Marketing si Afaceri Economice Internationale an III


Test Autoevaluare: Negocieri comerciale si uzante de protocol - Sem 1 - 2010-2011 (324)
Test adaugat de :pauleduardd

1 ) (133 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Cei care ascultă o expunere reţin mai bine:
 • a. începutul expunerii
 • c. încheierea expunerii
 • b. mijlocul expunerii
2 ) (92 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
    La intocmirea si definitivarea mandatului de negociere se va tine seama doar de elementele de strategie, tactică şi tehnică pe care le presupun negocierile.
 • Adevarat Fals
3 ) (82 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    În functie de canalul de obtinere a informatiilor, acestea se clasificã în:
 • a. informatii voalate si informatii oferite;
 • b. informatii de uz intern si informatii secrete;
 • c. informatii obtinute pe cãi formale si informatii obtinute pe cãi informale.
4 ) (7 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
    Prin intermediul procesului de comunicare se urmăreşte atingerea doar a unui singur obiectiv, acela de a fi acceptaţi.
 • Adevarat Fals
5 ) (116 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    În funcţie de numărul participanţilor, negocierile pot fi:
 • a. negocieri economice
 • c. negocieri bilaterale
 • b. negocieri interstatale
 • d. negocieri colective
6 ) (5 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    În practica negocierilor se apelează în principla la argumente de natură
    A) comportamentală
    B) logică
    C) afectivă
    D) combinată
    E) iraţională
 • a. A+C+E
 • b. B+D+E
 • c. B+C+D
 • d. A+B+C+D
 • e. B+C
7 ) (14 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Strategia negocierii cuprinde următoarele elemente
    A) obiectivele urmărite
    B) identificarea tehnicilor de negociere
    C) căile (modalităţile) pentru atingerea obiectivelor urmărite
    D) mijloacele (resursele) disponibile şi utilizate pentru atingerea obiectivelor urmărite
 • a. A+C+D
 • b. A+B+C
 • c. B+C+D
 • d. A+B+D
8 ) (49 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
    Dominaţia se manifestă prin agresivitatea unuia sau ambilor parteneri de negocieri. Este o caracteristică a negociatorului orgolios, ce nu admite nici un fel de compromis
 • Adevarat Fals
9 ) (69 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
    Tactica “rãzboiului sfânt” este o tacticã de rezistentã.
 • Adevarat Fals
10 ) (8 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
    Scrierea este o modalitate la fel de pretenţioasă ca şi comunicarea, care oferă la fel de multă libertate ca si cea verbală.
 • Adevarat Fals
11 ) (69 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Dacă se are în vedere modul în care sunt elaborate şi acceptate ofertele, pot exista două tipologii de strategii, respectiv:
 • a. strategia deciziei rapide şi strategia deciziei lente
 • b. strategia deciziei rapide şi strategia deciziei de asteptare
 • c. strategia deciziei de aşteptare şi strategia deciziei directe
12 ) (117 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Pregătirea variantelor de negociere este o acţiune foarte importantă pentru:
 • a. metacomunicare
 • c. negocierea propriu-zisă
 • b. prenegociere
 • d. protonegociere
13 ) (23 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Tactica faptului împlinit nu face parte din categoria
    A) tacticilor si tehnicilor imorale
    B) tacticilor şi tehnicilor de hărţuire a partenerului
    C) tacticilor de escaladare
    D) tacticilor de rezistenţă
 • a. A+B+D
 • c. B+C+D
 • b. A+C+D
 • d. A+B+C
14 ) (17 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Tehnica de negociere se caracterizează prin faptul că
    A) fixează priorităţile şi obiectivele
    B) constituie instrumentul practic al negociatorului
    C) reprezintă forme şi scheme de acţiune utilizate în vederea realizării unor tactici diverse
    D) raspund la întrebări de genul “cum trebuie acţionat de această dată”
 • a. A+B+C
 • c. B+C+D
 • b. A+C+D
 • d. A+B+C+D
15 ) (109 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Ponderea cea mai mare din comunicare (peste 65%) revine comunicării:
 • a. verbale
 • c. nonverbale
 • b. scrise
 • d. datorate contactului vizual

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: