Marketing si Afaceri Economice Internationale an III


Test Autoevaluare: Marketing in finantarea schimburilor comerciale internationale - Sem 2 - 2010-2011 (4866)
Test adaugat de :pauleduardd

1 ) (52 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
    
Incasoul documentar este operatiunea prin care o banca (denumita emitenta) se angajeaza ca, in conformitate cu instructiunile primite de la clientul sau importator (denumit ordonator), sa efectueze plata in favoarea exportatorului (denumit beneficiar) sau sa plateasca, sa accepte si sa negocieze cambii emise de beneficiar, contra prezentarii unor documente care sa corespunda termenilor si conditiilor incasoului.
 • Adevarat Fals
2 ) (6 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
    In cazul factoringului, principalul dezavantaj al factorului de import consta in faptul ca preia riscul de neplata din partea importatorului; in lipsa unor dispute comerciale intre importator si exportator, factorul de import este obligat sa efectueze plata in favoarea factorului de export chiar daca importatorul intarzie sa-i achite obligatiile.
 • Adevarat Fals
3 ) (64 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
    
Acreditivul cesionat este un acreditiv in virtutea caruia beneficiarul sau (primul beneficiar) are dreptul sa solicite bancii autorizate sa plateasca, accepte, negocieze etc. (banca transferatoare) sa faca acreditivul utilizabil, total sau partial, catre unul sau mai multi beneficiari, denumiti beneficiari secunzi.
 • Adevarat Fals
4 ) (70 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    In cadrul unui acreditiv documentar, banca emitenta este:
 • a. banca ce se anjajeaza ferm fata de beneficiar ca, in schimbul prezentarii unor documente in stricta conformitate cu termenii si conditiile acreditivului, sa efectueze plata pentru marfa livrata
 • b. banca ce avizeaza exportatorul ca in favoarea sa a fost emis acreditivul
 • c. banca in sarcina careia a fost incredintat ordinul de incasare.
5 ) (26 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
    O conditie esentiala pe care trebuie sa o indeplineasca un importator pentru a putea beneficia de un credit dintr-o conventie cadru este ca firma de la care importa marfa sa provina neaparat din tara bancii finantatoare.
 • Adevarat Fals
6 ) (56 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Intre dezavantajele specifice operatiunii de leasing se numara:
    1) societatea de leasing isi asuma riscul ca bunul inchiriat sa se deterioreze de-a lungul perioadei de dare in folosinta;
    2) in cazul leasingului, beneficiarii trebuie sa suporte costuri relativ ridicate;
    3) timpul indelungat necesar montarii creditului, deoarece banca ce finanteaza operatiunea intervine ca partener de negocieri;
    4) finantarea operatiunii se face cu drept de recurs asupra societatii de leasing.
 • a. 1+3
 • b. 1+2
 • c. 3+4
7 ) (124 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Incasourile documentare presupun:
 • a. numai documente comerciale (facturi, documente de transport, documente dovedind proprietatea etc.);
 • b. documente financiare insotite de documente comerciale sau documente comerciale neinsotite de documente financiare;
 • c. numai facturi insotite de cambii trase de exportator asupra importatorului.
8 ) (41 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Pentru exportator, principalul dezavantaj al operatiunii de forfetare il reprezinta:
 • a. faptul ca institutia de forfetare isi pastreaza dreptul de recurs asupra exportatorului;
 • b. costul relativ ridicat al operatiunii;
 • c. finantarea operatiunii se poate face in proportie de cel mult 70-80% din valoarea totala a creantei.
9 ) (121 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    In cazul incasourilor, documentele comerciale cuprind:
 • a. cambii, bilete la ordin, cecuri sau alte documente similare;
 • b. facturi, documente de transport, documente dovedind proprietatea sau alte documente similare;
 • c. facturi, cambii, documente de transport, polita/certificatul de asigurare.
10 ) (50 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
    In cazul leasingului financiar rolul societatii de leasing se limiteaza la finantarea operatiunii, fiind in sarcina beneficiarului cheltuielile cu intretinerea sau alte taxe.
 • Adevarat Fals
11 ) (72 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
    
Din punctul de vedere al bancilor, operatiunea de incaso nu presupune niciun angajament de plata, constand intr-o simpla remitere a documentelor de la exportator la importator si a banilor in sens invers.
 • Adevarat Fals
12 ) (152 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Riscul valutar se refera la pierderile pe care banca le-ar inregistra in situatia in care, in intervalul de timp dintre contractarea si incasarea creantelor, respectiv contractarea si plata datoriilor, cursul valutelor in care sunt denominate activele si pasivele evolueaza in sens nefavorabil, adica valutele aferente posturilor de pasiv ........................, iar cele aferente posturilor de activ.........................
 • a. se apreciaza/se depreciaza
 • b. se depreciaza/se apreciaza
13 ) (80 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Date fiind neajunsurile pe care le prezinta pentru exportator, in practica, cel mai adesea sunt utilizate:
 • a. acreditivele domiciliate la banca emitenta
 • b. acreditivele domiciliate la o banca corespondenta a bancii emitente (cel mai adesea banca avizatoare).
14 ) (9 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Pentru exportator, creditul furnizor prezinta mai multe dezavantaje:
    1) institutia de forfetare nu preia toate riscurile de neincasare a creantei;
    2) finantarea operatiunii se face cu drept de recurs asupra exportatorului;
    3) gestionarea creditului este mai dificila, deoarece exportatorul preia si functia financiara a bancii;
    4) conditiile financare nu sunt parte integranta a contractului comercial international, importatorul trebuind sa poarte tratative atat cu exportatorul, cat si cu banca;
    5) exportatorul nu poate sa foloseasca polita de asigurare emisa in favoarea sa decat dupa o anumita perioada de timp de la scadenta titlului neplatit.
 • a. 1+2+4
 • b. 2+3+5
 • c. 3+4+5
15 ) (4 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Creantele care fac obiectul contractului de..............se materializeaza in.................scadente, in general, la ............... de la data livrarii.
 • a. forfetare/facturi internationale/60 zile
 • b. factoring/facturi internationale/120-180 de zile
 • c. scontare/facturi internationale/3 ani

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: