ) (21 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Obiectul de studiu contemporan al antropologiei culturale îl constituie:
 • a. Cercetarea alteritătii, definită în termeni culturali
 • b. Cercetarea omogenitătii, definită în termeni culturali
 • c. Cercetarea identitătii, definită în termeni culturali
6 ) (62 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Conceptul central în structuralismul lui Claude Levy-Strauss este:
 • a. Analiza cauzală
 • b. Analiza organizatională
 • c. Analiza structurală
7 ) (18 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Antropologia culturală se ocupă cu:
 • a. Studiul grupurilor sociale prin prisma modului de productie si de repartitie a bunurilor materiale si spirituale
 • b. Studiul grupurilor sociale, prin prisma traditiilor si institutiilor lor culturale, întelese ca forme de actiune umană implicate în procesul de reproducere socială a vietii
 • c. Studiul grupurilor sociale, prin prisma istoriei lor srise si a urmelor de viată materială si spirituală
8 ) (6 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Eduard Tylor s-a preocupat, în sec al XIX-lea de:
 • a. Definirea structurii sociale
 • b. Definirea societătii arhaice
 • c. Definirea culturii
9 ) (70 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Potrivit lui Clifford Geertz, cultura este:
 • a. Ansamblu de texte
 • b. Ansamblu de fapte
 • c. Ansamblu de instrumente
10 ) (88 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  În antropologia germană, cultura este identificată ca fiind:
 • a. Cultură tehnică
 • b. Cultură urbană
 • c. Cultură populară
11 ) (11 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Metodele de cercetare în antropologie sunt:
 • a. Observatia, interviul, documentarea
 • b. Cercetarea statistică, comparatia, analogia
 • c. Evaluarea critică, fotografierea, filmarea
12 ) (34 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Potrivit evolutionismului antropologic, scopul cercetării popoarelor primitive era:
 • a. Descoperirea unor culturi noi, interesante
 • b. Scoaterea comunitătilor arhaice din primitivism, prin îndrumare înteleaptă
 • c. Stabilirea unor relatii economice de schimb cu aceste populatii
13 ) (86 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  În acceptiunea de „cultură a maselor”, cultura a fost promovată de:
 • a. Curentele de stânga
 • b. Curentele centriste
 • c. Curentele de dreapta
14 ) (72 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Postmodernismul antropologic sustine:
 • a. Holismul, totalizarea, metafizica prezentei, sistemele închise
 • b. Pluralitatea, relativismul, complexitatea, contingenta
 • c. Cauzalitatea, conditionarea, determinarea, succesiunea
15 ) (43 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Meritul lui Franz Boas, în antropologia culturală, este că:
 • a. A sustinut ideea legăturii necesare dintre rasă si cultură
 • b. A amendat ideea legăturii necesare dintre rasă si cultur
 • c. A respins ideea legăt necesare dintre rasă si cultură

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: