Manangement Financiar Contabil an III


Test Autoevaluare: SH MFC 3-LICENTA MODUL 1 MAN.GENERAL - SPIRU HARET CONSTANTA - Sem 2 - 2009-2010 (734)
Test adaugat de :aloveloman

1 ) (42 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  
  Publicitatea poate fi definita ca:
  Alegeti varianta de raspuns corecta si completa care defineste publicitatea Ă®n vederea vânzarii produselor pe piata de catre o societate comerciala.
 • a. mijlocul prin intermediul caruia managerul Ă®si contureaza pentru o perioada lunga sau medie atitudinea sa fata de piata, concretizata prin indicarea obiectivelor esentiale Ă®n cadrul raporturilor de piata, Ă®nsotita de precizarea liniei principale de actiune pentru atingerea lor;
 • b. mijlocul prin intermediul caruia managerul Ă®si contureaza pentru o perioada lunga sau medie atitudinea sa fata de piata;
 • c. un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia, a caror merite sau calitati se difuzeaza prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, fara cheltuieli din partea societatii comerciale;
 • d. un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia;
 • e. operatiunile de obNinere a informatiilor referitoare la fenomenele si procesele pietei.
2 ) (8 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  
  Determinarea continutului metodologic al procesului managerial, date fiind
  trasaturile specifice ale activitatii manageriale, se face parcurgând urmatoarele etape:
   1) definirea scopului;
   2) adoptarea deciziilor de reinvestire;
   3) analiza optiunilor strategice;
   4) analiza situatiei;
   5) determinarea problemei si adoptarea deciziei.
   Care este combinatia de variante corecta care scoate Ă®n evidenNa etapele
   specifice procesului managerial:
 • a. 1,3,5
 • b. 1,4,5
 • c. 2,4,5
 • d. 3,4,5
 • e. 1,2,3
3 ) (44 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  
  Instrument de baza al managementului financiar, al analizei si controlului, al
  asigurarii echilibrului financiar al societatii comerciale bugetul de venituri si cheltuieli
  ofera managerului general urmatoarele informatii legate de:
   1) posibilitatea de a cunoaste mijloacele financiare;
   2) metodele de utilizat pentru sporirea eficientei economice;
   3) un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia, a
   caror merite sau calitati se difuzeaza prin intermediul diferitelor mijloace de
   comunicare, cu cheltuieli din partea societatii comerciale;
   4) metodele de utilizat pentru cresterea profitului, prin antrenarea Ă®ntregului
   personal;
   5) doar o imagine sumara a starii Ă®n care se afla societatea comerciala.
   Care din combinatiile enumerate mai jos reprezinta informatii importante pentru
   manager Ă®n ceea ce priveste bugetul de venituri si cheltuieli ca instrument de baza al
   managementului financiar, al analizei si controlului, al asigurarii echilibrului financiar
   al societatii comerciale:
 • a. 1,4,5
 • b. 1,2,4
 • c. 1,2,3
 • d. 1,3,5
 • e. 3,4,5
4 ) (36 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  
  Implementarea de tehnologii de Ă®nalt randament, concomitent cu omologarea si punerea Ă®n fabricatie de serie a unor produse noi cu caracteristici tehnicofunctionale
  superioare implica:
  Ce implica implementarea de tehnologii de Ă®nalt randament, concomitent cu omologarea si punerea Ă®n fabricatie de serie a unor produse noi cu caracteristici
  tehnico-functionale superioare? Indicati varianta de raspuns corecta.
 • a. Ă®mbunatatirea structurii sortimentale;
 • b. asimilarea de noi produse cu performante superioare Ă®n toate domeniile de activitate;
 • c. un management care sa se caracterizeze prin flexibilitate si rapiditate decizionala si factuala;
 • d. retragerea de pe piata a produselor care nu sunt cerute de consumatori;
 • e. ridicarea substantiala a nivelului tehnic si calitativ al Ă®ntregii productii prin intensitatea lucrarilor de reproiectare si modernizare.
5 ) (29 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  
  Abordarea societatii comerciale ca sistem se caracterizeaza prin faptul ca:
  Alegeti varianta de raspuns corecta care reprezinta caracteristica specifica abordarii societatii comerciale ca sistem.
 • a. functiile manageriale nu mai sunt tratate ca unitati individuale;
 • b. functiunile manageriale nu mai sunt tratate ca unitati individuale;
 • c. luarea deciziilor se realizeaza independent de vointa managerului;
 • d. anterior adoptarii deciziei, se studeaza mai multe variante, respectiv alternative;
 • e. optimizarea aprovizionarii pietei Ă®n conditiile concentrarii activitatii de cercetare si a tuturor celorlalte posibilitati au ca scop satisfacerea nevoilor consumatorilor Ă®n anii viitori.
6 ) (48 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  
  ĂŽn conceptia americana, managementul Ă®nglobeaza:
  Ce anume Ă®nglobeaza managementul Ă®n conceptia americana?
   Identificati varianta de raspuns corecta.
 • a. functiile de conducere ale tuturor cadrelor din Ă®ntreprindere, Ă®ncepând de la director pâna la seful de echipa;
 • b. esenta economica a managementului productiei, la pârghiile economice folosite;
 • c. esenta economica a managementului productiei la formele si metodele managementului;
 • d. esenta economica a managementului productiei la aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale;
 • e. esenta economica a managementului productiei la gradul de raspundere personala si colectiva.
7 ) (39 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  
  Prin standardizare se Ă®ntelege:
  Alegeti varianta de raspuns corecta care defineste conceptul de standardizare.
 • a. activitatea organizata de limitare la un maximum rational si necesar, a varietaNii produselor;
 • b. activitatea organizata de limitare la un maximum rational si necesar, a varietatii produselor, subansamblelor, pieselor prin elaborarea unor noi standarde de calitate;
 • c. eliminarea deficitelor de capacitate, a locurilor Ă®nguste din cadrul procesului de producNie;
 • d. se Ă®ntelege activitatea organizata de limitare la un minimum rational si necesar, a varietatii produselor, subansamblelor, pieselor, tipodimensiunilor si marcilor de materiale necesare fabricarii acestora prin elaborarea unor noi standarde si revizuirea celor existente;
 • e. ansamblul de reguli tehnice obligatorii prin care se stabilesc, potrivit nivelului de dezvoltare tehnica Ă®ntr-un anumit moment, Ă®nsusirile tehnice, respectiv continutul, configuratia, dimensiunile, rezistenta la diverse probe, Ă®nsusirile estetice, conditiile de utilizare, pe care trebuie sa le Ă®ndeplineasca un produs, o lucrare sau un serviciu, precum si prescriptiile privind receptia, marcarea, depozitarea, transportul acestora, dupa caz.
8 ) (30 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
  
  Eliminarea perturbatiilor Ă®n ceea ce priveste controlul se refera la:
  Alegeti varianta de raspuns corecta care scoate Ă®n evidenta modalitatea de eliminare a perturbatiilor Ă®n ceea ce priveste controlul.
 • a. realizarea functiunilor manageriale;
 • b. cresterea profitului;
 • c. indicele de profitabilitate;
 • d. politicile adoptate;
 • e. identificarea cauzelor abaterilor, analizarea si elaborarea de masuri concrete pentru Ă®nlaturarea lor.
9 ) (43 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  
  Functia financiara din cadrul unei firme este implicata Ă®n urmatoarele domenii:
   1) strategii, prin stabilirea criteriilor financiare privind deciziile de investire a
   capitalului;
   2) managementul riscului si operatii, prin asigurarea disponibilitatii unor
   fonduri suficiente, sub forma de disponibilitati banesti sau linii de credit, pentru
   acoperirea deficitului net de numerar;
   3) analiza informationala financiara;
   4) adoptarea deciziei financiare;
   5) executia deciziei financiare.
   Care din combinatiile de mai jos reprezinta domenii ale functiei financiare din
   cadrul unei firme:
 • a. 1,2
 • b. 1,3
 • c. 2,3
 • d. 1,4
 • e. 3,5
10 ) (20 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  
  ĂŽn procesul de grupare a activitatilor pe functiuni managerul va tine seama de
  legaturile dintre obiective, functiuni si activitati, precum si de anumite criterii, dintre
  care mai semnificative ne apar:
   1) criteriul de identitate, care cere ca gruparea unor activitati identice ca factura
   sa tina seama si de necesitatea utilizarii unor tehnici specializate de lucru Ă®n acelasi
   domeniu, precum si de volumul de lucru care sa justifice tratarea lor distincta;
   2) criteriul de complementaritate care solicita gruparea unor activitati ca factura,
   dar cu legaturi indispensabile ceea ce impun activitatilor respective raporturi de
   completare reciproca sau de auxiliaritate;
   3) criteriul de convergenta, care are Ă®n vedere gruparea activitatilor diferite ca
   natura, care solicita tehnici specializate deosebit de diferite, dar care converg spre
   realizarea acelorasi obiective;
   4) criteriul de reducere a costurilor de productie care are Ă®n vedere gruparea
   activitatilor diferite ca natura;
   5) criteriul desfasurarii procesului de productie Ă®n bune conditii.
   Care din combinatiile de mai jos reprezinta criterii de care managerul trebuie sa tina seama Ă®n procesul de grupare a activitatilor pe functiuni:
 • a. 2,3,4
 • b. 1,3,4
 • c. 1,4,5
 • d. 1,2,3
 • e. 3,4,5
11 ) (10 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  
  Sfera de cuprindere si intensitatea procesului managerial se afla Ă®ntr-un raport de:
  Alegeti varianta de răspuns corectă care are legătură cu sfera de cuprindere si intensitatea procesului managerial.
 • a. dependenta cu esalonul managerial, Ă®n sensul ca, cu cât acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial, cu atât este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat Ă®n semnificatii si rezultate;
 • b. independenta cu esalonul managerial, Ă®n sensul ca, cu cât acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial, cu atât este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat Ă®n semnificatii si rezultate;
 • c. dependenta cu esalonul managerial, Ă®n sensul ca, cu cât acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia inferioara a sistemului managerial, cu atât este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat Ă®n semnificatii si rezultate;
 • d. dependenta cu esalonul managerial, Ă®n sensul ca, cu cât acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia inferioara a sistemului managerial, cu atât este mai cuprinzator, mai putin intens si mai bogat Ă®n semnificatii;
 • e. crestere a esalonul managerial, Ă®n sensul ca, cu cât acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial, cu atât este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat Ă®n semnificatii. Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu sfera de cuprindere si intensitatea procesului managerial.
12 ) (35 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
  
  ĂŽn procesul de cercetare-dezvoltare, Ă®n cresterea eficientei acestuia un rol
  important revine:
  Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu procesul de cercetaredezvoltare Ă®n vederea cresterii eficientei.
 • a. structurii productiei;
 • b. sistemului decizional;
 • c. salariatului;
 • d. cenzorilor;
 • e. managementului.
13 ) (34 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  
  ĂŽn managementul societatii comerciale activitatea de cercetare-dezvoltare detine un
  rol decisiv, subliniat de faptul ca:
  Alegeti varianta de raspuns corecta si completa care are legatura cu rolul decisiv pe care Ă®l are activitatea de cercetare-dezvoltare Ă®n managementul societatii
  comerciale.
 • a. nivelul, ritmul si direcŃiile sale influenŃează toate laturile vietii economico-sociale a unitătii si Ă®n mod deosebit productivitatea muncii, nivelul si structura productiei, eficienta Ă®ntregii activităti economico-sociale;
 • b. nivelul si structura productiei sunt nesatisfacatoare;
 • c. nivelul, ritmul si directiile sale influenteaza toate laturile vietii economico-sociale a unitatii;
 • d. ritmul activitatii de cercetare-dezvoltare este scazut;
 • e. eficienta activitatii de cercetare dezvoltare poate fi urmarita prin parcurgerea etapelor de productie.
14 ) (11 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  
  Esenta procesului managerial consta Ă®n:
  Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu esenta procesului managerial
 • a. crestere a esalonul managerial, Ă®n sensul ca, cu cât acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial;
 • b. concentrarea eforturilor umane pentru coordonarea muncii comune;
 • c. semnificatii si rezultate deosebite;
 • d. cresterea deosebita a rolului parametrilor temporali ai managementului Ă®n era vitezei dezvoltarii tehnico-stiintifice;
 • e. diversificarea gamei de produse. managerial.
15 ) (33 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  
  Functia preventiva a controlului la nivel de societate comerciala se manifesta:
  Când se manifesta functia preventiva a controlului la nivel de societate comerciala? Indicati varianta de raspuns corecta.
 • a. dupa ce au aparut abaterile fata de valorile preconizate;
 • b. Ă®naintea producerii abaterile fata de valorile preconizate;
 • c. nu dupa ce au aparut abaterile fata de valorile preconizate, ci Ă®naintea producerii lor;
 • d. dupa constatarea erorii Ă®n activitatea manageriala;
 • e. periodic conform noilor politici adoptate.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: