Management Brasov an IV


Test Autoevaluare: Licenta modul2 management300 - Sem 2 - 2009-2010 (442)

1 ) (86 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Testul nr.86
Structura de producŃie si concepŃie de tip mixt este caracteristică:
 • a. tipului de producŃie de serie mică sau individuală;
 • b. tipului de producŃie de serie mare si de masă;
 • c. tipului de producŃie de serie mică sau mijlocie;
 • d. tipului de producŃie de serie mică;
 • e. tipului de producŃie de serie mare. AlegeŃi răspunsul corect.
2 ) (114 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
14. Prin procesul managerial european se intelege:
 • a. activitatea subiectilor managementului reuniti intr-o anumita structura spre atingerea scopurilor economiei europene;
 • b. activitatea subiectilor managementului reuniti intr-o anumita structura spre atingerea scopurilor economiei europene pe calea realizarii anumitor functii cu utilizarea unor metode corespunzatoare si a principiilor managementului european;
 • c. concretizarea eforturilor umane pentru coordonarea muncii comune;
 • d. punerea de acord a nevoilor in schimbarea procesului cu posibilitatile structurii manageriale;
 • e. totalitatea cunostintelor de care dispune la un moment dat managerul cu scopul realizarii obiectivelor propuse. Care din variantele prezentate defineste procesul managerial european?
3 ) (115 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  15. Indicati care din variantele de mai jos definesc conceptul de management european:
 • a. managementul european are la baza diversitatea si complexitatea culturala, sociala, economica si politica a contextului in care actioneaza;
 • b. managementul european trebuie sa puna accentul pe elementele de natura informala;
 • c. managementul european reprezinta studiul si analiza managementului in diferite medii si ratiunile pentru care intreprinderile obtin rezultate diferite in diferite tari;
 • d. managementul european este inainte de toate, o disciplina economica de sinteza, care in ultimul timp, se angajeaza tot mai pregnant in domenii de activitate situate dincolo de limitele economicului, avandu-se in vedere rezolvarea problemelor si luarea deciziilor la toate nivelurile organizatiilor, prin care sa se distinga identitatea europeana a strategiilor, precum si a planificarii, implementarii si evaluarii schimbarilor;
 • e. managementul european presupune un accent mai mare pus pe extinderea proceselor dincolo de granitele unei tari.
4 ) (23 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
0Testul nr. 23
Principalii factori care influenŃează procesul de producŃie si organizarea lui sunt:
   1. felul materiei prime folosite;
   2. felul produsului finit fabricat;
   3. volumul producŃiei auxiliare;
   4. volumul producŃiei fabricate;
   5. gradul de complexitate al produselor fabricate, de precizie în executarea produselor si dimensiunile produsului finit;
   6. felul procesului tehnologic utilizat;
   7. locul unde se desfăsoară.
AlegeŃi răspunsul corect dintre următoarele combinaŃii:
 • a. 2,3,5,6,7;
 • b. 1,2,4,5,6;
 • c. 1,2,3,4,7;
 • d. 2,3,4,5,6;
 • e. 1,3,4,5,6.
5 ) (3 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  Testul nr. 3
ActivităŃile functiunii de producŃie sunt:
  1. pregătirea fabricaŃiei;
   2. fabricaŃia sau exploatarea;
   3. controlul tehnic de calitate;
   4. controlul sculelor si utilajelor;
   5. întreŃinerea si repararea utilajelor;
   6. producŃia auxiliară;
   7. producŃia suplimentară;
   8. producŃia pentru export.
AlegeŃi răspunsul corect dintre următoarele combinaŃii:
 • a. 1,2,3;4;
 • b. 2,5,7,8;
 • c. 1,5,6,7;
 • d. 2,3,5,6;
 • e. 2,3,4,8.
6 ) (191 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  91. Relatiile interpersonale in contextul japonez au la baza conceptul AMAE care semnifica:
 • a. intreprinderea este considerata ca fiind un bun comun;
 • b. stare specifica de dependenta si intrajutorare intre membrii unei colectivitati;
 • c. lipsa intrajutorarii intre membrii unei colectivitati;
 • d. intregul este suma partilor;
 • e. capitalul este in serviciul muncii. Indicati varianta care semnifica conceptul AMAE in contextul japonez privind relatiile interpersonale?
7 ) (199 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  99. Relatia management – sindicate in intreprinderea japoneza prezinta urmatoarele particularitati:
  1. organizarea sindicatelor nipone este centrata pe profesii si nu pe intreprindere;
  2. intre sindicat si management predomina dialogul cu ajutorul caruia se procedeaza la
acorduri si previziuni referitoare la intreprindere;
  3. componenta esentiala a negocierilor o vizeaza salariile, discutiile au loc in luna mai, se
desfasoara intre liderii sindicali si compartimentul personal, iar, in caz de necesitate
intervine conducerea superioara a intreprinderii;
  4. organizarea sindicatelor nipone este centrata pe intreprindere si nu pe profesii;
  5. demonstratiile sindicale au loc in pauzele de masa; se striga lozinci sau se defileaza pe
  culoare si pe caile de acces interioare cu pancarde de protest;
  6. de mentionat, in mod special, ca sindicatele au in permanenta in vedere interesele
intreprinderii, pe termen lung, prin apelarea la acorduri rationale si eficiente privind
salarizarea si conditiile de munca ale salariatilor.
Care din variante de mai jos constituie particularitati ale relatiei management – sindicate in
intreprinderea japoneza:
 • a. 2,3,4,5,6
 • b. 1,2,3,4,5
 • c. 1,3,4,5,6
 • d. 1,2,4,5,6
 • e. 1,2,3,4,6
8 ) (36 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
Testul nr. 36
Întreprinderile mixte sunt:
 • a. acele întreprinderi în cadrul cărora produsele finite sau componente ale acestora se obŃin în cantităŃi mari de produse, în urma unor procese tehnologice omogene;
 • b. întreprinderile dotate cu utilaje specializate în executarea operaŃiilor componente ale procesului tehnologic si cu personal cu calificare corespunzătoare;
 • c. întreprinderile care execută o varietate mare de produse în cantităŃi mici sau chiar unicate;
 • d. înzestrate cu utilaje universale pentru executarea unei game cât mai largi de operaŃii tehnologice si cu forŃă de muncă policalificată, conform cu felul operaŃiilor tehnologice executate de către utilaje;
 • e. întreprinderile în cadrul cărora se execută produse în serie sau unicate si care îmbină caracteristicile întreprinderilor specializate cu cele universale. AlegeŃi răspunsul corect.
9 ) (97 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Testul nr.97
Procesele de munca de baza au ca scop transformarea diferitelor materii prime, materiale etc. în:
 • a. produse finite care constituie obiectul activitatii de baza al întreprinderii;
 • b. produse auxiliare secundare;
 • c. produse auxiliare principale;
 • d. produse vandabile;
 • e. produse regenerabile. Alegeti raspunsul corect.
10 ) (61 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
Testul nr. 61
Caracteristici de bază ale structurii de producŃie si concepŃie de tip pe obiect sunt:
  1. organizarea secŃiilor de producŃie este realizată după principiul obiectului de fabricaŃie;
  2. în fiecare secŃie se fabrică un singur produs sau componentele ale acestuia, iar secŃiile poartă denumirea produsului pe care-l fabrică;
  3. amplasarea locurilor de muncă se face sub formă de linii tehnologice specializate în fabricaŃia unui produs;
  4. amplasarea locurilor de muncă se face sub formă de linii tehnologice specializate în fabricaŃia mai multor produse;
  5. locurile de muncă sunt specializate în realizarea unei singure operaŃii sau a unui număr foarte mic de operaŃii;
  6. locurile de muncă sunt specializate în realizarea unei singure operaŃii sau a unui număr foarte mic de operaŃii;
  7. organizarea secŃiilor de producŃie este realizată după principiul tehnologiei de fabricaŃie.
AlegeŃi răspunsul corect dintre următoarele combinaŃii:
 • a. 1,2,3,4;
 • b. 1,2,3,7;
 • c. 1,3,5,6;
 • d. 2,3,4,7;
 • e. 1,2,3,6.
11 ) (291 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  Testul nr. 16
Presupunand ca venitul V = 1000 lei, iar consumul C = 800 lei, sa se calculeze inclinatia medie spre
consum.
 • a. c= 0,6;
 • b. c= 1,6;
 • c. c= 2,2;
 • d. c= 0,8;
 • e. c= 1. Alegeti varianta corecta.
12 ) (211 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Testul nr.11
EsenŃa procesului managerial constă în:
 • a. crestere a esalonul managerial, în sensul că, cu cât acesta se realizează pe o treaptă din ierarhia superioară a sistemului managerial;
 • b. concentrarea eforturilor umane pentru coordonarea muncii comune;
 • c. semnificaŃii si rezultate deosebite;
 • d. cresterea deosebită a rolului parametrilor temporali ai managementului în era vitezei dezvoltării tehnico-stiinŃifice;
 • e. diversificarea gamei de produse. AlegeŃi varianta de răspuns corectă care are legătură cu esenŃa procesului managerial.
13 ) (119 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  19. Continutul notiunii de comportament managerial este legat, in principal de urmatoarele
aspecte:
 • a. maximizarea obiectivului propus, prin alegerea celei mai bune modalitati de utilizare a resurselor;
 • b. asigurarea functionarii coerente a procesului managerial si a structurilor economice ale firmei;
 • c. luarea in consideratie a tuturor constrangerilor, cu accent pe definirea relatiilor concrete dintre firma si piata, precum si a consecintelor generate de constrangerile mediului social si ale politicilor economice promovate de stat;
 • d. nivelul de crestere al veniturilor;
 • e. elaborarea unor politici realiste si avantajoase pentru unitate privind concurenta, care vizeaza fie cresterea cantitatii vandute, fie scaderea costului de productie, fie simultan realizarea ambelor obiective. Care din variantele prezentate nu constituie aspect al continutului notiunii de comportament managerial?
14 ) (261 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Testul nr.11
Principalii factori de productie sunt:
  1. inteligenta oamenilor;
  2. creatia stiintifica;
  3. munca;
  4. natura (pamantul);
  5. capitalul.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
 • a. 1,2,3;
 • b. 2,3,5;
 • c. 3,4,5;
 • d. 2,3,4;
 • e. 1,2,4.
15 ) (27 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
Testul nr. 27
Prin proces de muncă se întelege:
 • a. actiunea muncitorului cu ajutorul uneltelor de muncă asupra obiectelor muncii în vederea transformării lor în bunuri materiale;
 • b. acŃiunea unei secŃii de producŃie asupra obiectelor muncii în vederea transformării lor în bunuri materiale;
 • c. acŃiunea unui atelier asupra obiectelor muncii în vederea transformării lor în bunuri materiale;
 • d. acŃiunea unei masini unelte asupra obiectelor muncii în vederea transformării lor în bunuri materiale;
 • e. acŃiunea sefului de echipă pentru organizarea activităŃii muncitorilor din subordine. AlegeŃi răspunsul corect.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: