Manangement Financiar Contabil an III


Test Autoevaluare: SH MFC 3-LICENTA MODUL 1 MAN.GENERAL - SPIRU HARET CONSTANTA - Sem 2 - 2009-2010 (734)
Test adaugat de :aloveloman

1 ) (47 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  
  Prin promovare profesionala se Ă®ntelege:
  Alegeti varianta de raspuns care defineste corect promovarea profesionala.
 • a. gradul de adaptare la noile conditii de munca;
 • b. gradul de adaptare la vechile conditii de munca;
 • c. Ă®ncredintarea unei functiuni cu nivel de responsabilitate superior celei detinute anterior, pe baza eficientei dovedite si a aptitudinilor cerute exercitarii noii functiuni;
 • d. atitudinea fata de munca si nevoi personale;
 • e. masurarea performantelor individuale.
2 ) (22 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  
  Tratarea sistemica a organizarii managementului unitatii economice implica:
  Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu tratarea sistemica a organizarii managementului unitatii economice.
 • a. o analiza profunda si analitica a aspectului sau informational;
 • b. o analiza corecta a aspectului sau informational;
 • c. o descrierea grafica a fenomenelor informationale;
 • d. descrierea grafica a fluxurilor informationale;
 • e. descrierea grafica a circuitelor informationale.
3 ) (30 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
  
  Eliminarea perturbatiilor Ă®n ceea ce priveste controlul se refera la:
  Alegeti varianta de raspuns corecta care scoate Ă®n evidenta modalitatea de eliminare a perturbatiilor Ă®n ceea ce priveste controlul.
 • a. realizarea functiunilor manageriale;
 • b. cresterea profitului;
 • c. indicele de profitabilitate;
 • d. politicile adoptate;
 • e. identificarea cauzelor abaterilor, analizarea si elaborarea de masuri concrete pentru Ă®nlaturarea lor.
4 ) (4 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  
  William Newman defineste managementul ca:
 • a. ansamblul activitatilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care Ă®nglobeaza sarcinile conducerii, gestiunii, administrarii si organizarii agentului economic si vizeaza ca prin adoptarea deciziilor optime Ă®n proiectarea si reglarea proceselor microeconomice sa analizeze Ă®ntregul colectiv de salariati pentru a Ă®ntreprinde si a lucra profitabil, pentru a organiza schimbari capabile sa asigure unitatii un viitor trainic si eficace pe plan economic si social;
 • b. importanta tehnica sociala, ca directionare, conducere si control al eforturilor unei grupe de indivizi Ă®n vederea realizarii unui anumit scop comun;
 • c. ansamblul activitatilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care Ă®nglobeaza sarcinile conducerii;
 • d. ansamblul deciziilor optime Ă®n vederea proiectarii si reglarii proceselor microeconomice;
 • e. ansamblul deciziilor optime Ă®n vederea proiectarii si reglarii proceselor macroeconomice. Alegeti varianta de raspuns corecta care scoate Ă®n evidenta definitia managementului Ă®n opinia lui William Newman.
5 ) (19 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   H. Fayol defineste organizarea Ă®n felul următor:
  Alegeti varianta de răspuns corectă care are legătură cu definiŃia dată de H.Fayol Ă®n ceea ce priveste organizarea.
 • a. a organiza Ă®ntreprinderea Ă®nseamna a o aproviziona cu tot ce-i necesar pentru functionarea ei: materii prime, utilaj, bani, personal;
 • b. ansamblul actiunilor Ă®ntreprinse Ă®n vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor financiare pe care le are la dispozitie societatea comerciala;
 • c. ansamblul actiunilor Ă®ntreprinse Ă®n vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor umane pe care le are la dispozitie societatea comerciala;
 • d. gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor Ă®n funcNie de anumite criterii si repartizarea acestora Ă®n scopul realizarii lor, pe grupuri de lucru si salariati Ă®n vederea concretizarii conditiilor care sa asigure posibilitati pentru realizarea obiectivelor societatii comerciale;
 • e. gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor Ă®n funcNie de anumite criterii si repartizarea acestora Ă®n scopul realizarii lor. Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu definitia data de H. Fayol Ă®n ceea ce priveste organizarea.
6 ) (21 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  
  ĂŽn practica managementului societatii comerciale se utilizeaza urmatoarele feluri
  de informatii:
   1) de comanda sau de dirijare (analiza fenomenelor manageriale, declansarea
   actiunilor manageriale);
   2) dificile Ă®n sensul ca analiza fenomenelor manageriale nu reprezinta o
   problema Ă®n finalizarea obiectivelor firmei;
   3) informatiile legate de modul de desfasurare a productiei;
   4) de reglare si de cunoastere si raportare (Ă®ndreptarea mersului activitatii
   economice, prin modificari cantitative si calitative);
   5) de planificare si prognoza (necesare formularii de decizii privitoare la
   dezvoltarea economiei societatii comerciale).
   Care din combinatiile de mai jos reprezinta principalele feluri de informatii
   specifice practicii managementului firmei:
 • a. 2,3,4
 • b. 1,3,4
 • c. 1,4,5
 • d. 1,3,5
 • e. 3,4,5
7 ) (43 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  
  Functia financiara din cadrul unei firme este implicata Ă®n urmatoarele domenii:
   1) strategii, prin stabilirea criteriilor financiare privind deciziile de investire a
   capitalului;
   2) managementul riscului si operatii, prin asigurarea disponibilitatii unor
   fonduri suficiente, sub forma de disponibilitati banesti sau linii de credit, pentru
   acoperirea deficitului net de numerar;
   3) analiza informationala financiara;
   4) adoptarea deciziei financiare;
   5) executia deciziei financiare.
   Care din combinatiile de mai jos reprezinta domenii ale functiei financiare din
   cadrul unei firme:
 • a. 1,2
 • b. 1,3
 • c. 2,3
 • d. 1,4
 • e. 3,5
8 ) (24 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  
  ĂŽn procesul managerial al societatii comerciale, cu ajutorul deciziilor se
  stabilesc:
  Ce anume se stabilesc cu ajutorul deciziilor Ă®n procesul managerial al societătii comerciale? Identificati varianta de răspuns corectă care nu are legătură cu cele
  prezentate mai sus.
 • a. obiectivele derivate din plan si modalitatile de realizare a acestora;
 • b. politicile economice a societatii comerciale (elaborarea planului de dezvoltare Ă®n perspectiva);
 • c. actiunile si comportamentele executantilor;
 • d. programele corespunzatoare;
 • e. se adopta perfectionarile si corecturile necesare pentru desfasurarea eficienta
9 ) (27 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  
  Metoda manageriala reprezinta:
  Alegeti varianta de raspuns care defineste corect metoda manageriala.
 • a. ansamblul datelor, informatiilor si fluxurilor informa-tionale;
 • b. modalitatea prin care managerul actioneaza pe piata financiara;
 • c. modalitatea Ă®n care managerul realizeaza procesul managerial, transformând informatiile Ă®n acNiune cu ajutorul deciziilor, prin armonizarea resurselor cu cerinNele si urmarind rezultatele maxime;
 • d. nivelul veniturilor, cheltuielilor si profitului;
 • e. modalitatea prin care managerul actioneaza pe piata valutara.
10 ) (1 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Latura tehnico organizatorica a managementului decurge din:
  Precizati care este varianta de raspuns corecta care indica abordarea
  universalitaNii managementului prin prisma laturii tehnico organizatorice.
 • a. natura juridica a colectivitatilor implicate;
 • b. calitatea factorilor de decizie la nivel de sectii;
 • c. caracterul oricarui proces de munca si care reprezinta managementul tehnicii si al tehnologiei de fabricatie;
 • d. numarul de contracte de munca;
 • e. pârghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, la aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale;
11 ) (50 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  
  Factori socio-culturali ai mediului ambiant potrivit divizarii mediului firmei Ă®n mediu intern si mediu extern sunt urmatorii:
  Alegeti varianta corecta care nu are legatura cu factorii socio-culturali ai mediului ambiant potrivit divizarii mediului firmei Ă®n mediu intern si mediu extern.
 • a. mentalitatile si stiinta;
 • b. puterea politica;
 • c. cultura;
 • d. Ă®nvatamântul;
 • e. structura sociala a populatiei. Managementul aprovizionarii si desfacerii productiei - Licenta iulie 2009 MULTIPLE CHOICE
12 ) (36 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  
  Implementarea de tehnologii de Ă®nalt randament, concomitent cu omologarea si punerea Ă®n fabricatie de serie a unor produse noi cu caracteristici tehnicofunctionale
  superioare implica:
  Ce implica implementarea de tehnologii de Ă®nalt randament, concomitent cu omologarea si punerea Ă®n fabricatie de serie a unor produse noi cu caracteristici
  tehnico-functionale superioare? Indicati varianta de raspuns corecta.
 • a. Ă®mbunatatirea structurii sortimentale;
 • b. asimilarea de noi produse cu performante superioare Ă®n toate domeniile de activitate;
 • c. un management care sa se caracterizeze prin flexibilitate si rapiditate decizionala si factuala;
 • d. retragerea de pe piata a produselor care nu sunt cerute de consumatori;
 • e. ridicarea substantiala a nivelului tehnic si calitativ al Ă®ntregii productii prin intensitatea lucrarilor de reproiectare si modernizare.
13 ) (2 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
   Managementul este:
  Care este definitia corecta si completa a managementului?
 • a. ansamblul activitatilor care au ca scop analizarea Ă®ntregului colectiv de salariaNi din Ă®ntreprindere;
 • b. o disciplina fundamentala care are ca scop asigurarea unui viitor trainic si eficace pe plan economic;
 • c. o disciplina fundamentala care are ca scop asigurarea unui viitor trainic si eficace pe plan social;
 • d. dat de numarul de sarcini pe care le are de Ă®ndeplinit un manager Ă®n vederea obtinerii de profit;
 • e. ansamblul activitatilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care Ă®nglobeaza sarcinile conducerii, gestiunii, administrarii si organizarii agentului economic si vizeaza ca prin adoptarea deciziilor optime Ă®n proiectarea si reglarea proceselor microeconomice sa analizeze Ă®ntregul colectiv de salariati pentru a Ă®ntreprinde si a lucra profitabil, pentru a organiza schimbari capabile sa asigure unitatii un viitor trainic si eficace pe plan economic si social. Care este definitia corecta si completa a managementului?
14 ) (37 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  
  Dintre problemele care se pun managerului din punct de vedere al complexitatii si amplorii cercetarilor stiintifice Ă®n conditiile tranzitiei la economia de piata si a
  actualei revolutii tehnico-stiintifice amintim:
  Una din variantele enumerate mai sus nu reprezinta o problema care se pune managerului din punct de vedere al complexitatii si amplorii cercetarilor stiintifice Ă®n
  conditiile tranzitiei la economia de piata si a actualei revolutii tehnico-stiintifice. Care este aceasta varianta?
 • a. implicatiile umane ale procesului de creatie Ă®n cercetarea stiintifica;
 • b. particularitatile selectiei, orientarii profesionale, a pregatirii si perfectionarii personalului ce lucreaza Ă®n cercetarea stiintifica;
 • c. factorii psihosociali ai managementului cercetarii stiintifice;
 • d. factorii psihosociali ai managementului inovarii;
 • e. aspectele psihosociale ale folosirii intereselor Ă®n cresterea eficientei activitatii de cercetare stiintifica.
15 ) (9 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  
  Din punctul de vedere al practicii, necesitatea studierii procesului managerial este pusa Ă®n evidenta de:
  De ce anume este pusa Ă®n evidenta necesitatea studierii procesului managerial
 • a. cresterea deosebita a rolului parametrilor temporali ai managementului Ă®n era vitezei dezvoltarii tehnico-stiintifice;
 • b. rezultatele activitatii trecute;
 • c. rezultatele activitatii prezente;
 • d. functiile managementului firmei;
 • e. functiunile managementului firmei. din punctul de vedere al practicii? Identificati varianta de raspuns corecta.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: