Marketing si Afaceri Economice Internationale an III


Test Autoevaluare: Dreptul Afacerilor - Sem 1 - 2010-2011 (10661)
Test adaugat de :pauleduardd

1 ) (55 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Când este obligatorie forma autentică a actului constitutiv
 • a. la stabilirea consimtământului părtilor
 • b. când printre bunurile aduse ca aport social există un imobil
 • c. există un brevet de inventie ca aport social
2 ) (58 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    O societate comercială se poate constitui pe o durată de timp
 • a. nelimitata sau limitata
 • b. limitata intotdeauna
 • c. nelimitata intotdeauna
3 ) (68 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Societatea cu răspundere limitată poate avea si un singur asociat?
 • a. nu deoarece fiind o asociere de persoane trebuie să fie cel putin doi asociati
 • b. da deoarece este o exceptie legală
 • c. nu, deoarece societatea cu răspundere limitată presupune un act constitutiv multilateral
4 ) (14 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Sunt elemente definitorii ale raportului juridic de dreptul afacerilor :
 • a. comercialitatea
 • b. nepatrimonialitatea
 • c. inegalitate
5 ) (89 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Părtile unui contract comercial au posibilitatea de a schimba legea aplicabilă contractului fără a aduce atingere formei si drepturilor tertilor :
 • a. oricând
 • b. numai după ivirea litigiului
 • c. numai cu aprobarea organului de jurisdictie
6 ) (115 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Vânzătorul este exonerat de răspundere pentru o lipsă de conformitate pe care cumpărătorul o cunostea sau nu se putea să nu o cunoască în momentul închieierii contractului
 • a. enuntul este corect
 • b. enuntul este incorect
 • c. vânzătorul nu este exonerat de raspundere in nicio situatie
7 ) (28 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Pemtru a dobândi calitatea de comerciant persoană fizică trebuie să facă acte si fapte de comert
 • a. cu titlu professional
 • b. cu multă initiativă
 • c. cu caracter profitabil
8 ) (96 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    În raportul dintre comisionar si comitent există relatii de :
 • a. intermediere
 • b. de mandate
 • c. de reprezentare
9 ) (24 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Comerciantul persoană fizică trebuie să protejeze:
 • a. interesul general al cetătenilor altor state
 • b. interesul altor profesiuni si functii publice
 • c. interesul clientilor
10 ) (72 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Cetătenia pe care o au părtile unui raport juridic de dreptul afacerilor este în măsura să confere acestuia caracterul de extraneitate ?
 • a. de, întotdeauna
 • b. nu, niciodata
 • c. numai în situatia în care părtile raportului sunt persoane juridice
11 ) (25 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Lipsa capacitătii de exercitiu depline ori chiar a celei restrânse nu duce la imposibilitatea dobândirii calitătii de comerciant
 • a. enuntul este corect
 • b. enuntul este incorect
 • c. doar lipsa capacitatii de exercitiu depline duce la imposibilitatea dobândirii calitatii de comerciant
12 ) (54 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Actul constitutiv este un act consensual
 • a. nu întrucât nu este obligatoriu consimtământul viitorilor asociati
 • b. deoarece se încheie valabil prin consimtământul viitorilor asociati
 • c. nu, deoarece trebuie sa indeplineasca si cerintele de forma cerute de legea civila
13 ) (56 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Forma juridică desemnează apartenenta unei societăti comerciale la una dintre cele cinci forme prevăzute de lege
 • a. enuntul este corect
 • b. enuntul este incorect
 • c. forma juridică nu desemnează decât aspectul juridic al actului constitutiv
14 ) (120 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Cumpărătorul are dreptul de a cere rezolutiunea contractului de vânzare internatională :
 • a. în caz de nerespectarea de către vânzător a oricăreia dintre obligatiile ce rezultă din contract sau din conventia de la Viena din 1980
 • b. în orice moment al derulării contractului de vânzare internatională a mărfurilor dacă asa crede de cuviintă
 • c. în caz de nepredare a mărfurilor de către vânzător în termenul prevăzut în contract si nici în termenul suplimentar acordat de cumpărător
15 ) (141 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Dovada calitătii de comerciant persoană fizică se face prin
 • a. mijloace de probă
 • b. prin declaratie proprie
 • c. prin prezumtii

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: