Manangement Financiar Contabil an III


Test Autoevaluare: SH MFC 3-LICENTA MODUL 1 MAN.APROVIZIONARII-DESFACERII - SPIRU HARET CONSTANTA - Sem 2 - 2009-2010 (1591)
Test adaugat de :aloveloman

1 ) (43 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   In activitatea practica stocurile de aprovizionare indeplinesc anumite functii denumite principale; identificati in textele de mai jos una din aceste functii:
 • a. infaptuirea unor ritmuri ridicate de dezvoltare economica;
 • b. cresterea eficientei intregii activitati economice a firmei;
 • c. diminuarea eficientei activitatii economice prin scoaterea din circuit a unor cantitati insemnate de resurse;
 • d. utilizarea intensiva, cu maxima eficienta a capacitatilor de productie si a resurselor de munca;
 • e. asigurarea la timp si in totalitate a resurselor materiale necesare proceselor productive.
2 ) (5 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Aprovizionarea indeplineste mai multe roluri. Identificati in textele de mai jos formularea care le contine pe acestea:
 • a. sursa de informare strategica si subsistem de participare activa la elaborarea strategiilor de dezvoltare a firmelor;
 • b. sursa de informare strategica si subsistem de conceptie si executie;
 • c. subsistem de participare activa la elaborarea strategiilor de dezvoltare a firmelor si sursa de venituri;
 • d. sursa de venituri si subsistem de conceptie si executie;
 • e. subsistem de participare activa la elaborarea strategiilor de dezvoltare a firmelor si subsistem de conceptie si executie.
3 ) (47 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Evolutia stocului curent intre minim si maxim este determinata de ritmul consumului si cadenta cu care are loc eliberarea materialelor din stoc pentru acoperirea cererilor de consum. Sub acest aspect consumul imbraca mai multe forme. Identificati in textele de mai jos aceste forme.
 • a. consum specific si consum neritmic;
 • b. consum constant si consum periodic;
 • c. consum constant continuu si consum variabil;
 • d. consum uniform in timp si consum periodic;
 • e. consum ritmic si consum uniform.
4 ) (42 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Identificati in cadrul formularilor de mai jos metoda care nu se constituie in metoda directa folosita la receptia cantitativa:
 • a. metoda compararii;
 • b. metoda susbstitutiei;
 • c. metoda pas cu pas;
 • d. metoda diferentiala;
 • e. metoda coincidentei.
5 ) (95 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Acordul de parteneriat trebuie sa rezolve urmatoarele probleme principale:
  Identificati in cadrul variantelor de mai jos textul care nu se refera la ce probleme trebuie sa rezolve acordul de parteneriat.
 • a. raspunderea asupra reusitei produsului sa revina subfurnizorului, evident in proportiile si limitele ce se vor stabili in cadrul acordului;
 • b. repartitia riscurilor economice, care in prezent apasa unilateral, pe cei trei partenerisubfurnizor, furnizor, cumparator (beneficiar);
 • c. accentuarea organizarii fabricatiei produselor pe linii de flux;
 • d. conceptia tehnica sa apartina si subfurnizorului, pentru partea lui de contributie la realizarea produsului, avandu-se in vedere ca aceasta sa se incadreze in conceptia de ansamblu a produsului, sa fie functionala, utila si sa reprezinte un proces tehnic cu avantaje economice nete fata de situatia anterioara;
 • e. subfurnizorul sa nu fie izolat de consumatorul final, ci sa aiba dreptul de a colabora cu acesta, favorizandu-se astfel contributia la gasirea unor solutii mai bune si cu un profit mai mare in raport cu cele ale furnizorului principal.
6 ) (79 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Precizati care dintre formularile de mai jos reprezinta metoda de calcul a stocului de siguranta:
 • a. metoda IMPACT;
 • b. metoda calculului indirect;
 • c. metoda devierii medii;
 • d. metoda abaterii mediei patratice;
 • e. metoda bazata pe timpul de reaprovizionare.
7 ) (29 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
   Identificati in textele de mai jos afirmatiile care nu se refera la tipurile de relatii pe linia aprovizionarii:
 • a. relatii pe plan intern;
 • b. relatii pe plan extern;
 • c. relatii de subordonare;
 • d. relatii de colaborare pe diverse componente ale activitatii.
 • e. relatii de intrajutorare.
8 ) (57 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
   Identificati in textele de mai jos punctul ce nu reprezinta caracteristicile elementelor de calcul ale structurii stocurilor:
 • a. cererea de consum;
 • b. cantitatea de aprovizionat;
 • c. lotul cu care se face aprovizionarea;
 • d. parametrii de timp care intervin in procesele de stocare;
 • e. cererea variabila.
9 ) (11 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Piata de aprovizionare reprezinta totalitatea relatiilor de vanzare-cumparare dintre agentii economici furnizori si beneficiari, pentru asigurarea continuitatii proceselor lor de productie. In acest context alegeti varianta de raspuns corecta ce se refera la piata de aprovizionare se particularizeaza prin :
 • a. numarul cumparatorilor si al ofertelor, dependenta ei de politica de investitii, deciziile de cumparare, cumparare efectiva;
 • b. numarul cumparatorilor si al ofertelor, dependenta ei de politica de investitii, cumparare efectiva, ofertanti si purtatori ai cererii;
 • c. dependenta ei de politica de investitii, deciziile de cumparare, cumparare efectiva, ofertanti si purtatori ai cererii;
 • d. numarul cumparatorilor si al ofertelor, dependenta ei de politica de investitii, deciziile de cumparare, cumparare efectiva, ofertanti si purtatori ai cererii;
 • e. numarul cumparatorilor si al ofertelor, deciziile de cumparare, cumparare efectiva, ofertanti si purtatori ai cererii.
10 ) (74 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Sfera de cuprindere a serviciilor se poate materializa in:
  Identificati formularea ce nu reprezinta sfera de cuprindere a serviciilor.
 • a. servicii care contribuie la conceperea si fabricatia unor produse;
 • b. serviciile care inlesnesc comercializarea produselor;
 • c. asistenta in domeniul organizarii si conducerii productiei;
 • d. modalitatile practicate de producator-furnizor pentru desfacerea produselor sale;
 • e. asistenta in domeniul organizarii si conducerii activitatii de desfacere.
11 ) (60 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Identificati in textele urmatoare formularea ce nu se incadreaza la caile si sursele prin care se realizeaza recuperarea si recircularea materialelor refolosibile:
 • a. colectarea si valorificarea materialelor, pieselor si subansamblelor reutilizabile;
 • b. recuperarea, reconditionarea si refolosirea pieselor, subansamblelor si reperelor;
 • c. colectarea, prelucrarea si valorificarea materialelor refolosibile;
 • d. identificarea, strangerea si depozitarea materialelor;
 • e. recuperarea si refolosirea pieselor de echimb, subansamblelor reutilizabile rezultate din dezmembrari.
12 ) (30 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Identificati formularea din textele de mai jos care nu se incadreaza in unul din cele patru cadrane ale balantei capacitatilor de depozitare:
 • a. necesar de capacitati de depozitare;
 • b. modificari realizate la inceputul anului pentru realizarea unor capacitati de depozitare mai mari;
 • c. existent de capacitati de depozitare, in functiune la inceputul anului;
 • d. modificari in cursul anului ale capacitatilor de depozitare (scoateri din functiune, intrari in functiune);
 • e. existent de capacitati de depozitare in functiune la sfarsitul anului.
13 ) (89 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Precizati care din textele de mai jos nu se incadreaza la activitatea operativa de desfacere a produselor:
 • a. organizarea minutioasa a operatiunilor de pregatire a produselor pentru livrare;
 • b. formarea loturilor complete si complexe, unitare pentru livrare;
 • c. intocmirea documentelor de expeditie;
 • d. pregatirea pietei cu privire la aparitia unor noi produse;
 • e. derularea propriu-zisa a actiunii.
14 ) (46 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Identificati in textele de mai jos cazul (situatia) ce nu corespunde metodei controlului pe baza unei singure probe:
 • a. produsele respective sunt fabricate de unitatea in cadrul careia se face verificarea;
 • b. costul luarii probelor este relativ ridicat fata de cazul examinarii exemplarelor;
 • c. cand nu exista posibilitatea luarii probelor in mai multe etape din acelasi lot;
 • d. examinarea exemplarelor comporta incercari de lunga durata care se executa simultan pentru toate exemplarele probei, iar verificarea pe baza de mai multe probe ar intarzia prea mult circulatia produsului;
 • e. cand personalul de verificare nu este familiarizat cu metodele de verificare pe baza de probe.
15 ) (71 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Indicati in formularile de mai jos afirmatia care nu are tangenta cu marimea efortului direct de stocare:
 • a. cheltuieli cu salariile muncitorilor si personalului administrativ care deservesc depozitele, inclusiv cotele pentru asigurari sociale aferente;
 • b. cheltuieli pentru energie electrica, combustibili, carburanti, abur, destinate desfasurarii proceselor tehnologice de manipulare - depozitare - conservare;
 • c. cheltuieli cu amortismentele mijloacelor fixe, respectiv pentru constructii, utilaje, mecanisme si alte mijloace de inventar ale depozitelor;
 • d. cheltuielile ocazionate de formarea si detinerea stocurilor;
 • e. cheltuieli pentru intretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: