Management Brasov an III


Test Autoevaluare: LICENTA - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - Sem 2 - 2010-2011 (1482)

1 ) (87 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  Din punct de vedere al dreptului, disciplina muncii reprezinta:
 • a. o caracteristica a salariatului;
 • b. expertizarea starii de sanatate si a capacitatii de munca a muncitorilor bolnavi;
 • c. cresterea mobilitatii fortei de munca;
 • d. un principiu general al reglementarii relatiilor de munca;
 • e. un principiu universal al reglementarilor relatiilor de munca. Alegeti varianta corecta care reprezinta caracteristica specifica a disciplinei muncii din punct de vedere al dreptului.
2 ) (47 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Cu privire la responsabilitatea evaluarii performantelor se ridica numeroase probleme:
    1) evaluarea subordonatilor de manager;
    2) evaluarea sefilor ierarhici de catre subordonati;
    3) evaluarea celorlalti salariati de pe posturi echivalente;
    4) evaluarea sefilor din alte organizatii;
    5) autoevaluarea;
    6) evaluarea de catre evaluatori externi.
Care din variantele de mai jos prezinta principalele probleme cu privire la responsabilitatea evaluarii performantelor:
 • a. 2,3,4,5,6
 • b. 1,3,4,5,6
 • c. 1,2,3,5,6
 • d. 1,2,4,5,6
 • e. 1,2,3,4,5
3 ) (39 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Pregatirea profesionala este:
 • a. activitatea desfasurata în scopul însusirii de cunostinte teoretice si deprinderi practice;
 • b. un loc de munca definit ca o situatie de munca;
 • c. activitatea desfasurata în scopul însusirii de cunostinte teoretice si deprinderi practice, de un anumit gen si nivel, în masura sa asigure îndeplinirea calificata de catre lucratori a sarcinilor ce le revin în exercitarea, în procesul muncii, a unei profesiuni sau meserii;
 • d. îndeplinirea calificata de catre lucratori a sarcinilor ce le revin în exercitarea în procesul muncii, a unei profesiuni;
 • e. data de durata pregatirii fortei de munca pe o perioada nedeterminata. Alegeti varianta care reprezinta definitia pregatirii profesionale.
4 ) (22 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Cu ajutorul strategiei si politicii de recrutare a personalului, se redau:
 • a. intentiile si obiectivele managerului general în acest domeniu;
 • b. pasii spre dezvoltarea organizatiei;
 • c. conditiile de lucru si de mediu;
 • d. posibilitatile ulterioare de evaluare;
 • e. modalitatile de analizare a tuturor obiectivelor. Alegeti varianta corecta care reprezinta caracteristica specifica strategiei si politicii de recrutare a personalului.
5 ) (66 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Componentele administrarii salarizarii sunt:
    1) încadrarea salariatilor pe post;
    2) evaluarea salariului cuvenit pentru fiecare post;
    3) evaluarea si clasificarea salariatilor potrivit meritelor;
    4) remunerarile suplimentare;
    5) evaluarea necesarului de materii prime;
    6) controlul programului de munca;
    7) evaluarea muncii pe fiecare sector de activitate.
Care din variantele prezentate mai jos reprezinta componente ale administrarii salarizarii:
 • a. 1,3,5,6,7
 • b. 1,2,3,4,6
 • c. 1,2,3,4,7
 • d. 2,4,5,6,7
 • e. 3,4,5,6,7
6 ) (62 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  Rolul si functiile salariului pot fi redate astfel:
 • a. pârghie a stabilitatii macroeconomice;
 • b. factor de echilibru al raportului cerere-oferta pe piata fortei de munca;
 • c. instrument de influentare a sensului si amplorii schimbarilor din economie;
 • d. cel mai important venit din societate;
 • e. mecanism de ajustare a relatiei dintre dimensiunea si evolutia salariilor si alte variabile, îndeosebi productivitatea muncii. Precizati care din variantele prezentate nu constituie functie a salariului.
7 ) (88 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Trasaturile caracteristice ale somajului sunt urmatoarele:
    1) nivelul somajului, care se determina atât absolut, respectiv ca numar, cât si relativ, adica sub forma de rata a somajului, calculata ca raport între numarul somerilor si populatia activa;
    2) intensitatea somajului;
    3) durata somajului sau perioada de somaj de la momentul pierderii locului de munca pâna la reducerea activitatii;
    4) structura somajului sau componentele acestuia formate prin clasificarea somerilor dupa anumite criterii;
    5) sporul natal al resurselor de forta de munca.
Identificati varianta care prezinta corect trasaturile caracteristice ale somajului:
 • a. 1,2,3,4
 • b. 1,3,4,5
 • c. 2,3,4,5
 • d. 1,2,4,5
 • e. 1,2,3,5
8 ) (78 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Grevele au urmatoarele trasaturi caracteristice:
 • a. sunt organizate de sindicatele reprezentative sau dupa caz de reprezentantii care vor stabili si durata acestora;
 • b. pot fi declarate pentru apararea intereselor cu caracter profesional, economic, politic si social al salariatilor;
 • c. participarea la greva este libera, nimeni nu poate fi constrâns sa participe la greva sau sa refuze;
 • d. salariatii aflati în greva trebuie sa se abtina de la orice actiune de natura sa împiedice continuarea activitatii de catre cei care nu participa la greva;
 • e. organizatorii grevei, împreuna cu conducerea unitatii au obligatia ca pe durata acesteia sa protejeze bunurile unitatii si sa asigure functionarea continua a utilajelor si a instalatiilor a caror oprire ar putea constitui pericol pentru viata sau pentru sanatatea oamenilor. Alegeti varianta care nu reprezinta o trasatura a grevei.
9 ) (80 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  În plan tipologic raporturile de munca se prezinta sub doua forme:
    1) individuale;
    2) functionala;
    3) decizionala;
    4) colective;
    5) individuala si de grup;
Care din variantele de mai jos reprezinta în plan tipologic cele doua forme ale raporturilor de munca:
 • a. 1,5
 • b. 1,4
 • c. 2,3
 • d. 3,4
 • e. 2,4
10 ) (21 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Activitatea de recrutare a managerilor implica:
    1) analiza postului ce trebuie completat si definirea candidatului ideal;
    2) evaluarea si selectia preliminara a candidatilor;
    3) stabilirea limitei de vârsta;
    4) gradul de dezvoltare al nivelului de gândire al candidatului;
    5) planificarea interviurilor cu candidatii preselectionati.
Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristici specifice activitatii de recrutare a managerilor:
 • a. 1,3,4
 • b. 1,2,5
 • c. 1,4,5
 • d. 1,2,3
 • e. 2,3,5
11 ) (28 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  Selectia profesionala are rolul sa stabileasca exact:
 • a. nivelul de pregatire al angajatului;
 • b. disponibilitatea angajatului pentru program prelungit;
 • c. treapta care i se cuvine angajatului:
 • d. treapta care i se cuvine si felul muncii care i se potriveste individului într-o treapta sau alta;
 • e. nivelul de cunostinte pe care-l poseda angajatul. Alegeti varianta corecta care reprezinta rolul selectiei profesionale.
12 ) (57 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Din punctul de vedere al organizatiei, promovarea interna ofera numeroase avantaje:
 • a. promovarea interna încurajeaza lucratorii în a se pregati si a-si însusi cunostintele pentru promovare;
 • b. constituie un mijloc de utilizare mai buna a personalului organizatiei, punând pe fiecare salariat în postul în care el va fi mai util;
 • c. determina un interes marit al salariatului pentru functia sa;
 • d. dispune de un sistem de apreciere stiintifica cu privire la valoarea salariatilor;
 • e. este mai economic pentru organizatie promovarea salariatilor din unitate decât recrutarea altora din exterior. Determinati care din variantele de mai sus nu constituie un avantaj al promovarii interne din punctul de vedere al organizatiei?
13 ) (27 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Ca elemente constitutive ale costului de angajare retinem:
 • a. cheltuieli de recrutare;
 • b. costurile de integrare;
 • c. cheltuielile cu personalul organizatiei;
 • d. costurile cu pregatirea de baza;
 • e. costurile cu familiarizarea cu misiunea. Care din variantele de mai sus nu constituie element constitutiv al costului de angajare?
14 ) (17 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Cercetarile previzionale în domeniul necesarului de personal pentru organizatii trebuie sa aiba în vedere anumite rationamente:
    1) sa analizeze permanent ritmicitatea productiei;
    2) sa angajeze personal numai daca este necesar;
    3) sa analizeze, în cazul în care apar noi responsabilitati, în ce masura acestea sunt diferite de cele existente si daca nu pot fi îndeplinite cu personalul existent;
    4) sa asigure rotatia pe posturi a personalului;
    5) sa asigure cursuri de perfectionare.
Care din combinatiile de mai jos reprezinta rationamente logice în procesul cercetarilor previzionale de stabilire a necesarului de personal pentru organizatii?
 • a. 1,2,3
 • b. 1,3,4
 • c. 2,3,4
 • d. 3,4,5
 • e. 1,4,5
15 ) (99 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Economia de timp atrage dupa sine urmatoarele efecte:
    1) economia relativa de personal;
    2) cresterea productivitatii muncii;
    3) scaderea productivitatii muncii;
    4) reducerea cheltuielilor de productie;
    5) reducerea timpului de perfectionare.
Care din variantele de mai jos prezinta corect efectele economiei de timp:
 • a. 1,2
 • b. 1,3
 • c. 1,5
 • d. 2,3
 • e. 2,4

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: