Management Brasov an III


Test Autoevaluare: LICENTA - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - Sem 2 - 2010-2011 (1482)

1 ) (38 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Pentru a obtine eficienta maxima în actiunea de formare profesionala trebuie avute în vedere cererile si dorintele salariatilor care se pot realiza prin:
    1) solutionarea contradictiilor în problemele de centralizare-descentralizare a managementului personalului;
    2) anchete prin care sa se determine tipurile de meserii pe care acestia doresc sa le exercite din cele cerute pe piata muncii;
    3) identificarea formatorilor pentru care exista mai multi candidati;
    4) contacte directe frecvente între someri si serviciile de ocupare;
    5) derularea procesului de executare a raporturilor de munca.
Care din variantele de mai jos constituie mijloace de realizare a cererilor si dorintelor salariatilor în vederea obtinerii eficientei maxime în actiunea de formare profesionala:
 • a. 2,3,4
 • b. 1,2,3
 • c. 1,3,5
 • d. 1,3,4
 • e. 2,4,5
2 ) (27 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Ca elemente constitutive ale costului de angajare retinem:
 • a. cheltuieli de recrutare;
 • b. costurile de integrare;
 • c. cheltuielile cu personalul organizatiei;
 • d. costurile cu pregatirea de baza;
 • e. costurile cu familiarizarea cu misiunea. Care din variantele de mai sus nu constituie element constitutiv al costului de angajare?
3 ) (55 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Avantajele pe care le prezinta planificarea promovarii, atât pentru organizatie cât si pentru salariat sunt:
 • a. dezvolta neîncrederea ca posturile esentiale vor fi ocupate fara întrerupere;
 • b. contribuie la formarea lucratorilor în vederea ocuparii anumitor functii, înainte chiar ca acestea sa devina vacante;
 • c. asigura bunul mers al organizatiei, evitând fenomenul de dezorganizare generat de plecarea lucratorilor care ocupa posturi cheie;
 • d. da posibilitatea lucratorilor sa prevada ei însisi, sansele lor de a face cariera si, ca urmare a eforturilor depuse în vederea formarii si perfectionarii, sa se adapteze la nevoile de viitor ale organizatiei;
 • e. ajuta organizatia sa-si pastreze personalul ei calificat si, în plus, sa atraga salariati compenenti. Care din variantele de mai sus nu reprezinta un avantaj al planificarii promovarii pentru salariat si organizatie?
4 ) (63 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Stabilirea salariului minim garantat trebuie sa aiba în vedere urmatoarele criterii:
    1) nevoile salariatilor si ale familiilor lor;
    2) nivelul salariilor în plan national;
    3) nivelul salariilor în plan international;
    4) costul vietii;
    5) prestarile de protectie sociala;
    6) nivelul de trai pe grupuri sociale;
    7) factori de ordin economic si ocuparea fortei de munca.
Care din variantele de mai jos reprezinta criterii de stabilire a salariului minim garantat:
 • a. 1,2,4,5,6,7
 • b. 1,2,3,4,5,6
 • c. 2,3,4,5,6,7
 • d. 1,3,4,5,6,7
 • e. 1,2,3,4,5,6
5 ) (84 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Asigurarea calitatii negocierilor contractului colectiv de munca se obtine prin apelare la una din urmatoarele variante:
 • a. legata direct de calitatea negocierilor si apare ca necesara, deoarece negocierea trebuie sa vizeze solutii si nu vinovati;
 • b. una din cerintele esentiale, care implica eforturi pentru tratarea corecta si completa a problematicii negocierilor, evaluarea rezultatelor în raport cu obiectivele preconizate si posibilitatea restructurarii operative a planurilor de dezbateri ale contractului colectiv de munca;
 • c. trasatura care impune participantilor la dezbateri sa manifeste abilitatea de a se acomoda si adapta la schimbarile ce survin;
 • d. moderata pentru a da tratativelor un continut ferm;
 • e. un echilibru între resursele si posibilitatile reale existente ale salariatilor. Care din variantele de mai sus defineste corect asigurarea calitatii negocierilor contractului colectiv de munca?
6 ) (21 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Activitatea de recrutare a managerilor implica:
    1) analiza postului ce trebuie completat si definirea candidatului ideal;
    2) evaluarea si selectia preliminara a candidatilor;
    3) stabilirea limitei de vârsta;
    4) gradul de dezvoltare al nivelului de gândire al candidatului;
    5) planificarea interviurilor cu candidatii preselectionati.
Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristici specifice activitatii de recrutare a managerilor:
 • a. 1,3,4
 • b. 1,2,5
 • c. 1,4,5
 • d. 1,2,3
 • e. 2,3,5
7 ) (42 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
  Contractele speciale de formare profesionala includ:
    1) contractul de calificare profesionala;
    2) contractul de adaptare profesionala;
    3) contractul individual de munca;
    4) contactul de ucenicie la locul de munca;
    5) contractul de asigurari sociale.
Care din variantele de mai jos reprezinta contracte speciale de formare profesionala:
 • a. 1,3
 • b. 2,3
 • c. 4,5
 • d. 3,4
 • e. 1,2
8 ) (2 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Oferta de forta de munca este formata din munca pe care o pot depune membrii societatii si este determinata de urmatoarele componente:
    1) economica;
    2) sociala;
    3) dinamica;
    4) culturala;
    5) politica.
Care din combinatiile de mai jos reprezinta componentele specifice ofertei fortei de munca:
 • a. 1,5
 • b. 1,2
 • c. 1,3
 • d. 4,5
 • e. 2,4
9 ) (87 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  Din punct de vedere al dreptului, disciplina muncii reprezinta:
 • a. o caracteristica a salariatului;
 • b. expertizarea starii de sanatate si a capacitatii de munca a muncitorilor bolnavi;
 • c. cresterea mobilitatii fortei de munca;
 • d. un principiu general al reglementarii relatiilor de munca;
 • e. un principiu universal al reglementarilor relatiilor de munca. Alegeti varianta corecta care reprezinta caracteristica specifica a disciplinei muncii din punct de vedere al dreptului.
10 ) (99 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Economia de timp atrage dupa sine urmatoarele efecte:
    1) economia relativa de personal;
    2) cresterea productivitatii muncii;
    3) scaderea productivitatii muncii;
    4) reducerea cheltuielilor de productie;
    5) reducerea timpului de perfectionare.
Care din variantele de mai jos prezinta corect efectele economiei de timp:
 • a. 1,2
 • b. 1,3
 • c. 1,5
 • d. 2,3
 • e. 2,4
11 ) (53 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Politica de promovare:
 • a. genereaza insatisfactii si o stare permanenta de nemultumire în rândul angajatilor;
 • b. încurajeaza acordarea de avantaje materiale si morale salariatului promovat;
 • c. constituie o componenta majora a managementului personalului organizatiei, menita sa întareasca sau sa slabeasca spiritul de echipa între salariati;
 • d. reprezinta una din cele mai importante probleme sociale;
 • e. reprezinta cresterea responsabilitatii sau a nivelului de calificare. Precizati care din variantele prezentate defineste cel mai bine politica de promovare.
12 ) (4 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Particularitatile pietei fortei de munca sunt:
    1) prezinta un grad inferior de flexibilitate, completata de o sensibilitate mai pronuntata;
    2) este mai complexa, mai organizata si mai reglementata fata de celelalte piete;
    3) detine pronuntate caracteristici contractuale si participative;
    4) interventia statului este mai puternica decât pe celelalte piete;
    5) este deosebit de sensibila fata de deciziile care se iau pe celelalte piete, adaptându-se la miscarile, semnalele si solicitarile acestora;
    6) preturile se stabilesc în mod liber prin confruntarea dintre cerere si oferta.
Care din combinatiile prezentate exprima corect trasaturile pietei fortei de munca:
 • a. 1,2,3,4,5
 • b. 1,2,3,5,6
 • c. 1,3,4,5,6
 • d. 2,3,4,5,6
 • e. 1,2,4,5,6
13 ) (62 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  Rolul si functiile salariului pot fi redate astfel:
 • a. pârghie a stabilitatii macroeconomice;
 • b. factor de echilibru al raportului cerere-oferta pe piata fortei de munca;
 • c. instrument de influentare a sensului si amplorii schimbarilor din economie;
 • d. cel mai important venit din societate;
 • e. mecanism de ajustare a relatiei dintre dimensiunea si evolutia salariilor si alte variabile, îndeosebi productivitatea muncii. Precizati care din variantele prezentate nu constituie functie a salariului.
14 ) (73 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  La nivelul ministerelor si prefecturilor functioneaza comisiile de dialog care au un caracter consultativ între:
 • a. societatile comerciale si sindicate;
 • b. sindicate si patronate;
 • c. administartia publica si societatile comerciale;
 • d. administratia publica, sindicate si patronate;
 • e. administratia publica si patronate. Alegeti varianta corecta de raspuns.
15 ) (20 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  Recrutarea reprezinta:
 • a. climatul favorabil care sa ajute noul angajat sa-si alunge teama si jena;
 • b. un sentiment de apartenenta fata de organizatie;
 • c. lipsa perspectivei de avansare;
 • d. preluarea efectiva din rândul indivizilor selectionati pe aceia ale caror cunostinte profesionale în domeniu, personalitate si aptitudini, corespund cel mai bine posturilor vacante scoase la concurs;
 • e. nevoile salariatilor si ale familiilor lor. Alegeti varianta care reprezinta definitia recrutarii.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: