Management Brasov an III


Test Autoevaluare: LICENTA - Sem 2 - 2008-2009 (12750)

1 ) (92 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Identificati in textele de mai jos varianta care nu reprezinta modalitati de realizare a strategiei de aprovizionare:
  
 • a. identificarea necesitatilor de consum pentru toate destinatiile de utilizare a resurselor materiale si evaluarea lor folosind metode si modele adecvate;
 • b. mentinerea ritmului aprovizionarilor programate, a dinamicii stocurilor efective in limitele maxime si minime estimate, a consumurilor in limitele normate;
 • c. alegerea anticipata a resurselor materiale oferite de piata, folosind o paleta extinsa de criterii de selectie;
 • d. aplicarea, cu prioritate, in dimensionarea stocurilor a unor modele care asaza nivelul acestora pe criterii economice;
 • e. folosirea in urmarirea si controlul dinamicii stocurilor efective a unor metode si tehnici eficiente si de utilitate practica.
2 ) (6 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  Identificati in cadrul textelor de mai jos formularea ce nu reprezinta un element atribuit importantei activitatii de desfacere.
Analiza continutului managementului desfacerii productiei conduce la concluzia ca aceasta activitate este importanta prin faptul ca asigura:
  
 • a. baza motivationala pentru organizarea si desfasurarea fabricatiei de produse;
 • b. elementele pentru fundamentarea programelor de fabricatie;
 • c. conditiile in care urmeaza a se exploata sau utiliza produsele fabricate;
 • d. spatiul de derulare a activitatilor de marketing;
 • e. cerintele pe care trebuie sa le satisfaca productia pentru a raspunde comenzii sociale.
3 ) (78 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Grevele au urmatoarele trasaturi caracteristice:
  
 • a. sunt organizate de sindicatele reprezentative sau dupa caz de reprezentantii care vor stabili si durata acestora;
 • b. pot fi declarate pentru apararea intereselor cu caracter profesional, economic, politic si social al salariatilor;
 • c. participarea la greva este libera, nimeni nu poate fi constrâns sa participe la greva sau sa refuze;
 • d. salariatii aflati în greva trebuie sa se abtina de la orice actiune de natura sa împiedice continuarea activitatii de catre cei care nu participa la greva;
 • e. organizatorii grevei, împreuna cu conducerea unitatii au obligatia ca pe durata acesteia sa protejeze bunurile unitatii si sa asigure functionarea continua a utilajelor si a instalatiilor a caror oprire ar putea constitui pericol pentru viata sau pentru sanatatea oamenilor. Alegeti varianta care nu reprezinta o trasatura a grevei.
4 ) (86 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
  Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului în urmatoarele situatii:
  
 • a. în cazul în care salariatul a savârsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii sau de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;
 • b. în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 60 de zile, în conditiile Codului de procedura penala;
 • c. în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa-si îndeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
 • d. în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de munca în care este încadrat;
 • e. în cazul desfiintarii locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii. Care din variantele de mai sus nu constituie o situatie în care angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului?
5 ) (58 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
  Promovarea interna prezinta urmatoarele dezavantaje:
  
    1. contribuie la eficacitatea muncii salariatului;
    2. consolideaza legatura salariatului cu organizata;
    3. este mai economic pentru organizatie;
    4. poate antrena reacti în lant ceea ce ar putea sa dezorganizeze munca;
    5. sursa interna de candidat ar putea sa fie insuficienta pentru aplicarea principiului respectiv, mai ales în perioada de dezvoltare rapida.
    Care din variantele de raspuns constituie dezavantaje ale promovarii interne:
 • a. 2,3
 • b. 1,3
 • c. 2,4
 • d. 1,5
 • e. 4,5
6 ) (1 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Latura tehnico " organizatorica a managementului decurge din:
  
Precizati care este varianta de raspuns corecta care indica abordarea
universalitaNii managementului prin prisma laturii tehnico " organizatorice.
  
 • a. natura juridica a colectivitatilor implicate;
 • b. calitatea factorilor de decizie la nivel de sectii;
 • c. caracterul oricarui proces de munca si care reprezinta managementul tehnicii si al tehnologiei de fabricatie;
 • d. numarul de contracte de munca;
 • e. pârghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, la aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale;
7 ) (28 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  
Cu ajutorul tehnicilor stochastice se poate:
  
 • a. ajunge la scopul propus de organizare;
 • b. previziona viitorul întreprinderii;
 • c. sistematiza rationamentul aplicat diferitelor ipoteze, circumstante si obiective manageriale care trebuie avute în vedere atunci când se adopta o decizie în conditii de risc;
 • d. sistematiza rationamentul aplicat diferitelor ipoteze, circumstante si obiective manageriale care trebuie avute în vedere atunci când se adopta o decizie în conditii de incertitudine;
 • e. sistematizarea rationamentului aplicat diferitelor ipoteze si obiective manageriale în conditii de certitudine. Alegeti varianta de raspuns care indica corect semnificatia tehnicilor stochastice.
8 ) (77 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  Potrivit legii greva constituie:
  
 • a. sustinerea revendicarilor formulate de salariatii din alte unitati;
 • b. solutionarea conflictului de interese;
 • c. încetarea colectiva si voluntara a lucrului într-o unitate fara sa fie declarata pe durata desfasurarii conflictelor de interese;
 • d. o încetare colectiva si voluntara a lucrului într-o unitate si poate fi declarata pe durata desfasurarii conflictului de interese;
 • e. un drept al somerului. Alegeti varianta care defineste cel mai bine greva, potrivit legii.
9 ) (16 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  
Presupunand ca venitul V = 1000 lei, iar consumul C = 800 lei, sa se calculeze inclinatia medie spre consum.
  
 • a. c= 0,6;
 • b. c= 1,6;
 • c. c= 2,2;
 • d. c= 0,8;
 • e. c= 1. Alegeti varianta corecta.
10 ) (47 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Evolutia stocului curent intre minim si maxim este determinata de ritmul consumului si cadenta cu care are loc eliberarea materialelor din stoc pentru acoperirea cererilor de consum. Sub acest aspect consumul imbraca mai multe forme. Identificati in textele de mai jos aceste forme.
  
 • a. consum specific si consum neritmic;
 • b. consum constant si consum periodic;
 • c. consum constant continuu si consum variabil;
 • d. consum uniform in timp si consum periodic;
 • e. consum ritmic si consum uniform.
11 ) (24 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Angajarea implica câteva cerinte legale, care trebuie sa se constituie în linii directoare:
  
 • a. înainte de începerea activitatii trebuie sa se încheie un contract legal între patronat si salariat;
 • b. la angajare se notifica conditiile momentului respectiv, urmând ca la schimbarea uneia sau mai multora sa se consemneze într-un act aditional;
 • c. nivelul salariului nu este cel prevazut în contractul colectiv de munca;
 • d. se analizeaza si se actioneaza în domeniul conditiilor de microclimat si al protectiei sociale;
 • e. prin respectarea regulilor si procedurilor stabilite prin contract se va asigura întarirea disciplinei si ordinii în organizatie. Identificati varianta care nu constituie cerinta legala la angajare.
12 ) (24 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  
Politica bugetara exprima conceptia si actiunile statului privind:
  
 • a. utilizarea banilor pentru anumite sectoare de activitate;
 • b. cheltuielile bugetare, caile si mijloacele de reducere a acestora;
 • c. protejarea unor investitori si producatori;
 • d. veniturile bugetare, caile si mijloacele de mobilizare a acestora, utilizarea lor pe anumite destinatii, care sa serveasca stabilitatii si dezvoltarii economice;
 • e. protectia permanenta a productiei proprii. Alegeti varianta corecta.
13 ) (5 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Aprovizionarea indeplineste mai multe roluri. Identificati in textele de mai jos formularea care le contine pe acestea:
  
 • a. sursa de informare strategica si subsistem de participare activa la elaborarea strategiilor de dezvoltare a firmelor;
 • b. sursa de informare strategica si subsistem de conceptie si executie;
 • c. subsistem de participare activa la elaborarea strategiilor de dezvoltare a firmelor si sursa de venituri;
 • d. sursa de venituri si subsistem de conceptie si executie;
 • e. subsistem de participare activa la elaborarea strategiilor de dezvoltare a firmelor si subsistem de conceptie si executie.
14 ) (21 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  
Renta economica se poate prezenta sub urmatoarele forme:
    1. renta funciara;
    2. renta miniera;
    3. renta de constructii;
    4. renta de monopol;
    5. renta de abilitate;
    6. renta consumatorului;
    7. renta producatorului;
    8. renta conjuncturala;
    9. renta de marca;
    10. renta de situatie.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
 • a. 1,2,3,4,5,6,7,8,10;
 • b. 2,3,4,5,6,7,8,9,10;
 • c. 1,2,3,4,5,6,7,9,10;
 • d. 1,2,3,4,5,6,7,8,9;
 • e. 1,3,4,5,6,7,8,9,10.
15 ) (39 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  Continutul notiunii de stoc si aria sa de cuprindere se interfereaza si cu alte segmente economice precum:
Identificati care dintre acestea nu se incadreaza la interferenta cu notiunea de stoc.
  
 • a. ritmicitatea aprovizionarii;
 • b. determinarea si utilizarea capacitatilor de depozitare;
 • c. formarea loturilor de expeditie si transport;
 • d. asigurarea capacitatii de a face fata fluctuatiilor neasteptate ale productiei sau vanzarilor;
 • e. gestionarea operativa a bunurilor.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: