Pedagogie Brasov an I


Test Autoevaluare: TEORIA INSTRUIRII - licenta - Sem 1 - 2010-2011 (1208)
Test adaugat de :etaN

1 ) (57 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Stilul autoritar este centrat pe:
   a. relaţia unidirecţională profesor-elevi
   b. pe obţinerea unor performanţe înalte de către unii elevi
   c. atât pe relaţie cât şi performanţă
   d. pe relaţia democratică profesor –elevi
   e. pe obţinerea unor performanţe pentru toţi elevii
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
2 ) (43 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Metoda problematizării presupune:
   a) exersarea în a rezolva probleme
   b) rezolvarea unei situaţii-problemă
   c) construirea unei situaţii – problemă
   d) predarea unor probleme
   e) învăţarea unor probleme
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
3 ) (29 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   A patra etapă a proiectării didactice, conform algoritmului propus de I.Jinga şi I. Negreţ o reprezintă:
   a. stabilirea unui sistem de evaluare a eficienţei activităţii
   b. stabilirea resurselor
   c. stabilirea strategiei educaţionale
   d. selectarea conţinutului
   e. selectarea metodelor didactice
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
4 ) (59 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Unul din factorii care condiţionează decisiv o strategie este:
   a.natura disciplinei
   b.stilul didactic
   c.motivaţia elevilor
   d. timpul alocat
   e. mijloacele didactice
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
5 ) (11 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Printre metodele conversative se numără:
   a. explicaţia
   b. demonstarţia
   c. problematizarea
   d. exerciţiul
   e.prelegerea
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
6 ) (54 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Unul din factorii care condiţionează decisiv o strategie este:
   a.natura disciplinei
   b.stilul didactic
   c.competenţele ce urmează a fi formate
   d. timpul alocat
   e. mijloacele didactice
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
7 ) (41 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Printre metodele expozitive întâlnim:
   a. descrierea
   b. conversaţia
   c. exerciţiul
   d. jocul de rol
   e. proiectul
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
8 ) (4 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Didactica postmodernă pune în centru preocupărilor ei:
   a. relaţia predare-învăţare ???/ este adevarat pt didactica moderna
   b. evaluarea
   c. relaţia predare-învăţare-evaluare
   d. predare
   e. învăţarea
 • a. a
 • b. b+d
 • c. c
 • d. a+b
 • e. e
9 ) (44 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Conversaţia euristică are ca principal efect formativ :
   a. dezvoltarea creativităţii
   b. dezvoltarea limbajului
   c.dezvoltarea structurilor cognitive
   d. dezvoltarea personalităţii elevilor
   e. formarea competenţelor sociale
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
10 ) (37 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Printre metodele de explorare directă a realităţii întâlnim :
   a. studiul de caz
   b. învăţarea prin descoperire
   c. demonstraţia
   d.conversaţia
   e. prelegerea
 • a. a
 • b. b
 • c. c+d
 • d. d
 • e. e
11 ) (39 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Printre metodele expozitive întâlnim:
   a. povestirea
   b. conversaţia
   c. exerciţiul
   d. jocul de rol
   e. proiectul
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
12 ) (69 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Proiectarea traditională este centrată pe :
   1. Continuturi
   2. competente
   3. obiective operationle
   4.obiective cognitive
   5. deprinderi
 • a. 1
 • b. 2
 • c. 3
 • d. 4
 • e. 5
13 ) (38 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Printre metodele de explorare directă a realităţii întâlnim :
   a. lucrări experimentale
   b. învăţarea prin descoperire
   c. demonstraţia
   d.conversaţia
   e. prelegerea
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
14 ) (25 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Modelul învăţării bazat pe divizarea materiei şi respectarea ritmului individual de învăţare, alături de feed-back-ul permanent este:
   a. modelul instruirii programate
   b. modelul temporal al învăţării
   c. modelul constructivist al învăţării
   d. modelul psihogenezei operaţiilor intelectuale
   e. modelul beheviorist al învăţării
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
15 ) (5 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Reprezentantul didacticii tradiţionale este:
   a. Johann Friedriech Herbart
   b. Jerome Bruner
   c. Jan Amos Comenius
   d. J.Piaget
   e. F.R. Skinner
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: